ARCHETYPE Kroppstemperatur (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2
ConceptKroppstemperatur
DescriptionMåling av kroppstemperatur som skal gjenspeile et individs kjernetemperatur.
UseBrukes til å dokumentere et individs kjernetemperatur. Det kan legges til CLUSTERE for å tilføre tillegsinformasjon, inkludert miljømessige forhold (eksponering), detaljer om menstruasjonssyklus og informasjon om fysisk anstrengelse, der hvor dette er relevant. NB: Målemetode og -sted vil ofte måtte vises til sluttbruker for at de dokumenterte temperaturverdiene skal kunne tolkes korrekt.
MisuseArketypen skal ikke brukes til å registrere andre objekters eller en isolert kroppsdels temperatur f.eks. temperatur på fotsålen som en del av kronisk diabetesbehandling.
PurposeBrukes til å registrere et individs målte kroppstemperatur, som uttrykk for kjernetemperaturen.
ReferencesBody temperature, Deprecated archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-01-11]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.49
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Body temperature, Deprecated archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-01-11]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.49, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=9C8B1DAB76432B26FB06DEA74B4AEA07, build_uid=8b8e5f73-e23c-4ea4-a8c5-c3c0218fbd27, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=2.1.0}
Keywordstemperatur, kropp, kjerne, feber, hypotermi, hypertermi, temperaturmåling, overoppheting, nedkjøling, heteslag
Lifecyclepublished
UID8e81df19-9d49-43fb-a600-a9468ba57c5f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1855
Revision Number2.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av kroppstemperatur som skal gjenspeile et individs kjernetemperatur., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Knut Bernstein
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Shahla Foozonkhah
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Omer Hotomaroglu
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Sundaresan Jaganathan
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Mette Monsen, Helse Bergen HF, Norway
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Ingrid Smith, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor), originalLanguage=en, translators=
 • German: Sebastian Garde, Natalia Strauch, Ocean Informatics, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
 • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
 • Portuguese (Brazil): Ana Paula de Andrade, Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Italian: Paolo Anedda, Inpeco, paolo.anedda@inpeco.com
 • Spanish (Spain): Domingo Liotta, University of Morón, University of Morón
 • Spanish (Argentina): Domingo Liotta, University of Morón, University of Morón
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Liv Laugen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, ​Oslo University Hospital, Norway, lbla@helse-bergen.no , liv.laugen@ous-hf.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
 • Japanese: Shinji Kobayashi, skoba@moss.gr.jp
 • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Enkel beskrivelse av målestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Endetarm [Temperatur målt i endetarm (rektum).]
  • Armhule [Temperatur er målt i armhulen med armen posisjonert ned langs siden.]
  • Øre [Temperatur måles fra den ytre øregangen.]
  • Panne [Temperatur målt på pannen.]
  • Munn [Temperatur målt i munnhulen (under tungen).]
  • Nesesvelg [Temperatur målt i nesesvelget (nasofarynks).]
  • Urinblære [Temperatur målt i urinblære.]
  • Intravaskulært [Temperatur målt intravaskulært.]
  • Hud [Temperaturen målt på eksponert hud.]
  • Skjede [Temperatur målt i skjeden (vagina).]
  • Spiserør [Temperatur målt i spiserøret (øsofagus).]
  • Lyske [Temperatur målt i lysken.]
  • Tinning [Temperatur målt i tinningen over arteria temporalis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturerte detaljer om målestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrument som ble brukt til å måle temperaturen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Den målte temperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[LNC205::8310-5]
[SNOMED-CT::386725007 | Body temperature], values=Enheter:
 • 0.0..<100.0 °C
  Begrens antall desimaler: 1
 • 30.0..<200.0 °F
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av kroppstemperatur som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppseksponering, description=Grad av tildekking av individet da temperaturen ble målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Naken [Ingen klær eller tildekking]
  • Redusert påkledning/tildekking [Individet er mindre påkledt eller tildekket enn temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]
  • Passende påkleding/tildekking [Individet er passende påkledt eller tildekket i forhold til hva temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]
  • Økt påkledning/tildekking [Individet er mer påkledt eller tildekket enn temperaturen i omgivelsene skulle tilsi.]

  Antatt verdi: Passende påkleding/tildekking
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse termisk belastning, description=Narrativ beskrivelse av forholdene som kan påvirker den målte kroppstemperaturen til individet.), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Menstruasjonssyklusdag, description=Nåværende dag i menstruasjonssyklusen., comment=Den første dagen av menstruasjonen anses å være dag 1 i hver menstruasjonssyklus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Ytterligere problemstillinger eller faktorer som kan påvirke målingen av kroppstemperaturen og som ikke er dekket i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=4, text=Miljøpåvirkninger, description=Detaljer om miljøforholdene på tidspunktet for temperaturmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om anstrengelse/aktivitet hos individet da temperaturen ble målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0, extendedValues=null]], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Enkel beskrivelse av målestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Endetarm [Temperatur målt i endetarm (rektum).]
  • Armhule [Temperatur er målt i armhulen med armen posisjonert ned langs siden.]
  • Øre [Temperatur måles fra den ytre øregangen.]
  • Panne [Temperatur målt på pannen.]
  • Munn [Temperatur målt i munnhulen (under tungen).]
  • Nesesvelg [Temperatur målt i nesesvelget (nasofarynks).]
  • Urinblære [Temperatur målt i urinblære.]
  • Intravaskulært [Temperatur målt intravaskulært.]
  • Hud [Temperaturen målt på eksponert hud.]
  • Skjede [Temperatur målt i skjeden (vagina).]
  • Spiserør [Temperatur målt i spiserøret (øsofagus).]
  • Lyske [Temperatur målt i lysken.]
  • Tinning [Temperatur målt i tinningen over arteria temporalis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturerte detaljer om målestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrument som ble brukt til å måle temperaturen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]