ARCHETYPE Analyseresultat (openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1
ConceptAnalyseresultat
DescriptionResultatet av en individuell laboratorieanalyse.
UseFor å registrere ett enkelt laboratorieresultat innenfor områder som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin. Arketypen kan også brukes til tilleggsundersøkelser innenfor patologi. En eller flere instanser av denne arketypen kan nøstes i SLOTet "Undersøkelsesresultat" i arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result. I noen sammenhenger kan denne arketypen brukes i arketypen CLUSTER.laboratory_test_panel, sammen med andre analytter som vanligvis utføres sammen som del av en analysegruppe. Denne arketypen kan brukes innenfor mer komplekse laboratorie/patologirapporter der kvantitative svar som for eksempel flowcytometri rapporteres sammen med konvensjonelle makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere funn ved patologiundersøkelser, annet enn for tilleggsundersøkelser som flowcytometri. Skal ikke brukes til å registrere mikrobiologiske dyrkningssvar.
PurposeFor å registrere ett enkelt laboratorieresultat innenfor områder som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin.
ReferencesPathology Test Result, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-06-27]. No longer available.

Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; No longer available.

Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: https://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_Lab_TF_Rev3-0_Vol3_FT_2011-05-19.pdf

HL7 FHIR Resource - Observation V1.8.0 FHIR STU3 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2017 Jun 27]. Available from: http://hl7.org/fhir/2017Jan/.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Pathology Test Result, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-06-27]. No longer available. Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; No longer available. Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: https://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_Lab_TF_Rev3-0_Vol3_FT_2011-05-19.pdf HL7 FHIR Resource - Observation V1.8.0 FHIR STU3 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2017 Jun 27]. Available from: http://hl7.org/fhir/2017Jan/., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=321E99EBE45472D3EF4E9DEEA09ACBFB, build_uid=59797323-6827-4b73-8015-3dd2538f9ae4, revision=1.1.0}
Keywordslaboratorie, analytt, analyse, svar, resultat
Lifecyclepublished
UIDb7067b10-fb19-4a8e-893d-f0c96931100d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1916
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Resultatet av en individuell laboratorieanalyse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nasjonal IKT, Norway
Silje Kaada, Helse-Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Michael Lieser, Antje Wulff, Natalia Strauch, Department of Infectious Diseases, Heidelberg University Hospital, PLRI for Medical Informatics Medical School Hannover and TU Braunschweig, Medizinische Hochschule Hannover, michael.lieser@med.uni-heidelberg.de, wulff.antje@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Swedish: Linda Aulin, Region Stockholm, Karolinska University Hospital, linda.aulin@sll.se
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Liv Laugen, Nasjonal IKT HF, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no
 • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultatrekkefølge, description=Plasseringen av dette analyseresultatet i den overordnede rekkefølgen av resultater., comment=For eksempel "1", "2", "3". Dersom det er flere analyseresultater i en rapport gjør "Resultatrekkefølge" rekkefølgen i svarrapporten eksplisitt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analysenavn, description=Navnet på analyseresultatet., comment=Verdien for dette elementet blir vanligvis lagt inn i en spesialisering av denne arketypen, i en templat, eller i applikasjonen. For eksempel "serum natrium" eller "hemoglobin". Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel Norsk laboratoriekodeverk, NPU, LOINC, SNOMED CT eller lokale kodesett., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.3, fhir_mapping=Observation.code}, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analyseresultat, description=Verdien av analyseresultatet., comment=For eksempel "7,3 mmol/L" eller "Forhøyet". Datatypen "Udefinert datatype" må begrenses til en passende datatype i en spesialisering, et templat eller i applikasjonen. Datatypen Quantity har attributter fra referansemodellen som dekker flagg for normalt/unormalt, referanseområder og approksimeringer. Se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_quantity_class for mer detaljer., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.2, OBX.5, OBX.6, OBX.7, OBX.8, fhir_mapping=Observation.value[x]}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om analyseresultat, description=Ytterligere detaljer knyttet til et enkelt analyseresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veileder for referanseområde, description=Veileder for å finne ut om referanseverdien er relevant for dette resultatet. Kan inneholde tekst eller kodet tekstlig råd for om resultatet ligger innenfor normalområdet., comment=For eksempel "innenfor normale grenseverdier i forhold til alder og kjønn"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Testmetode, description=Beskrivelse av metoden brukt for analysering av denne analytten., comment=Hvis testmetoden gjelder for hele testpanelet kan metoden beskrives ved å bruke "Testing method" (Testmetode) dataelementet i arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratorieresultat)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for medisinsk validering, description=Datoen og tidspunktet da analyseresultatet ble medisinsk validert i laboratoriet., comment=I mange myndighetsområder omfatter "Resultatstatus" implisitt medisinsk validering, det vil si at et resultat med status "Endelig" vil antas å være medisinsk validert. I andre myndighetsområder kan dette registreres og rapporteres separat ved hjelp av dette dataelementet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultatstatus, description=Status for analyseresultatet., comment=Verdiene er valgt spesifikt for å samsvare med verdiene i HL7 FHIR-ressursen "Diagnostic report", som historisk sett kommer fra praksis i HL7 v2. Andre lokale koder eller termer kan brukes ved å bruke datatypen "Fri eller kodet tekst". Dette elementet kan repeteres for å imøtekomme brukstilfeller der det er mer enn en type status som må implementeres., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.11, fhir_mapping=Observation.status}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Analysen er registrert i laboratoriesystemet, men resultatet er ikke tilgjengelig per nå.]
  • Ufullstendig [Dette er et delvis (dvs initalt, foreløpig eller preliminært) svar: Data i resultatet kan være ukomplett eller ubekreftet.]
  • Foreløpig [Verifiserte tidlige resultater er tilgjengelige, men ikke alle resultater er endelige. Dette er en underkategori av "Delvis".]
  • Endelig [Resultatet er komplett og er bekreftet av ansvarlig person.]
  • Revidert [Resultatet har blitt modifisert etter å ha vært i status "Endelig", og er komplett og verifisert av ansvarlig person, og resultatdata er endret.]
  • Korrigert [Etter å ha vært satt som status "Endelig", har det blitt lagt nytt innhold til rapporten. Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert"]
  • Tillegg [Etter å ha vært satt som status "Endelig", har det blitt lagt nytt innhold til rapporten. Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert".]
  • Kansellert [Resultatet er utilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt (også kalt "avbrutt").]
  • Feilregistrert [Analyseresultatet har blitt trukket tilbake etter å ha vært i status Endelig.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for statusendring, description=Datoen og tidspunktet da analyseresultatet ble utstedt for den aktuelle "Analyseresultatstatus"., comment=null, uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.19, fhir_mapping=Observation.issued}, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvemateriale, description=Identifikator eller link til prøvematerialet som ble brukt i analysen., comment=I noen situasjoner vil én Laboratorieresultat-arketype inneholde flere Prøvemateriale-arketyper og flere Analyseresultat-arketyper. I disse situasjonene må man bruke dette elementet for å kunne koble resultatene til de korrekte prøvematerialene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om analyseresultatet som ikke fanges opp av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=NTE.3, fhir_mapping=Observation.note}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultatrekkefølge, description=Plasseringen av dette analyseresultatet i den overordnede rekkefølgen av resultater., comment=For eksempel "1", "2", "3". Dersom det er flere analyseresultater i en rapport gjør "Resultatrekkefølge" rekkefølgen i svarrapporten eksplisitt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analysenavn, description=Navnet på analyseresultatet., comment=Verdien for dette elementet blir vanligvis lagt inn i en spesialisering av denne arketypen, i en templat, eller i applikasjonen. For eksempel "serum natrium" eller "hemoglobin". Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel Norsk laboratoriekodeverk, NPU, LOINC, SNOMED CT eller lokale kodesett., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.3, fhir_mapping=Observation.code}, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analyseresultat, description=Verdien av analyseresultatet., comment=For eksempel "7,3 mmol/L" eller "Forhøyet". Datatypen "Udefinert datatype" må begrenses til en passende datatype i en spesialisering, et templat eller i applikasjonen. Datatypen Quantity har attributter fra referansemodellen som dekker flagg for normalt/unormalt, referanseområder og approksimeringer. Se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_quantity_class for mer detaljer., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.2, OBX.5, OBX.6, OBX.7, OBX.8, fhir_mapping=Observation.value[x]}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om analyseresultat, description=Ytterligere detaljer knyttet til et enkelt analyseresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veileder for referanseområde, description=Veileder for å finne ut om referanseverdien er relevant for dette resultatet. Kan inneholde tekst eller kodet tekstlig råd for om resultatet ligger innenfor normalområdet., comment=For eksempel "innenfor normale grenseverdier i forhold til alder og kjønn"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Testmetode, description=Beskrivelse av metoden brukt for analysering av denne analytten., comment=Hvis testmetoden gjelder for hele testpanelet kan metoden beskrives ved å bruke "Testing method" (Testmetode) dataelementet i arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratorieresultat)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for medisinsk validering, description=Datoen og tidspunktet da analyseresultatet ble medisinsk validert i laboratoriet., comment=I mange myndighetsområder omfatter "Resultatstatus" implisitt medisinsk validering, det vil si at et resultat med status "Endelig" vil antas å være medisinsk validert. I andre myndighetsområder kan dette registreres og rapporteres separat ved hjelp av dette dataelementet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultatstatus, description=Status for analyseresultatet., comment=Verdiene er valgt spesifikt for å samsvare med verdiene i HL7 FHIR-ressursen "Diagnostic report", som historisk sett kommer fra praksis i HL7 v2. Andre lokale koder eller termer kan brukes ved å bruke datatypen "Fri eller kodet tekst". Dette elementet kan repeteres for å imøtekomme brukstilfeller der det er mer enn en type status som må implementeres., uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.11, fhir_mapping=Observation.status}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Analysen er registrert i laboratoriesystemet, men resultatet er ikke tilgjengelig per nå.]
  • Ufullstendig [Dette er et delvis (dvs initalt, foreløpig eller preliminært) svar: Data i resultatet kan være ukomplett eller ubekreftet.]
  • Foreløpig [Verifiserte tidlige resultater er tilgjengelige, men ikke alle resultater er endelige. Dette er en underkategori av "Delvis".]
  • Endelig [Resultatet er komplett og er bekreftet av ansvarlig person.]
  • Revidert [Resultatet har blitt modifisert etter å ha vært i status "Endelig", og er komplett og verifisert av ansvarlig person, og resultatdata er endret.]
  • Korrigert [Etter å ha vært satt som status "Endelig", har det blitt lagt nytt innhold til rapporten. Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert"]
  • Tillegg [Etter å ha vært satt som status "Endelig", har det blitt lagt nytt innhold til rapporten. Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert".]
  • Kansellert [Resultatet er utilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt (også kalt "avbrutt").]
  • Feilregistrert [Analyseresultatet har blitt trukket tilbake etter å ha vært i status Endelig.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for statusendring, description=Datoen og tidspunktet da analyseresultatet ble utstedt for den aktuelle "Analyseresultatstatus"., comment=null, uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=OBX.19, fhir_mapping=Observation.issued}, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvemateriale, description=Identifikator eller link til prøvematerialet som ble brukt i analysen., comment=I noen situasjoner vil én Laboratorieresultat-arketype inneholde flere Prøvemateriale-arketyper og flere Analyseresultat-arketyper. I disse situasjonene må man bruke dette elementet for å kunne koble resultatene til de korrekte prøvematerialene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om analyseresultatet som ikke fanges opp av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems={hl7v2_mapping=NTE.3, fhir_mapping=Observation.note}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]