ARCHETYPE Malnutrition Screening Tool (MST) (openEHR-EHR-OBSERVATION.malnutrition_screening_tool.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.malnutrition_screening_tool.v1
ConceptMalnutrition Screening Tool (MST)
DescriptionEt verktøy som brukes til å identifisere individer med risiko for underernæring.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for MST skår. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Malnutrition screening tool (MST)-arketypen er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Informasjon om opphavsretten: Rightslink® by Copyright Clearance Center, https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0899900799000842&orderBeanReset=true.
MisuseBrukes ikke for vurdering av spiseforstyrrelser, bruk en passende arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for MST skår.
ReferencesFerguson, M; Capra, S; Bauer, J; Banks, M. Development of a valid and reliable malnutrition screening tool for adult acute hospitals patients. Nutrition, v.15: 458-64, 1999. doi: 10.1016/s0899-9007(99)00084-2. PMID: 10378201.

Helsedirektoratet (2021). For å vurdere risiko for underernæring anbefales verktøyet MST (Malnutrition Screening Tool) [online document]. Oslo: Helsedirektoratet (last updated 14.02.23, accessed 05.05.23), Norwegian translation. Available from https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering/vurdering-av-risiko-for-underernaering/for-a-vurdere-risiko-for-underernaering-anbefales-verktoyet-mst-malnutrition-screening-tool#a6e6ec1f-4031-4c67-b2f6-7a9790db7e97-praktisk.

Malnutrition Screening Tool (MST), Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-06-26]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2816
AuthorsForfatternavn: Priscila Maranhão; Gustavo Bacelar
Organisasjon: MEDCIDS-FMUP
E-post: priscilamaranhao@gmail.com; gbacelar@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Priscila Maranhão; Gustavo Bacelar
Organisasjon: MEDCIDS-FMUP
E-post: priscilamaranhao@gmail.com; gbacelar@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Ferguson, M; Capra, S; Bauer, J; Banks, M. Development of a valid and reliable malnutrition screening tool for adult acute hospitals patients. Nutrition, v.15: 458-64, 1999. doi: 10.1016/s0899-9007(99)00084-2. PMID: 10378201. Helsedirektoratet (2021). For å vurdere risiko for underernæring anbefales verktøyet MST (Malnutrition Screening Tool) [online document]. Oslo: Helsedirektoratet (last updated 14.02.23, accessed 05.05.23), Norwegian translation. Available from https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering/vurdering-av-risiko-for-underernaering/for-a-vurdere-risiko-for-underernaering-anbefales-verktoyet-mst-malnutrition-screening-tool#a6e6ec1f-4031-4c67-b2f6-7a9790db7e97-praktisk. Malnutrition Screening Tool (MST), Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-06-26]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2816, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B7D4DD0B1E44D081982BE0A3A78B3CF2, build_uid=16337221-545e-4b22-917c-5756d9bf8227, revision=1.0.0}
Keywordsernæringsundersøkelse, underernæring, screening, mst, risikovurdering, malnutrition screening tool, ernæring, ernæringsscreening, ernæringsmessig risiko
Lifecyclepublished
UID40be383e-7b92-46fe-80a1-3c06358cc187
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1877
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et verktøy som brukes til å identifisere individer med risiko for underernæring., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse, Norway
Ricardo Cruz-Correia, MEDCIDS-FMUP; Portugal
Mona Didriksen, Helse Vest IKT, Norway
Manuela Domingo, hospital general universitario dr. balmis, Spain
Duarte Ferreira, MEDCIDS-FMUP; Portugal
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Susanna Jönsson, Region Värmland, Sweden
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Ida Kristiansen, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Henriette Krogh, Helsedirektoratet, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Pedro Marques, MEDCIDS-FMUP; Portugal
Irene Mork, Helse Møre og Romsdal, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Ingvild Paur, Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Synnøve Thon, Sykehuset i Vestfold, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har du/pasienten gått ned i vekt i det siste uten å ha gjort forsøk på det?, description=, comment=Helsedirektoratet har i sin oversettelse lagt til pasient i spørsmålet, dette skiller seg fra spørsmålet i originalversjonen som har spørsmålsformuleringen: "Har du gått ned i vekt i det siste uten å ha gjort forsøk på det?"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  2: Vet ikke
  1: Ja, 1-5 kg
  2: Ja, 6-10 kg
  3: Ja, 11-15 kg
  4: Ja, >15 kg
  2: Ja, vet ikke hvor mange kilo
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har du/pasienten spist mindre enn vanlig på grunn av nedsatt matlyst?, description=, comment=Helsedirektoratet har i sin oversettelse lagt til pasient i spørsmålet, dette skiller seg fra spørsmålet i originalversjonen som har spørsmålsformuleringen: "Har du/pasienten spist mindre enn vanlig på grunn av nedsatt matlyst?", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  1: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total poengskår, description=Totalsummen av de enkelte parameterne for skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

  , extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]