ARCHETYPE Midjeomkrets (openEHR-EHR-OBSERVATION.waist_circumference.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.waist_circumference.v1
ConceptMidjeomkrets
DescriptionMåling av distansen rundt midjen.
UseBruk for å registrere målingen midjeomkrets. Det finnes en rekke ulike metoder for måling av midjeomkrets. I tilfeller der det er viktig for tolkningen av resultatet bør metoden dokumenteres i dataelementet "Metode". Brukes til å registrere endring ved gjentatte målinger. Dette kan modelleres ved å begrense "Uspesifisert hendelse" i en templat til et intervall med en tilhørende matematisk funksjon for "økning". Denne arketypen kan også brukes for å registrere et anslag av midjeomkrets i et klinisk scenario der det ikke er mulig å få til en nøyaktig måling, f.eks. ved måling av et barn som ikke samarbeider. Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen, siden openEHR referansemodellen tillater attributten "Approksimering" for datatypen "Quantity". Ved implementasjon kan f.eks. et brukergrensesnitt tillate klinikerne å velge en avkrysningsboks ved siden av elementet "Midjeomkrets" for å indikere at omkretsen er en approksimering heller enn en faktisk måling.
MisuseBrukes ikke til å registrere hastigheten midjeomkretsen øker eller avtar, bruk en egen arketype for veksthastighet for dette formålet. Brukes ikke til å registrere omkretsen av andre kroppsdeler. Bruk OBSERVATION.body_segment i disse tilfellene med unntak av hvor det finnes mer spesifikke arketyper som for eksempel OBSERVATION.hip_circumference.
PurposeFor å registrere målingen av midjeomkrets.
ReferencesAvgrenet fra: Waist circumference, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-28]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2814

World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44583/1/9789241501491_eng.pdf

Júlíusson, P. B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R., & Eide, G. E. (2005). Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, 23-9 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Waist circumference, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-28]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2814 World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44583/1/9789241501491_eng.pdf Júlíusson, P. B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R., & Eide, G. E. (2005). Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, 23-9 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=794D7B3758E06287B322B1A7FAC564D6, build_uid=33ba84bc-ea8a-4df5-80fa-87d15d8044db, revision=1.0.0}
Keywordsantropometri, måling, estimering, omkrets, livvidde, mageomfang, midjemål, bukomkrets, somatometri
Lifecyclepublished
UID49fdb7df-8c11-4354-8efb-0ca25999f59b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1913
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av distansen rundt midjen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Adriana Kitajima, CORE Consulting, Brazil
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Inge Lindseth, Balderklinikken, Norway
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke and John Tore Valand, Nasjonal IKT HF; Helse Bergen HF
Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Midjeomkrets, description=Måling av midjeomkretsen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
  • 0.0..500.0 cm
  • 0.0..<400.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen av midjeomkrets som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden som ble brukt til målingen av midjeomkretsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010], code=at0010, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på målingene., comment=For eksempel ikke-samarbeidende barn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden som ble brukt til målingen av midjeomkretsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]