ARCHETYPE Familieanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.family_history.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.family_history.v1
ConceptFamilieanamnese
DescriptionSammenfattet informasjon om helserelaterte forhold hos familiemedlemmer.
UseBrukes for å registrere et sammendrag av helserelaterte forhold, problemer eller diagnoser hos familiemedlemmer. Informasjonen kan bidra til identifisering av et eksisterende helseproblem, et grunnlag for å vurdere individets fremtidige risiko for familiære sykdommer eller for å iverksette forebyggende helsearbeid. Tradisjonelt har familieanamnese fokusert på genetiske faktorer eller biomarkører som indikatorer for risiko eller potensiell risiko. Denne arketypen omfatter registrering av informasjon både om arvelige problemer eller diagnoser, og de som ikke er arvelige. Dette kan gjelde påvirkninger i familiesituasjonen, psykososiale eller miljøfaktorer. Eksempler kan være eksponering for toksiner i hjemmet, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, alkoholisme eller andre avhengigheter. Ikke-genetiske familiemedlemmer kan være adoptivbarn eller langtidsplasserte fosterbarn, ektefeller eller andre personer som deltar i familiehverdagen og har innflytelse på familien. Arketypen inneholder: - En fritekstoversikt. Dette tillater at detaljer om familieanamnesen kan importeres fra eksisterende systemer som en ustrukturert tekst. - En detaljert del, som fokuserer på relevant helseinformasjon om spesifikke familiemedlemmer, deres medisinske anamnese og biomarkører. Arketypen kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel registrering av familieanamnese i en klinisk konsultasjon, i en persistent oversikt over familieanamnese eller som del av en epikrise. Ytterligere detaljer om et familiemedlems spesifikke problemer, diagnoser eller gjennomgåtte prosedyrer kan registreres ved å bruke EVALUATION.problem_diagnosis- eller ACTION.procedure-arketypen og spesifisere "Subject of Care" til familiemedlemmet, i stedet for individet som journalen omhandler. Arketypen kan brukes som basis for et slektstre over helseproblemer og diagnoser, eller for å understøtte risikoberegninger basert på forekomst i familieanamnesen eller kjente biomarkører. Det kan være nødvendig å identifisere hvert enkelt familiemedlem spesifikt og ikke bare relasjonen til pasienten. For eksempel: Det finnes bare én mormor, men det er mulig at det finnes flere kvinnelige søskenbarn på morssiden. En slik registrering kan være nødvendig for å sikre at et slektstre blir nøyaktig, og kan også muliggjøre nøyaktige korreksjoner eller tillegg til journalen for hvert identifiserte familiemedlem.
MisuseSkal ikke benyttes for å registrere informasjon om relativ eller absolutt risiko for å utvikle en tilstand ut fra en familieanamnese, bruk EVALUATION.health_risk-arketypen med CLUSTER.family_prevalence-arketypen for å registrere detaljer om andelen familiemedlemmer som er rammet. Brukes ikke for smittesporing av sykdommer som krever øyeblikkelig handling. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet. Brukes ikke for å registrere fravær av problemer og eller diagnoser i familieanamnesen, bruk EVALUATION.exclusion-family_history-arketypen.
PurposeFor registrering av informasjon om forekomst av helserelaterte forhold hos både levende og døde, genetiske og ikke-genetiske familiemedlemmer. Arketypens avgrensninger er med vilje gjort utydelige, for å omfatte et bredest mulig spekter av problemer som kan opptre innenfor familier. Arketypen omfatter kjente problemer eller diagnoser, identifiserte biologiske markører, samt alle relevante psykososiale faktorer og miljøfaktorer.
ReferencesFamily History, draft archetype [Internet]. Australia, National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 12 15. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.927 (last accessed 2015 03 05).

Risk of condition based on family history, rejected archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. openEHR Foundation. Authored: 2006 04 23. Available at: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.125 (last accessed 2015 03 05).

HL7 Version 3 Standard: Clinical Genomics; Pedigree, Release 1. ANSI/HL7 V3 CGPED, R1-2007. Published 2007 05 07. Available at: http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=8 (last accessed 2015 03 05).
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-15
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Family History, draft archetype [Internet]. Australia, National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 12 15. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.927 (last accessed 2015 03 05). Risk of condition based on family history, rejected archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. openEHR Foundation. Authored: 2006 04 23. Available at: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.125 (last accessed 2015 03 05). HL7 Version 3 Standard: Clinical Genomics; Pedigree, Release 1. ANSI/HL7 V3 CGPED, R1-2007. Published 2007 05 07. Available at: http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=8 (last accessed 2015 03 05)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=F5D354A5654EE8481F109CE2AEB402F9, build_uid=a87b593b-8fdc-4949-88ff-b6b16c6b545a, revision=1.0.1}
Keywordsfamilie, anamnese, helse, tilstand, problem, diagnose, genetisk, slektstre, genealogi, familieanamnese, slektning, arvelighet, biologisk, familietre, hereditet, ikke-genetisk, ikke-biologisk, familiær, genetikk, arvelig, hereditær, far, mor, foreldre
Lifecycledeprecated
UID9ab96e27-fb92-4425-ad59-83831be56ad3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.192
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT(20160131)::57177007 | Family history with explicit context], archetypeConceptDescription=Sammenfattet informasjon om helserelaterte forhold hos familiemedlemmer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Bennett, NEHTA, Australia
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Diego Bosca, IBIME group, Spain
Mauricio Botero, Universidad de Caldas, Colombia
Hans Johan Breidablik, Helse Førde HF, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Bjørn Christensen, HUS, Norway
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Eva Dybvik, Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Haukeland Universitetssjukehus, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Elisabeth Gudmestad, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Dokumentasjonsavdelingen, Norway
Daniel Habashi, PasientSky AS, Norway
Dag Hanoa, Oslo universitetssykehus, Norway
Leif Ivar Havelin, Helse Bergen, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Nils-Harald Holsen, Nasjonal IKT HF, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Kirsten Steen Kyrkjebø, Helse Vest IKT AS, Norway
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Shane McKee, Belfast Health & Social Care Trust, United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Ann Iren Tellnes Moe, Helse Vest IKT, Norway
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Bengt Nilssen, Sykehuset Innlandet HFq, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Lynne Parsons, Primary and Community Health Services, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Norwegian Review Summary, National ICT Norway, Norway
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Gunn Anita Skjulhaug, Helse-Bergen HF, Norway
Elizabeth Stanick, Hobart Anaesthetic Group, Australia
Møyfrid Stokke, Helse Vest IKT, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Donna Truran, ACCTI-UoW, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør, Nasjonal IKT oversettelsesredaktør)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Micaela Thierley, Einar Fosse, John Tore Valand, Silje Ljosland Bakke
  • Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes - Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag, description=Fritekstoversikt over problemer, diagnoser og psykososiale, miljømessige eller genetiske markører som er funnet hos familiemedlemmer., comment=Bruk dette feltet for å registrere et sammmendrag eller konklusjon, eller for å importere tekstlige data fra eksisterende/tidligere kliniske system., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per problem, description=Detaljer om forekomst av et spesifikt problem eller diagnose hos familiemedlemmer., comment=Har problemet en genetisk predisposisjon innen familien, skal bare genetiske slektninger inkluderes i dataene. Har problemet en psykososial eller miljømessig effekt kan ikke-genetiske familiemedlemmer også tas med i registreringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problem/diagnosenavn, description=Navn på problem eller diagnose., comment=For dette problemet eller diagnosen kan aggregerte data som omhandler alle familiemedlemmer registreres. Koding av problemet eller diagnosen med en terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av forekomst av problem eller diagnose hos familiemedlemmer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=3, text=Problemdetaljer, description=Strukturerte detaljer om det identifiserte problemet eller diagnosen., comment=For eksempel: Familiær forekomst av problemet eller diagnosen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per familiemedlem, description=Detaljer om ett spesifikt familiemedlem., comment=Dataelementene i dette CLUSTERet vil forholde seg til individet identifisert ved navn eller ved et alias. Gjenta CLUSTERet for registrering av flere familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på familiemedlem, description=Navnet på familiemedlemmet., comment=For eksempel: "Tante Susan" eller "Susan Smith". Av personvernsårsaker bør feltet "Alias" benyttes i tilfeller der registrering eller deling av informasjon er nødvendig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alias, description=Et alternativt navn eller merkelapp slik at man uten å bruke navn entydig kan identifisere familiemedlemmet., comment=For å kunne finne et spesifikt individ blant flere familiemedlemmer med likt slektsforhold. For eksempel kan et alias skille ut en søster blant tre søstre ved å skrive "eldste søster", "søster med rødt hår" eller "søster nr. 1"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0048], code=at0048, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om familiemedlem, description=Strukturerte detaljer om det identifiserte familiemedlemmet., comment=Kan inneholde strukturerte detaljer som spesifikt identifiserer familiemedlemmet , eller andre detaljer som er relevant for familiemedlemmets anamnese., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person_name.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=3, text=Biologisk kjønn, description=Familiemedlemmets biologiske kjønn., comment=Koding av kjønnet med en terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Slektsforhold, description=Slektsforholdet mellom familiemedlemmet og helsetjenestemottakeren., comment=For eksempel: Mor, stefar, farmor, onkel på farsside. Koding av slektsforholdet med en terminologi er foretrukket der dette er mulig og kan inkludere en spesifisering av om slektsforholdet er på mors eller fars side., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fødselsdato, description=Familiemedlemmets hele eller delvise fødselsdato., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Død?, description=Er familiemedlemmet død?, comment=Registrer som "Sann" dersom familiemedlemmet er død., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alder ved død, description=Familiemedlemmets nøyaktige eller anslåtte alder ved død., comment=Alder ved død kan være nyttig om problemet eller diagnosen som forårsaket død anses som en risikofaktor for helsetjenestemottakeren. For eksempel kan mors død av brystkreft i ung alder signifikant øke risikoen for brystkreft hos en datter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dødsdato, description=Familiemedlemmets nøyaktige eller anslåtte dødsdato., comment=Dødsdato kan være nyttig i situasjoner hvor måneden dødsfallet skjedde kan utløse beslutningsstøtte eller for å identifisere sykdomsgrupperinger. For eksempel: Allergener i miljøet som utløser respiratoriske forverringer, eller hendelser som julefeiring., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=3, text=Klinisk historie, description=Detaljer om problemene eller diagnosene til familiemedlemmet., comment=I tilfeller hvor hvor ytterligere detaljering er påkrevd kan man benytte arketypene EVALUATION.problem_diagnosis eller ACTION.procedure hvor Subject of Care settes til familiemedlemmet, ikke til helsetjenestemottakeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Problem/diagnosenavn, description=Identifisering av et viktig problem eller diagnose identifisert hos familiemedlemmet., comment=Koding av familiemedlemmets problem eller diagnose med en terminologi er ønskelig, der dette er mulig. En kan lenke fra dette datalementet til en detaljert registrering av et problem eller diagnose ved å bruke EVALUATION.problem_diagnosis-arketypen hvor Subject of Care settes til familiemedlemmet, ikke til helsetjenestemottakeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0008]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk beskrivelse, description=Friktekstbeskrivelse eller kommentarer om kliniske aspekter ved familiemedlemmets problem eller diagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0008]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Debutalder, description=Familiemedlemmets estimerte eller faktiske alder da problemet eller diagnosen ble satt., comment=For helseproblemer som har oppstått flere ganger, beskriver dette første kjente forekomst., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0008]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dødsårsak?, description=Forholdet mellom problemet/diagnosen og familiemedlemmets død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
    • Relatert [Problemet eller diagnosen var en umiddelbar, underliggende eller medvirkende dødsårsak.]
    • Urelatert [Problemet eller diagnosen var ikke en umiddelbar, underliggende eller medvirkende dødsårsak.]
    • Ukjent [Det er ikke mulig å fastslå hvorvidt problemet eller diagnosen var en umiddelbar, underliggende eller medvirkende dødsårsak.]
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om familiemedlemmet som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=CLUSTER, level=3, text=Biomarkører, description=Detaljert informasjon om helsetjenestemottakerens målbare indikatorer for en biologisk tilstand eller lidelse., comment=For eksempel: Detaljert informasjon om BRCA-mutasjoner hos familiemedlemmer. Merk: Flere dataelementer vil bli påkrevd i framtiden for en detaljert registrering av genetiske markører., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0024]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse av biomarkør, description=Beskrivelse av risikorelaterte biologiske markører som er identifisert hos dette familiemedlemmet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0024]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=4, text=Detaljer om biomarkør, description=Strukturerte detaljer om biologiske markører., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Multimedia, description=Multimediarepresentasjon av familieanamnesen., comment=For eksempel et slektstre., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen familieanamnesen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0025], code=at0025, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen familieanamnesen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]