ARCHETYPE Billeddiagnostikk (openEHR-EHR-ACTION.imaging_exam_draft.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.imaging_exam_draft.v0
ConceptBilleddiagnostikk
DescriptionKlinisk aktivitet knyttet til gjennomføringen av billeddiagnostikk.
UseBrukes til å registrere aktiviteter knyttet til gjennomføringen av billeddiagnostikk.
PurposeFor å registrere aktiviteter knyttet til gjennomføringen av billeddiagnostikk
ReferencesDerived from Imaging Examination (action) , draft archetype, National eHealth Transition Authority [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.999 (accessed Jan 16, 2012).


Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-10
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from Imaging Examination (action) , draft archetype, National eHealth Transition Authority [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.999 (accessed Jan 16, 2012). , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A75409D635778C10621CC7B998AB8EA1, build_uid=f1c59d20-f024-4006-ba5b-675846a395a2, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsRadiologi, Ultralyd, UL, MR, CT, røngten, tomografi, røngtenfotograferingsteknikk
Lifecyclein_development
UID6e0db534-a886-4913-bdae-513ab4ea722c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1838
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Klinisk aktivitet knyttet til gjennomføringen av billeddiagnostikk., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, Oslo University Hospital, iheitman@ous-hf.no, Registered Nurse

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_526_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse planlagt, description=Undersøkelsen er planlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_526_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelsesrekvisisjon sendt, description=Det er sendt rekvisisjon for undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_527_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse utsatt, description=Undersøkelsen er utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0011]_528_at0011, code=at0011, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse avlyst, description=Den planlagte undersøkelsen har blitt avlyst før den ble igangsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_529_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Fastsatt tidspunkt for undersøkelse, description=Tidspunkt for undersøkelsen er fastsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_529_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse replanlagt, description=Tidspunkt for undersøkelsen har blitt replanlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_245_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse utført, description=Undersøkelsen, eller en del av undersøkelsen, har blitt utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0014]_245_at0014, code=at0014, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse mislykket, description=Undersøkelsen har blitt påstartet men ikke fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_530_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse midlertidig stanset, description=Undersøkelsen er suspendert/ midlertidig stanset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0012]_531_at0012, code=at0012, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse avbrutt, description=Undersøkelsen har blitt avbrutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Undersøkelse fullført, description=Undersøkelsen er utført og alle tilknyttede kliniske handlinger er fullførte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på undersøkelsen. Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi undersøkelsesnavnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av undersøkelsen, tilpasset det aktuelle prosesstrinnet. For eksempel en beskrivelse av utførelsen og funnene fra undersøkelsen, det avbrutte forsøket eller avlysningen av undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for aktiviteten eller prosesstrinnet for den aktuelle undersøkelsen ble utført. For eksempel grunnen til at undersøkelsen ble avlyst eller midlertidig stanset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Strukturert informasjon om den spesifikke anatomiske lokaliseringen undersøkelsen har blitt utført på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Undersøkelsesdetaljer, description=Strukturert informasjon om undersøkelsen. Bruk for å registrere detaljert, strukturert informasjon om metode og teknikker, utstyr som ble benyttet, funn etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av aktivitet eller prosesstrinn som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start dato/tid, description=Dato og/eller tidspunkt for gjennomføringen av undersøkelsen. Registreringen vil, i forbindelse med prosesstrinnet "Fastsatt tidspunkt for undersøkelse" indikere den planlagte dato/tid for undersøkelsen eller den faktiske dato/tid for undersøkelsen ved bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Undersøkelse utført"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0002], code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0015], code=at0015, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start dato/tid, description=Dato og/eller tidspunkt for gjennomføringen av undersøkelsen. Registreringen vil, i forbindelse med prosesstrinnet "Fastsatt tidspunkt for undersøkelse" indikere den planlagte dato/tid for undersøkelsen eller den faktiske dato/tid for undersøkelsen ved bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Undersøkelse utført"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]