ARCHETYPE Språk (openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.language.v1
ConceptSpråk
DescriptionSpråk er evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet, ytringene kan være enten hørbare (tale) eller synlige (tegn, skrift).
UseFor å registrere detaljer om muntlig (tale, tegnspråk) eller skriftlig kommunikasjon. Den overordnede arketypen som denne arketypen nøstes i bestemmer konteksten for registreringen av språket. For eksempel: - For å registrere et individs primære eller foretrukne språk, bruk denne arketypen i arketypen CLUSTER.communication (Kommunikasjon). - For å registrere foretrukket eller påkrevd språk som en del av en forespørsel om tolk, bruk denne arketypen i arketypen CLUSTER.interpreter_requirements (Tolkebehov). - For å registrere språket som ble benyttet av en tolk under en klinisk konsultasjon, bruk denne arketypen i arketypen ACTION.interpretation. Dersom det er behov for å registrere flere språk - for eksempel norsk og swahili, må arketypen gjentas for hvert språk.
MisuseBrukes ikke for å registrere evne og metoder for utveksling av informasjon med et individ. Bruk arketypen CLUSTER.communication (Kommunikasjon) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere en forespørsel om tolketjenester. Bruk arketypen CLUSTER.interpreter_requirements (Tolkebehov) sammen med en passende INSTRUCTION-arketype, for eksempel INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). Brukes ikke for å registrere detaljer om en tolking som er gjennomført. Bruk arketypen ACTION.interpretation for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om muntlig (tale, tegnspråk) eller skriftlig kommunikasjon.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-07-06
Other Details LanguageForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-07-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=63DA0347AC467FCE7B9EB6B534241445, build_uid=4e498c98-1b0b-44cd-b79a-3055720e4b69, revision=1.0.0}
Keywordstegn, tegnspråk, tale, morsmål, språk, språkbruk, dialekt, taktil, blindeskrift, skrift, målføre, målform, skriftspråk, skriftlig
Lifecyclepublished
UID90db25fb-d392-4dcf-b9df-c2dd2f27bf6c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1908
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Språk er evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet, ytringene kan være enten hørbare (tale) eller synlige (tegn, skrift)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Jessica Hansen, Universitetet i Oslo, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Siren Kraakenes, Helse Vest IKT, Norway
Panita Laksuktom, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jagan Mohan, Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, India
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anine Ramberg, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjoern Arntzen, John Tore Valand, Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på språket, description=Navnet på språket., comment=For eksempel Mandarin, swahili, fransk eller norsk tegnspråk. Koding av "Språknavn" med en terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel ISO 639-3 eller Glottolog. Kodene i ISO 639-3 inneholder både navn på språket men kan også representere navn og modalitet, for eksempel norsk tegnspråk. Verdisettet kan variere med modalitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Variant, description=Navnet på dialekten eller sosiolekten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modalitet, description=Metoden for kommunikasjon av språket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tale [Språket som benyttes ved tale.]
  • Tegnspråk [Fysiske handlinger eller bevegelser blir brukt. Denne verdien er ikke relevant om modalitet er definert i elementet "Navn på språket". For eksempel norsk tegnspråk.]
  • Lesing [Skriftlige eller trykte bokstaver, ord, bilder eller symboler brukes.]
  • Skriving [En sammensetning av bokstaver, ord, bilder eller symboler brukes.]
  • Taktil lesing [Tolkning av skriftlig materiale ved hjelp av berøring brukes.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om språket og eller varianten som ikke er registrert i andre felt., comment=For eksempel: Braille brukes for taktil lesing/skriving eller munnavlesning brukes for å gi støtte ved nedsatt hørsel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på språket, description=Navnet på språket., comment=For eksempel Mandarin, swahili, fransk eller norsk tegnspråk. Koding av "Språknavn" med en terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel ISO 639-3 eller Glottolog. Kodene i ISO 639-3 inneholder både navn på språket men kan også representere navn og modalitet, for eksempel norsk tegnspråk. Verdisettet kan variere med modalitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Variant, description=Navnet på dialekten eller sosiolekten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modalitet, description=Metoden for kommunikasjon av språket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tale [Språket som benyttes ved tale.]
  • Tegnspråk [Fysiske handlinger eller bevegelser blir brukt. Denne verdien er ikke relevant om modalitet er definert i elementet "Navn på språket". For eksempel norsk tegnspråk.]
  • Lesing [Skriftlige eller trykte bokstaver, ord, bilder eller symboler brukes.]
  • Skriving [En sammensetning av bokstaver, ord, bilder eller symboler brukes.]
  • Taktil lesing [Tolkning av skriftlig materiale ved hjelp av berøring brukes.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om språket og eller varianten som ikke er registrert i andre felt., comment=For eksempel: Braille brukes for taktil lesing/skriving eller munnavlesning brukes for å gi støtte ved nedsatt hørsel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]