ARCHETYPE Resultat av intraokulært trykk måling. (openEHR-EHR-OBSERVATION.intraocular_pressure_draft.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.intraocular_pressure_draft.v0
ConceptResultat av intraokulært trykk måling.
DescriptionMåling av intraokulært trykk, med tonometer.
UseFor registrering av trykkmåling av et øye. CLUSTER.exclusion_exam kan benyttes om undersøkelsen ikke ble utført og plasseres i "Måling ikke utført"-slot
MisuseOm målemetode endres i løpet av en seire med registreringer må ny registrering benyttes da protokollen ikke kan endres på hendelses-nivå.
PurposeFor registrering av trykkmåling av et øye.
ReferencesIHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf

Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583&sectionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults

CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/

DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/

Lamparter, J., & Hoffmann, E. M. (2009). Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) mit unterschiedlichen Verfahren. Der Ophthalmologe, 106(8), 676-682.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva
Organisasjon: Faculty of Medicine - University of Porto
E-post: mail@gustavobacelar.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-06-05
Other Details LanguageForfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva
Organisasjon: Faculty of Medicine - University of Porto
E-post: mail@gustavobacelar.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-06-05
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Lamparter, J., & Hoffmann, E. M. (2009). Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) mit unterschiedlichen Verfahren. Der Ophthalmologe, 106(8), 676-682., current_contact=Gustavo M Bacelar-Silva, mail@gustavobacelar.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=2B9F79A5C9C80540F4DEBD0A26DC6F66, build_uid=1046c14e-19a9-4ba2-a42e-025131aeeca2, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsIOP, Tonometri, Glaukom, Øye, GAT, iCare
Lifecyclein_development
UID39eb333c-3969-4a07-b4b3-31140d55e2dd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1839
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av intraokulært trykk, med tonometer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Ian McNicoll, freshEHR Informatics, UK
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Arne Løberg Sæter, OUS HF / DIPS ASA, asa@dips.no, Lege

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse., description=Uspesifiserte hendelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Øye undersøket, description=Registrering av hvilket øye som er undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Venstre [Venstre øye ble undersøkt.]
  • Høyre [Høyre øye ble undersøkt.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trykk, description=Målt intraokulært trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure
  Enheter: 0.0..90.0 mm[Hg]
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Applanasjonstid, description=Usikkert hva som menes med applanasjonstid. Applanasjon er en kontaktundersøkelse og ikke nonkontakt slik den engelske versjonen sier. Denne delen av arketypen kan antakelig ikke brukes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
  Enheter: >=0.0 ms
  Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning., description=Kort beskrivelse av tolkningen av funnet og dets signifikanse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0080], code=at0080, itemType=SLOT, level=4, text=Multimedia, description=Digitalt bilde, video eller diagram., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tilleggsbeskrivelse av målingen(nb)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0078], code=at0078, itemType=SLOT, level=4, text=Test ikke gjort., description=Detaljer om at denne målingen ikker er gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0081], code=at0081, itemType=SLOT, level=4, text=Anatomisk lokalisasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tonometrisk metode, description=Type tonometer brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Goldmann applanasjonstonometer [Goldmann applanasjonstonometer (GAT)]
   • Perkins applanasjonstonometer. [Perkins applanasjonstonometer.]
   • Tono-Pen [Tono-Pen]
   • Icare [Icare]
   • Dynamisk tonometri [Dynamisk tonometri]
   • Ocular Response Analyzer(en) [Ocular Response Analyzer.(en)]
   • TGDc-01(en) [Et TGDc-01 tonometer ble brukt til måling av intraokulært trykk.]
   • Non-kontakt tonometri [Et non-kontakt tonometer ble brukt til trykkmåling.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer., description=Detaljer om tonometeret brukt til å måle intraokulært trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0079], code=at0079, itemType=SLOT, level=2, text=Tillegg., description=Beskrivende tilleggsinformasjon., comment=For eksempel: lokale metadata eller annen informasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=4, text=Avvikende/forstyrrende faktorer., description=Beskrivelse av tilfeldige faktorer som kan påvirke resultatet og den kliniske tolkningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0068], code=at0068, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tonometrisk metode, description=Type tonometer brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Goldmann applanasjonstonometer [Goldmann applanasjonstonometer (GAT)]
   • Perkins applanasjonstonometer. [Perkins applanasjonstonometer.]
   • Tono-Pen [Tono-Pen]
   • Icare [Icare]
   • Dynamisk tonometri [Dynamisk tonometri]
   • Ocular Response Analyzer(en) [Ocular Response Analyzer.(en)]
   • TGDc-01(en) [Et TGDc-01 tonometer ble brukt til måling av intraokulært trykk.]
   • Non-kontakt tonometri [Et non-kontakt tonometer ble brukt til trykkmåling.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer., description=Detaljer om tonometeret brukt til å måle intraokulært trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0079], code=at0079, itemType=SLOT, level=2, text=Tillegg., description=Beskrivende tilleggsinformasjon., comment=For eksempel: lokale metadata eller annen informasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]