ARCHETYPE Forsøk på å slutte (openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v0
ConceptForsøk på å slutte
DescriptionAvviklet bruk av en substans
UseRegistrere detaljer rundt forsøk på avvikling av bruk av en substans, som for eksempel alkohol, tobakk eller narkotiske stoffer.
PurposeÅ registrere informasjon om et enkelt, eller flere, forsøk på å avslutte bruk av en substans
ReferencesopenEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Draft CLUSTER archetype: Cessation Attempts; [authored 2009 Jun 22, cited 2011 Aug 25]. Available from: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showArchetype_1013.1.364_2.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Draft CLUSTER archetype: Cessation Attempts; [authored 2009 Jun 22, cited 2011 Aug 25]. Available from: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showArchetype_1013.1.364_2., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=934F3D3028D58DAECF8DADE65949E41B, build_uid=525b1a9d-f5f6-4f00-9f05-877482e2f5ff, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsavvikling av bruk, forsøk på å slutte, substans, tobakk, alkohol, narkotiske stoffer
Lifecyclein_development
UID63dfd9a0-9934-4222-90d6-ff6e6cc8703c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.188
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Avviklet bruk av en substans, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU/ Oslo University Hospital, Registered nurse and student in health informatics

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Detaljer rundt forsøk på å slutte, description=Detaljer som omhandler forsøk på å slutte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Plassering/sted, description=Sted hvor forsøk på å slutte har blitt foretatt, for eksempel i hjemmet eller navn på institusjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for forsøket, description=Dato ved start av forsøket på å slutte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av forsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Terapeutisk intervensjon, description=Detaljer om terapeut eller metode som ble brukt, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Aktør, description=Navn på terapeutisk aktør som ble brukt, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Optimal bruk, description=Ble aktøren brukt optimalt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Kommenter om effekten den terapeutiske aktøren hadde på avslutningsforsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Resultat, description=Resultat av forsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Suksess [Resultatet var en suksess; bruk av substans avsluttet]
  • Suksess, men med tilbakefall [Resultatet var vellykket i begynnelsen, men det har vært tilbakefall og bruk av substansen har blitt gjenopptatt.]
  • Mislykket [Resultatet var ikke vellykket; forbruk av substansen vedvarte]
  , extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Detaljer rundt forsøk på å slutte, description=Detaljer som omhandler forsøk på å slutte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Plassering/sted, description=Sted hvor forsøk på å slutte har blitt foretatt, for eksempel i hjemmet eller navn på institusjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for forsøket, description=Dato ved start av forsøket på å slutte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av forsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Terapeutisk intervensjon, description=Detaljer om terapeut eller metode som ble brukt, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Aktør, description=Navn på terapeutisk aktør som ble brukt, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Optimal bruk, description=Ble aktøren brukt optimalt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Kommenter om effekten den terapeutiske aktøren hadde på avslutningsforsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Resultat, description=Resultat av forsøket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Suksess [Resultatet var en suksess; bruk av substans avsluttet]
  • Suksess, men med tilbakefall [Resultatet var vellykket i begynnelsen, men det har vært tilbakefall og bruk av substansen har blitt gjenopptatt.]
  • Mislykket [Resultatet var ikke vellykket; forbruk av substansen vedvarte]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]