ARCHETYPE Testikkelvolum (openEHR-EHR-OBSERVATION.testicular_volume.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.testicular_volume.v1
ConceptTestikkelvolum
DescriptionTestikkelvolum enten estimert eller utregnet.
UseBrukes for å registrere testikkelvolumet til et individ. Måling av testikkelvolum kan være en komponent i en overordnet undersøkelse av genitalia, arketypen er allikevel utviklet som en frittstående OBSERVATION-arketype for å støtte monitorering av testikkelvolum i vekstkurver. Brukes til å registrere endring ved gjentatte målinger. Dette kan modelleres ved å begrense "Uspesifisert hendelse" i en templat til et intervall med en tilhørende matematisk funksjon for "økning".
MisuseBrukes ikke for å registrere volumet av et objekt eller av andre kroppsdeler enn testikler. Bruk egne arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere testikkelvolumet til et individ.
ReferencesSotos JF, Tokar NJ. Testicular volumes revisited: A proposal for a simple clinical method that can closely match the volumes obtained by ultrasound and its clinical application. Int J Pediatr Endocrinol. 2012 Jun 8;2012(1):17. doi: 10.1186/1687-9856-2012-17. PubMed PMID: 22682237; PubMed Central PMCID: PMC3538616.

Lin CC, Huang WJ, Chen KK. Measurement of testicular volume in smaller testes: how accurate is the conventional orchidometer? J Androl. 2009 Nov-Dec;30(6):685-9. doi: 10.2164/jandrol.108.006460. Epub 2009 Jul 3. PubMed PMID: 19578133.

Mbaeri TU, Orakwe JC, Nwofor AM, Oranusi CK, Mbonu OO. Ultrasound measurements of testicular volume: Comparing the three common formulas with the true testicular volume determined by water displacement. African Journal of Urology. 2013 Jun 1;19(2):69-73.
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen University Hospital
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-04-26
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen University Hospital
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-04-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Sotos JF, Tokar NJ. Testicular volumes revisited: A proposal for a simple clinical method that can closely match the volumes obtained by ultrasound and its clinical application. Int J Pediatr Endocrinol. 2012 Jun 8;2012(1):17. doi: 10.1186/1687-9856-2012-17. PubMed PMID: 22682237; PubMed Central PMCID: PMC3538616. Lin CC, Huang WJ, Chen KK. Measurement of testicular volume in smaller testes: how accurate is the conventional orchidometer? J Androl. 2009 Nov-Dec;30(6):685-9. doi: 10.2164/jandrol.108.006460. Epub 2009 Jul 3. PubMed PMID: 19578133. Mbaeri TU, Orakwe JC, Nwofor AM, Oranusi CK, Mbonu OO. Ultrasound measurements of testicular volume: Comparing the three common formulas with the true testicular volume determined by water displacement. African Journal of Urology. 2013 Jun 1;19(2):69-73., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=417436A5A1A4EC88AE2C27198BE8712A, build_uid=6f26daca-6fbf-4e98-9cbf-4c1863a18f64, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordstestikler, testikkel, orchidometer, orchiometer, volum
Lifecyclepublished
UIDfb0d81de-7089-4da8-94c1-22ea9877dfe6
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1848
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Testikkelvolum enten estimert eller utregnet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkt testikkel, description=Testikkelen som ble målt., comment=For eksempel høyre eller venstre testikkel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Testikkelvolum, description=Estimert eller utregnet testikkelvolum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::251828008 | Testicular volume], values=Egenskap: Volume
Enheter:
  • >=0.0 ml
    Begrens antall desimaler: 2
  • >=0.0 cm3
    Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden som ble benyttet for å måle testiklene., comment=For eksempel: Ved bruk av orchidometer, skyvelær eller ultralyd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formel som ble brukt for å regne ut testikkelvolumet., comment=For eksempel: "L × W × H × 0.71"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Strukturerte detaljer om utstyret som ble benyttet for å måle testiklene., comment=For eksempel: Gima Orkidometer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Problemer eller faktorer som kan ha innvirkning på målingen., comment=For eksempel: Ikke samarbeidsvillig barn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=2..*, subCardinalityText=Minimum 2 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden som ble benyttet for å måle testiklene., comment=For eksempel: Ved bruk av orchidometer, skyvelær eller ultralyd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formel som ble brukt for å regne ut testikkelvolumet., comment=For eksempel: "L × W × H × 0.71"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Strukturerte detaljer om utstyret som ble benyttet for å måle testiklene., comment=For eksempel: Gima Orkidometer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]