ARCHETYPE Legemiddelsammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.medication_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.medication_summary.v1
ConceptLegemiddelsammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel, gruppe eller klasse av legemidler, spesielt der bruksmønsteret eller kumulativ mengde må overvåkes.
UseBrukes for å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel, gruppe eller klasse av legemidler, spesielt der bruksmønsteret eller kumulativ mengde må overvåkes. Denne arketypen er utviklet for å representere en oversikt over bruken av legemidler kun i tilfeller der det gir verdi for pasientjournalen, for eksempel hvor den kumulative dosen av et legemiddel har betydelige toksiske effekter eller langtidsbruk har negative helseeffekter. For hver periode et legemiddel er brukt oppdateres samme instans av arketypen, slik at man kan følge bruken over tid og kumulativ mengde kan regnes ut. For eksempel: - overvåkning av kumulativ dose av Doxorubicin tatt i løpet av livet. - overvåking av varigheten av høydose bisfosfonater. - overvåking av bruk av et eksperimentelt legemiddel i en studie. Bruk en ny instans av denne arketypen for å registre detaljer om hvert enkelt legemiddel, gruppe eller klasse av legemidler. Det som skal trigge en avslutning av en periode og starte en ny avhenger av lokale behov og hva som blir prioritert klinisk. For eksempel: - individet har opphold i bruken av legemiddelet i en vesentlig tidsperiode. - stor endring i mengde eller bruksmønster. - endringer i administreringsvei for legemiddelet.
MisuseBrukes ikke for å representere en legemiddeliste, bruk COMPOSITION.medication_list for dette formålet. Brukes heller ikke for å representere et legemiddel i en "Legemiddelliste". Bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) eller arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere forordningen av et legemiddel - bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere administreringen av et legemiddel - bruk arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet Brukes ikke for å registrere svar på spørsmål om legemiddelbruk i typiske spørreskjema-settinger, som Ja/Nei på spesifikke legemidler. Bruk arketypen OBSERVATION.medication_screening til dette formålet. Brukes ikke for å registrere status på bruken av ett spesifikt legemiddel på et bestemt tidspunkt - bruk arketypen OBSERVATION.medication_statement til dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel, gruppe eller klasse av legemidler, spesielt der bruksmønsteret eller kumulativ mengde må overvåkes.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B99AC3EABD7E6A18DCCBCD26E1FB0EBB, build_uid=561dec96-c178-482e-8bb5-3e79509a53af, revision=1.0.0}
Keywordsmedisin, livslang, medikament, kur, legemiddel, historikk, levetid, kumulativ, dose, administrasjon, behandling
Lifecyclepublished
UID5e162bde-15c4-4c95-b5ad-2f3a05cce398
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1865
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om all bruk av ett spesifisert legemiddel, gruppe eller klasse av legemidler, spesielt der bruksmønsteret eller kumulativ mengde må overvåkes., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Ulrich Andersen, Denmark
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Colin Brown, NHS Scotland SCIMP, United Kingdom
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
James Goddard, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway
Michael Zampaglione, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • German: Ramona Wellmann, Alina Rehberg, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Gro-Hilde Ulriksen, John Tore Valand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Norwegian centre for e-health research, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
  • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da legemiddelsammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på legemiddel, description=Navn på legemiddel eller gruppe av legemidler., comment=Navn på legemiddel kan representeres som en generisk substans, handelsnavn, gruppe eller klasse av legemidler. Det anbefales å kode "Navn på legemiddel" med en terminologi om mulig, slik at det kan brukes for eksempel i beslutningsstøtte. Fritekst bør bare benyttes der det ikke finnes en passende terminologi. For eksempel: '"Adriamycin"; "doxorubicin" eller "anthracycliner"; "Fosamax", "alendronsyre" eller "bifosonater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om den overordnede bruken av legemiddelet., comment=For eksempel: "Brukt i perioden mellom 1996 og 2001 mot osteoporose, avsluttet etter fem år for å redusere risikoen for bivirkninger.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Overordnet klinisk indikasjon for bruk av legemiddelet., comment=Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: "Osteoporose"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato for bruk, description=Datoen da legemiddelet først ble administrert., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=2, text=Periode, description=Detaljer om bruken av legemiddelet i en spesifisert tidsperiode., comment=Triggere for å lukke en episode og starte en ny kan være en endring av dosering, eller en betydelig endring i bruksmønster., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens startdato, description=Datoen da legemiddelet først ble administrert i denne perioden., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Indikasjon for perioden, description=Klinisk indikasjon for bruk av legemiddelet i denne perioden, særlig der dette er mer spesifikt eller skiller seg fra informasjonen i dataelementet 'Klinisk indikasjon'. Kan også brukes der det ikke er noen klinisk indikasjon som gjelder for alle episoder., comment=Dette dataelementet og dataelementet "Klinisk indikasjon" på arketypens toppnivå, kan potensielt komme i konflikt med hverandre. I disse tilfellene vil dette dataelementet ha forrang over "Klinisk indikasjon". Koding med en terminologi er foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: kreftbehandling eller revmatoid artritt ved osteoporose. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Terapeutisk hensikt, description=Den terapeutiske hensikten for bruken av legemiddelet i denne perioden., comment=Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: smertelindring, palliativ eller kurativ, kur eller livslang behandling med antibiotika., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av legemiddelet i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mengde i perioden, description=Kumulativ mengde brukt av legemiddelet i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kvantitet
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=3, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om legemiddelbruken i denne perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens sluttdato, description=Datoen da legemiddelet sist ble administrert i denne perioden., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens varighet, description=Varigheten for bruk av legemiddelet i denne perioden., comment=Om "Periodens startdato" og "Periodens sluttdato" er brukt i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres eller alternativt være overflødig i dette scenariet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, dager, timer
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Periodens årsak til seponering, description=Årsak til at bruken av legemiddelet ble avsluttet i denne perioden., comment=Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: Dårlig kontrollert diabetes, overfølsomhetsreaksjoner eller høye kostnader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Administreringsvei, description=Administreringsveien for det ordinerte legemiddelet i denne perioden., comment=For eksempel "oral bruk", "intravenøst", "på huden" eller "enteralt". Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingsrespons, description=Individets respons til behandling med dette legemiddelet i løpet av denne perioden., comment=Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: Urinveisinfeksjonen er behandlet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kumulativ mengde, description=Samlet mengde av legemiddelet brukt over individets livstid., comment=For eksempel: monitorering av kumulativ mengde av doxorubicin. Kan regnes ut manuelt eller utledes via ulike kilder, som for eksempel kurvesystemet eller andre deler av den elektroniske pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttdato for bruk, description=Datoen da legemiddelet sist ble administrert., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til seponering, description=Årsak til at bruken av legemiddelet ble avsluttet., comment=Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. For eksempel: Dårlig kontrollert diabetes, overfølsomhetsreaksjoner eller høye kostnader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kumulativ varighet, description=Samlet varighet av alle periodene., comment=Kan regnes ut manuelt eller utledes via ulike kilder, som for eksempel kurvesystemet eller andre deler av den elektroniske pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da legemiddelsammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]