ARCHETYPE Helsefaktor generisk (openEHR-EHR-CLUSTER.health_factor_generic_draft.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.health_factor_generic_draft.v0
ConceptHelsefaktor generisk
DescriptionDokumenterer detaljer om helsefaktorer som er viktige i en klinisk sammenheng.
UseBrukes som en generisk arketype for å dokumentere detaljer vedrørende helsefaktorer i en klinisk sammenheng. Den er tenkt brukt innbakt i en mer spesialisert arketype, hvor det er nødvendig å angi strukturerte detaljer vedrørende helsefaktorer som er viktige i en gitt klinisk sammenheng. Det kan f.eks. dreie seg om medikamenter eller sykdommer som har betydning for akkurat denne gitte sammenhengen.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere detaljeri forbindelse med vurdering av helserisiko. Der skal arketypen EVALUTATION.healt_risk brukes. Skal ikke brukes for å registrere symptomer, til det skal arketypen CLUSTER.symptom_sign brukes.
PurposeFor å dokumentere detaljer vedrørende helsefaktorer som er viktige i en klinisk sammenheng.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-10
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA, tna@dips.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D94587B7C2478CD96DE50DED495E28B0, build_uid=7ce22cd6-0fc7-4414-9fb3-ab63be868c58, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshelsefaktor, medikament, allergi, smitte, tidligere sykdommer
Lifecyclein_development
UID9676fe1a-6ae8-49d0-872e-24448cee321c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1836
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokumenterer detaljer om helsefaktorer som er viktige i en klinisk sammenheng., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={protocol=[], activities=[], state=[], content=[], contacts=[], capabilities=[], context=[], target=[], events=[], ism_transition=[], data=[], provider=[], source=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Kategori som helsefaktoren hører til f.eks. medikamenter, allergier etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Helsefaktor til stede?, description=Angir hvorvidt en helsefaktor i den kategorien er til stede. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Helsefaktor/er er til stede.]
  • Nei [Ingen aktuelle helsefaktorer til stede.]
  • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om evt. helsefaktor er til stede.]
  • Ikke aktuelt [Helsefaktoren er ikke aktuell i gitt klinisk sammenheng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Helsefaktor navn, description=Navn som identifiserer den aktuelle helsefaktoren f.eks. navn på medikament, navn på allergen etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer, description=Evt. strukturerte detaljer vedrørende helsefaktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Evt. kommetar til angitte helsefaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], description=[], details=[], identities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Kategori som helsefaktoren hører til f.eks. medikamenter, allergier etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Helsefaktor til stede?, description=Angir hvorvidt en helsefaktor i den kategorien er til stede. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Helsefaktor/er er til stede.]
  • Nei [Ingen aktuelle helsefaktorer til stede.]
  • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om evt. helsefaktor er til stede.]
  • Ikke aktuelt [Helsefaktoren er ikke aktuell i gitt klinisk sammenheng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Helsefaktor navn, description=Navn som identifiserer den aktuelle helsefaktoren f.eks. navn på medikament, navn på allergen etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer, description=Evt. strukturerte detaljer vedrørende helsefaktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Evt. kommetar til angitte helsefaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]