ARCHETYPE Hofteomkrets (openEHR-EHR-OBSERVATION.hip_circumference.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.hip_circumference.v1
ConceptHofteomkrets
DescriptionMålingen av lengden rundt hoftene.
UseFor å registrere en måling av lengden rundt hoftene, som regel målt ved den største omkretsen inkludert baken. Brukes til å registrere endring mellom gjentatte målinger. Dette kan modelleres ved å begrense "Uspesifisert hendelse" i en templat til et intervall med en passende matematisk funksjon. Denne arketypen kan også brukes for å registrere et anslag av hofteomkrets i et klinisk scenario der det ikke er mulig å få til en nøyaktig måling, f.eks. ved måling av et barn som ikke samarbeider. Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen, siden openEHR referansemodellen tillater attributten "Approksimering" for datatypen "Quantity". Ved implementasjon kan f.eks. et brukergrensesnitt tillate klinikerne å velge en avkrysningsboks ved siden av elementet "Hofteomkrets" for å indikere at omkretsen er estimert og ikke målt.
MisuseBrukes ikke til å registrere hastigheten hofteomkretsen øker eller avtar, bruk arketypen OBSERVATION.growth_velocity for dette formålet. Brukes ikke til å registrere omkretsen av andre kroppsdeler. Bruk OBSERVATION.body_segment i disse tilfellene med unntak av hvor det finnes mer spesifikke arketyper som for eksempel OBSERVATION.waist_circumference.
PurposeFor å registrere en måling av lengden rundt hoftene.
ReferencesWaist circumference and waist–hip ratio [Internet]. Geneva, Switzerland: Report of a WHO expert consultation; 2008 Dec 8-11 [cited 2018 Nov 26]. Available from: https://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_report_waistcircumference_and_waisthip_ratio/en/
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Waist circumference and waist–hip ratio [Internet]. Geneva, Switzerland: Report of a WHO expert consultation; 2008 Dec 8-11 [cited 2018 Nov 26]. Available from: https://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_report_waistcircumference_and_waisthip_ratio/en/, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=ECDDECF88693AC4406F24C75270F7A6E, build_uid=d231a6df-689e-4771-b968-8942d9212936, revision=1.0.0}
Keywordsantropometri, måling, omkrets
Lifecyclepublished
UIDcf5dfdd8-d0b1-4d83-b563-2020a619065b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1919
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Målingen av lengden rundt hoftene., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Line Silsand, univertsity hospital of northern norway, Norway (openEHR Editor)
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Line Silsand, Nasjonal IKT HF; Helse Bergen HF; Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010], code=at0010, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hofteomkrets, description=Måling av omkretsen rundt hofte og bak, der omkretsen er størst., comment=Måling av omkrets gjøres normalt der hofter/bak er bredest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
  • 0.0..400.0 cm
    Begrens antall desimaler: 1
  • 0.0..150.0 [in_i]
    Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om hofteomkrets som ikke er dekket i de andre feltene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på målingene., comment=For eksempel ikke-samarbeidende barn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]