ARCHETYPE Mastergrad mamma kirurgi (openEHR-EHR-CLUSTER.mastergrad_mamma_kirurgi.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.mastergrad_mamma_kirurgi.v0
ConceptMastergrad mamma kirurgi
DescriptionSpesifikk informasjon om kreftregisterets skjema for mamma primærsykdom kirurgi. Arketypen er laget spesifikt for bruk ifm mastergradsarbeid.
UseKun for bruk i forbindelse med masteroppgave i helseinformatikk
MisuseSkal ikke brukes til andre formål enn masteroppgaven i helseinformatikk.
PurposeFor registrering av spesifikk informasjon om kreftregisterets mamma utreding og kirurgiskjema.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand og Jeanette Krabbedal Mathisen
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-24
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand og Jeanette Krabbedal Mathisen
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D95875613AFE1479C759FF4A2EA42548, build_uid=0e0912c5-169d-459e-b497-8b2b82bb5ef4, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDa50d4e0f-4295-4e0d-af62-c85cfa362735
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1869
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spesifikk informasjon om kreftregisterets skjema for mamma primærsykdom kirurgi. Arketypen er laget spesifikt for bruk ifm mastergradsarbeid. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094], code=at0094, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sentinel node (SN), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Blåfarge [*]
 • Isotop [*]
 • Blåfarge og Isotop [*]
 • Annet [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=2, text=Injeksjonssted, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Peritumoralt [*]
 • Periareolært [*]
 • Peritumoralt og Periareolært [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0111], code=at0111, itemType=SLOT, level=2, text=Lokalisasjon av SN, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall SN fjernet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094], code=at0094, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sentinel node (SN), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Blåfarge [*]
 • Isotop [*]
 • Blåfarge og Isotop [*]
 • Annet [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=2, text=Injeksjonssted, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Peritumoralt [*]
 • Periareolært [*]
 • Peritumoralt og Periareolært [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0111], code=at0111, itemType=SLOT, level=2, text=Lokalisasjon av SN, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall SN fjernet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]