ARCHETYPE Helseinformasjon/undervisning (openEHR-EHR-ACTION.health_education.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.health_education.v1
ConceptHelseinformasjon/undervisning
DescriptionDetaljer om kommunikasjon som har til hensikt å øke evne til å forstå og anvende helseinformasjon, og å mestre praktiske ferdigheter eller livet relatert til helsetilstanden.
UseBruk for å registrere detaljer om kommunikasjon som har til hensikt å øke evne til å forstå og anvende helseinformasjon, og å mestre praktiske ferdigheter eller livet relatert til helsetilstanden. Evnen til å forstå og anvende helseinformasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til; - muntlig rådgivning - demonstrasjon av en teknikk, eller - utdeling av fysisk materiell, for eksempel å registrere at et faktaark om vasektomi er gitt til et individ. Praktiske ferdighetene kan inkludere, men er ikke begrenset til; - administrasjon av medikamenter - sette sprøyter på seg selv - stelle en stomi eller - hvordan ta vare på seg selv i postoperativ fase. Eksempel på mestring kan være å mestre medisinske, praktiske, relasjonelle og emosjonelle aspekter ved MS. Hvis undervisningen som blir gitt er et kurs med en serie av aktiviteter, vil detaljer om hver enkelt aktivitet bli registrert innen prosesstrinnet "Undervisning gitt", og når hele kurset er ferdig, vil data bli registrert innen prosesstrinnet "Undervisning fullført". Hvis undervisningen som er gitt består av en enkelt aktivitet eller under en konsultasjon, vil data bli registrert samtidig i prosesstrinnene "Undervisning gitt" og "Undervisning fullført".
MisuseSkal ikke brukes for å registrere samtykke, for eksempel samtykke til vasektomi etter å ha fått utdelt faktaark om vasektomi. Bruk ACTION.informed_consent til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om kommunikasjon som har til hensikt å øke evne til å forstå og anvende helseinformasjon og å mestre praktiske ferdigheter eller livet relatert til helsetilstanden.
ReferencesDivision of Health Promotion, Education, and Communication (HPR), World Health Organization. Health Promotion Glossary [Internet]. Geneva: World Health Organization; 1998 [cited 2018 May 31]. Available from: http://apps.who.int/iris/handle/10665/64546.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-05-24
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-05-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Division of Health Promotion, Education, and Communication (HPR), World Health Organization. Health Promotion Glossary [Internet]. Geneva: World Health Organization; 1998 [cited 2018 May 31]. Available from: http://apps.who.int/iris/handle/10665/64546., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=93A32F733AC03F1649041278C3AC717F, build_uid=06c8b736-b6e4-4e01-b6b2-250a423648e1, revision=1.0.0}
Keywordsinformasjon, opplæring, undervisning, brosjyre, faktaark, opplæringsmateriell, trening, demonstrasjon, øving, mestring, mestre, læring, LMS, helsepedagogikk, veiledning, kurs, helseveiledning, rådgivning, coaching
Lifecyclepublished
UIDdc8569aa-9840-4f74-b506-06700e783ae9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.189
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om kommunikasjon som har til hensikt å øke evne til å forstå og anvende helseinformasjon, og å mestre praktiske ferdigheter eller livet relatert til helsetilstanden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nsah Bernard, UCL Institute of Health Informatics, United Kingdom
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Siw Anita Bratli, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Norway
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Brit Jorun Liseth, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Alan March, Hospital Universitario Austral, Argentina
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Ingrid Skard, Edproof, Norway
Eivind Stormo, DIPS AS, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_526_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning planlagt, description=Helseinformasjon/undervisning er planlagt, men ingen aktivitet er gjort for å initiere den., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0018]_526_at0018, code=at0018, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning anbefalt, description=Helseinformasjon/undervisning er anbefalt, men ingen aktivitet er gjort for å initiere den., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0014]_527_at0014, code=at0014, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning utsatt, description=Helseinformasjon/undervisning er utsatt før den er påbegynt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0015]_528_at0015, code=at0015, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning er kansellert, description=Helseinformasjon/undervisning er kansellert før den er påbegynt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_529_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning tidsfestet, description=Det er gjort en avtale for når helseinformasjonen/undervisningen skal gjennomføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_245_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning gjennomført, description=Helseinformasjon/undervisning er utført eller informasjonsmateriellet er overlevert. Dette kan være når en av flere økter er gjennomført, eller et emne er informert om eller undervist i, uten at man har nådd målet for informasjonen/undervisningen og status kan settes til "Helseinformasjon/undervisning fullført"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0017]_530_at0017, code=at0017, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning midlertidig stanset, description=Helseinformasjon/undervisning, eller serien av økter er midlertidig stanset etter at den/de ble påbegynt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_531_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning ikke fullført, description=Helseinformasjon/undervisning ble avbrutt før den ble fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0013]_532_at0013, code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Helseinformasjon/undervisning fullført, description=Alle planlagte aktiviteter for helseinformasjon/undervisning er gjennomført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Emne, description=Navn på tema for helseinformasjonen/undervisningen., comment=Emnet kan være et identifisert enkelt tema eller en ferdighet, eller kan være navnet på et kurs som går over flere økter eller konsultasjoner. Navnet kan indikere om helseinformasjonen/undervisningen var rettet mot en gruppe eller et enkelt individ., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse i fritekst om helseinformasjonen/undervisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Hvilken metode som ble brukt da helseinformasjon/undervisning ble kommunisert., comment=For eksempel muntlig, skriftlig, demonstrasjon, praktisk øving eller mobilapplikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om materiell, description=Strukturerte detaljer om opplæringsmateriellet som er gitt til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om helseinformasjonen/undervisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sesjonsnummer, description=Nummeret på sesjonen dersom det er en serie på et antall økter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Årsak til at det aktuelle prosesstrinnet ble utført., comment=For eksempel: prosesstrinnet "Helseinformasjon/undervisning midlertidig stanset - Pasient for sliten til å fortsette" eller prosesstrinnet "Helseinformasjon/undervisning ikke fullført - Deltok ikke på alle øktene"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Resultat, description=Beskrivelse av resultatet av helseinformasjonen/undervisningen., comment=For eksempel: En fritekstbeskrivelse om individets forståelse og kompetanse sett fra den som gir informasjonen/undervisningen sitt synspunkt eller videreformidlet av individet selv, eller "Bestått"/"Ikke bestått". Koding med ekstern terminologi er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt dato/tid, description=Dato eller dato/tid når undervisningsaktiviteten er planlagt utført., comment=Kun til bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Helseinformasjon/undervisning tidsfestet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om aktiviteten eller prosesstrinnet som ikke representeres i andre elementer., comment=For eksempel om helseinformasjonen/undervisningen var en gruppeaktivitet, eller om det er behov for ytterligere informasjon/undervisning eller andre tiltak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=RekvisisjonsID, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helseinformasjonen/undervisningen., comment=Tilsvarer "Placer Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helseinformasjonen/undervisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar forespørselen., comment=Tilsvarer "Filler Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar forespørselen om helseinformasjon/undervisning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Subjektet, description=Mottakeren av helseinformasjon/undervisning., comment=I de fleste tilfeller er dette det samme som helsetjenestemottaker. Dette elementet er mest relevant dersom mottaker av helseinformasjonen/undervisningen mottar denne på vegne av individet det gjelder, for eksempel pårørende, omsorgsperson, barn, forelder, lærer eller helsepersonell., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_personal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0034], code=at0034, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om tolking, description=Detaljer om tolking som ble utført., comment=Inkludert språk, metode og identifisering av den som utførte tolkingen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.interpreter_details.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0006], code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=RekvisisjonsID, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helseinformasjonen/undervisningen., comment=Tilsvarer "Placer Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helseinformasjonen/undervisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar forespørselen., comment=Tilsvarer "Filler Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar forespørselen om helseinformasjon/undervisning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Subjektet, description=Mottakeren av helseinformasjon/undervisning., comment=I de fleste tilfeller er dette det samme som helsetjenestemottaker. Dette elementet er mest relevant dersom mottaker av helseinformasjonen/undervisningen mottar denne på vegne av individet det gjelder, for eksempel pårørende, omsorgsperson, barn, forelder, lærer eller helsepersonell., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.individual_personal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0034], code=at0034, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om tolking, description=Detaljer om tolking som ble utført., comment=Inkludert språk, metode og identifisering av den som utførte tolkingen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.interpreter_details.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]