ARCHETYPE Legemiddelsammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.medication_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.medication_summary.v0
ConceptLegemiddelsammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel av et individ.
UseBrukes for å registrere et sammendrag om all bruk av et spesifisert legemiddel av et individ. Dette inkluderer detaljer om hver enkelt periode legemiddelet er brukt og akkumulert bruk av legemiddelet. Begrepet "Legemiddelsammendrag" brukes ofte for å beskrive ulike typer lister eller sammendrag om alle legemidler et individ bruker eller har brukt. Denne arketypen er laget for å representere en oversikt over all bruk av ett enkelt legemiddel. Bruk en ny instans av denne arketypen for å registre detaljer om hvert enkelt legemiddel. Det som skal trigge en avslutning av en periode og starte en ny avhenger av lokale behov og hva som blir prioritert klinisk. For eksempel: - individet har opphold i bruken av legemiddelet i en vesentlig tidsperiode, eller - stor endring i mengde eller bruksmønster.
MisuseBrukes ikke for å representere et legemiddel i en "Legemiddelliste". Bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) eller arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere forordningen av et legemiddel - bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere administreringen av et legemiddel - bruk arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet Brukes ikke for å registrere svar på spørsmål om legemiddelbruk i typiske spørreskjema-settinger, som Ja/Nei på spesifikke legemidler. Bruk arketypen OBSERVATION.medication_screening til dette formålet. Brukes ikke for å registrere status på bruken av ett spesifikt legemiddel på et bestemt tidspunkt - bruk arketypen OBSERVATION.medication_statement til dette formålet. Brukes ikke for legemiddelsamstemming.
PurposeBrukes for å registrere et sammendrag om all bruk av et spesifisert legemiddel av et individ.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=772F1239F56CBE499F0F0FAE1422E105, build_uid=019a8b51-f586-4f1c-be4b-3af268c1e9f5, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmedisin, livslang, medikament, kur, legemiddel, historikk
Lifecyclein_development
UIDef6ba20b-5fac-4845-aab4-ff20e3455234
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1865
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel av et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Ulrich Andersen, Denmark
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Colin Brown, NHS Scotland SCIMP, United Kingdom
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
James Goddard, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Ramona Wellmann, Alina Rehberg, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Gro-Hilde Ulriksen, John Tore Valand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Norwegian centre for e-health research, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på legemiddel, description=Navn på legemiddelet som brukes/er brukt., comment=Det anbefales å kode "Navn på legemiddel" med en terminologi om mulig, slik at det kan brukes for eksempel i beslutningsstøtte. Eksempler på koding kan være RxNorm, DM+D, Australian Medicines Terminology eller FEST. Fritekst bør bare benyttes dersom det ikke tilgjengelig passende terminologi. Eksempel på fritekst: "Zinacef 750 mg pulver" eller "Cefuroxim"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Overordnet klinisk indikasjon for bruk av legemiddelet., comment=Koding med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato for bruk, description=Datoen da individet første gang brukte legemiddelet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=2, text=Periode, description=Detaljer om bruken av legemiddelet i en spesifisert tidsperiode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens startdato, description=Datoen da denne perioden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Indikasjon for perioden, description=Klinisk indikasjon for bruk av legemiddelet i denne perioden, særlig der dette er mer spesifikt eller skiller seg fra 'Klinisk indikasjon'. Kan også brukes der det ikke er noen klinisk indikasjon som gjelder for alle episoder., comment=Koding med en terminologi er foretrukket, der det er mulig. For eksempel: helvetesild, akutt urinveisinfeksjon eller kronisk pyelonefritt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Terapeutisk hensikt, description=Den terapeutiske hensikten for bruken av legemiddelet i denne perioden., comment=Koding med en terminologi er foretrukket, der det er mulig. For eksempel: smertelindring, palliativ eller kurativ, kur eller livslang behandling med antibiotika., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av legemiddelet i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Totalmengde i perioden, description=Samlet mengde brukt av legemiddelet i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kvantitet
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=3, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om legemiddelbruken i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage(-[a-zA-Z0-9_]+)* eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication(-[a-zA-Z0-9_]+)*, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens sluttdato, description=Datoen da bruken av dette legemiddelet i denne perioden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsak til å seponering, description=Årsak til at bruken av legemiddelet ble avsluttet., comment=Koding med en terminologi er foretrukket, der det er mulig. For eksempel: Dårlig kontrollert diabetes, overfølsomhetsreaksjoner eller høye kostnader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingsoutcome, description=Individets respons til behandling med dette legemiddelet i løpet av denne perioden., comment=Koding med en terminologi er foretrukket, der det er mulig. For eksempel: Urinveisinfeksjonen er behandlet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kumulativ mengde, description=Samlet mengde av legemiddelet brukt over individets livstid., comment=Kan regnes ut manuelt eller utledes via ulike kilder, som kurvesystemet eller andre deler av den elektroniske pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttdato for bruk, description=Datoen da bruken av legemiddelet sist ble avsluttet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kumulativ varighet, description=Samlet varighet av alle periodene., comment=Kan regnes ut manuelt eller utledes via ulike kilder, som kurvesystemet eller andre deler av den elektroniske pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da legemiddelsammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da legemiddelsammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]