ARCHETYPE Terapeutisk anvisning (openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1
ConceptTerapeutisk anvisning
DescriptionDetaljer om en enkelt anvisning innenfor ordineringen av f.eks. et legemiddel eller en transfusjon.
UseEn anvisning beskriver en eller flere sekvensielle terapeutiske administreringsmønstre, sammen med en overordnet anvisningsvarighet og detaljer om repetisjonsmønstre for administrering utover en gitt dag. For eksempel "1 tablett om morgenen og en tablett om kvelden i tre uker, på mandager, onsdager og fredager". Clusteret kan repeteres for å kunne representere et fullstendig sett av anvisninger for en enkelt legemiddelordinering. Clusteret kan gis nytt navn i et templat eller i applikasjonen for å representere en spesifikk dosering som for eksempel: "Bolus" eller "Startdose". Arketypen vil generelt bli brukt innenfor en overordnet INSTRUCTION-arketype. Den er spesielt designer for bruk innenfor en kompleks legemiddelordinering inkludert intravenøse legemidler, eller for ordinert væske i sammenheng med transfusjon eller dialyse.
PurposeFor å registrere strukturerte detaljer om en enkelt anvisning for en ordinert terapeutisk vare. Hver anvisning er generelt gyldig i et gitt tidsintervall eller antall administreringer.
ReferencesMedication instruction, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-12-15]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.838

Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff.

Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010.

NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3

Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Medication instruction, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-12-15]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.838 Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff. Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010. NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3 Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex, current_contact=Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, UK , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DF466B3BA4DA90B7B200882370BFA1CC, build_uid=b5b96962-ba69-4cf1-ba5f-1d67936c8c90, revision=1.3.0}
Keywordslegemiddel, ordinering, foreskrive, terapi, substans, medisin, medikament, terapeutisk, farmasøytisk, produkt, posologi, behandling, transfusjon
Lifecyclepublished
UID488bb143-8ccd-446a-a03d-0d72ca7bd671
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1830
Revision Number1.3.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en enkelt anvisning innenfor ordineringen av f.eks. et legemiddel eller en transfusjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
SB BHATTACHARYYA, Sudisa Consultancy Services, India
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Beatriz de Faria Leao, BLEAO Informática em Saúde, bfleao@terra.com.br, MD, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller der ordineringen består av flere doseringsanvisninger, spesifiserer anvisningsrekkefølgen i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel "(1) 1 tablett daglig i 3 dager, (2) 1 tablett to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 tablett i 7 dager.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0176], code=at0176, itemType=SLOT, level=1, text=Dosering, description=Kombinasjonen av legemiddeldose og administreringstidspunkter for en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 tablett daglig i 3 dager", "2 tabletter daglig i 4 dager", "3 tabletter på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke seponer [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å seponere.]
 •  Varighet
  >=0 sekunder
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Intervall av varighet
  Nedre: >=0 sekunder

  Øvre: >=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0172], code=at0172, itemType=ELEMENT, level=1, text=Maksimalt antall administreringer, description=Maksimalt antall administreringer som skal gis innenfor denne anvisningen., comment=For eksempel "kun én dose" = 1, eller "3 doser á 400 mg hver 12 time" = 3., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0177], code=at0177, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vurderingskriterier, description=Når det kreves en vurdering basert på en rekke administrasjoner., comment=For eksempel: "3 administreringer" eller "to uker"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Antall
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0178], code=at0178, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato/tid for ordineringen, description=Dato og valgfri tid for oppstart av administreringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0179], code=at0179, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for seponering, description=Dato og valgfri tid når det er planlagt å seponere admininstrasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0090], code=at0090, itemType=SLOT, level=1, text=Timing av repetisjoner, description=Strukturerte detaljer om repeteringsmønsteret for hvert sett av daglige anvisninger., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0156], code=at0156, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=For eksempel betingede instruksjoner som infusjonshastighet av insulin/glukose basert på blodsukkermåling, eller detaljerte instruksjoner for spesifikke legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller der ordineringen består av flere doseringsanvisninger, spesifiserer anvisningsrekkefølgen i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel "(1) 1 tablett daglig i 3 dager, (2) 1 tablett to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 tablett i 7 dager.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0176], code=at0176, itemType=SLOT, level=1, text=Dosering, description=Kombinasjonen av legemiddeldose og administreringstidspunkter for en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 tablett daglig i 3 dager", "2 tabletter daglig i 4 dager", "3 tabletter på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke seponer [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å seponere.]
 •  Varighet
  >=0 sekunder
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Intervall av varighet
  Nedre: >=0 sekunder

  Øvre: >=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0172], code=at0172, itemType=ELEMENT, level=1, text=Maksimalt antall administreringer, description=Maksimalt antall administreringer som skal gis innenfor denne anvisningen., comment=For eksempel "kun én dose" = 1, eller "3 doser á 400 mg hver 12 time" = 3., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0177], code=at0177, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vurderingskriterier, description=Når det kreves en vurdering basert på en rekke administrasjoner., comment=For eksempel: "3 administreringer" eller "to uker"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Antall
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0178], code=at0178, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato/tid for ordineringen, description=Dato og valgfri tid for oppstart av administreringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0179], code=at0179, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for seponering, description=Dato og valgfri tid når det er planlagt å seponere admininstrasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0090], code=at0090, itemType=SLOT, level=1, text=Timing av repetisjoner, description=Strukturerte detaljer om repeteringsmønsteret for hvert sett av daglige anvisninger., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0156], code=at0156, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=For eksempel betingede instruksjoner som infusjonshastighet av insulin/glukose basert på blodsukkermåling, eller detaljerte instruksjoner for spesifikke legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]