ARCHETYPE Kroppstemperatur (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2
ConceptKroppstemperatur
DescriptionMåling av kroppstemperatur som skal gjenspeile et individs kjernetemperatur.
UseBrukes til å dokumentere et individs kjernetemperatur. Det kan legges til CLUSTERE for å tilføre tillegsinformasjon, inkludert miljømessige forhold (eksponering), detaljer om menstruasjonssyklus og informasjon om fysisk anstrengelse, der hvor dette er relevant. NB: Målemetode og -sted vil ofte måtte vises til sluttbruker for at de dokumenterte temperaturverdiene skal kunne tolkes korrekt.
MisuseArketypen skal ikke brukes til å registrere andre objekters eller en isolert kroppsdels temperatur.
PurposeBrukes til å registrere et individs målte kroppstemperatur, som uttrykk for kjernetemperaturen.
ReferencesKroppstemperatur, Avskrevet arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2018-01-11]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.54
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Kroppstemperatur, Avskrevet arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2018-01-11]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.54, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=5C3C91A8839945D292E098DDC136CE49, build_uid=35c83361-7952-4427-8b1d-630ed5da7f5e, revision=2.0.1}
Keywordstemperatur, kropp, kjerne, feber, hypotermi, hypertermi, temperaturmåling, overoppheting, nedkjøling, heteslag
Lifecyclepublished
UID8e81df19-9d49-43fb-a600-a9468ba57c5f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1855
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av kroppstemperatur som skal gjenspeile et individs kjernetemperatur., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Knut Bernstein
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Shahla Foozonkhah
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Omer Hotomaroglu
Sundaresan Jaganathan
Heather Leslie
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Ian McNicoll
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Mette Monsen, Helse Bergen HF, Norway
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Ingrid Smith, Helse Bergen, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor), originalLanguage=en, translators=German: Sebastian Garde, Ocean Informatics
Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
Spanish (Argentina): Domingo Liotta, University of Morón, University of Morón
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, lbla@helse-bergen.no , MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
Portuguese (Brazil): Marco Borges, P2D, marco.borges@p2d.com.br, P2D Health Advisor Council
Arabic (Syria): Mona Saleh
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
Spanish (Spain): Domingo Liotta, University of Morón, University of Morón
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Målt kroppstemperatur som uttrykk for kjernetemperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[LNC205::8310-5] (Uspesifisert hendelse), values=Egenskap: Temperature
Enheter:
 • 0.0..<100.0 Cel
  Begrens antall desimaler: 1
 • 30.0..<200.0 [degF]
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av kroppstemperatur som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppseksponering, description=Grad av tildekking av individet da temperaturen ble målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Naken [Ingen klær eller tildekking]
  • Redusert påkledning/tildekking [Individet er mindre påkledt eller tildekket enn temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]
  • Passende påkleding/tildekking [Individet er passende påkledt eller tildekket i forhold til hva temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]
  • Økt påkledning/tildekking [Individet er mer påkledt eller tildekket enn temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]

  Antatt verdi: Passende påkleding/tildekking
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Aktiv temperaturpåvirkning, description=Beskrivelse av aktive tiltak som påvirker den målte kroppstemperaturen, f.eks. bruk av varmeteppe, kalde omslag, isbad eller hjerte/lungemaskin ved oppvarming av hypotermiske pasienter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Menstruasjonssyklusdag, description=Antall dager siden forrige normale menstruasjon startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=4, text=Detaljer om temperaturpåvirkning, description=Detaljer om omgivelser eller midler for aktiv temperaturpåvirkning da temperaturen ble målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om anstrengelse/aktivitet hos individet da temperaturen ble målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Det anatomiske målestedet for måling av temperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Endetarm [Temperatur målt i endetarm (rektum).]
  • Armhule [Temperatur er målt i armhulen med armen posisjonert ned langs siden.]
  • Øre [Temperatur målt ved infrarød stråling fra trommehinnen i ytre ørekanal.]
  • Panne [Temperatur målt på pannen.]
  • Munn [Temperatur målt i munnhulen (under tungen).]
  • Nesesvelg [Temperatur målt i nesesvelget (nasofarynks).]
  • Urinblære [Temperatur målt i urinblære.]
  • Intravaskulært [Temperatur målt intravaskulært.]
  • Hud [Temperaturen målt på eksponert hud.]
  • Skjede [Temperatur målt i skjeden (vagina).]
  • Spiserør [Temperatur målt i spiserøret (øsofagus).]
  • Lyske [Temperatur målt i lysken.]
  • Tinning [Temperatur målt i tinningen over arteria temporalis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering der målingen ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt til å måle temperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Det anatomiske målestedet for måling av temperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Endetarm [Temperatur målt i endetarm (rektum).]
  • Armhule [Temperatur er målt i armhulen med armen posisjonert ned langs siden.]
  • Øre [Temperatur målt ved infrarød stråling fra trommehinnen i ytre ørekanal.]
  • Panne [Temperatur målt på pannen.]
  • Munn [Temperatur målt i munnhulen (under tungen).]
  • Nesesvelg [Temperatur målt i nesesvelget (nasofarynks).]
  • Urinblære [Temperatur målt i urinblære.]
  • Intravaskulært [Temperatur målt intravaskulært.]
  • Hud [Temperaturen målt på eksponert hud.]
  • Skjede [Temperatur målt i skjeden (vagina).]
  • Spiserør [Temperatur målt i spiserøret (øsofagus).]
  • Lyske [Temperatur målt i lysken.]
  • Tinning [Temperatur målt i tinningen over arteria temporalis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering der målingen ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt til å måle temperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]