ARCHETYPE Tanner-stadier (openEHR-EHR-OBSERVATION.tanner.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.tanner.v1
ConceptTanner-stadier
DescriptionEn skala for å beskrive pubertetsstart og pubertetsutvikling.
UseBrukes vanligvis for å beskrive et barns pubertetsutvikling, men kan også brukes hos voksne for eksempel for å vurdere grad av gynekomasti hos voksne menn. Gutter og jenter vurderes ut fra en skala fra 1 til 5. Gutter vurderes ut fra utvikling av genitalia og pubesbehåring, jenter vurderes ut fra utvikling av bryst og pubesbehåring.
PurposeFor å skåre utvikling av genitalia, bryst og pubesbehåring.
ReferencesDerived from: Tanner stadier, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-05]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1823

Marshall WA, Tanner JM. Variations in the Pattern of Pubertal Changes in Boys. Archives of Disease in Childhood. 1970 [cited 2017 Mar 17]; 45(239): 13-23. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2020414/

Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Archives of Disease in Childhood. 1969 [cited 2017 Mar 17]; 44(235): 291-303. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2020314/

Biro F M, Chan Y-M (Dec 14, 2016). Normal puberty. UpToDate [Internett].
Available at: https://www.uptodate.com/contents/normal-puberty?source=search_result&search=tanner&selectedTitle=1~66#H4 [Accessed 2017 Apr 25].

Norsk Elektronisk Legehåndbok (Nov 15.2015). Tanner Stadier. [Internett].
Available at: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/pediatri/pasientinformasjon/vekst-og-utvikling/pubertet-for-tidlig/ [Accessed 2017 Apr 25].
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Malin Aas Berg
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: mab@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-17
Other Details LanguageForfatternavn: Malin Aas Berg
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: mab@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Tanner stadier, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-05]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1823 Marshall WA, Tanner JM. Variations in the Pattern of Pubertal Changes in Boys. Archives of Disease in Childhood. 1970 [cited 2017 Mar 17]; 45(239): 13-23. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2020414/ Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Archives of Disease in Childhood. 1969 [cited 2017 Mar 17]; 44(235): 291-303. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2020314/ Biro F M, Chan Y-M (Dec 14, 2016). Normal puberty. UpToDate [Internett]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/normal-puberty?source=search_result&search=tanner&selectedTitle=1~66#H4 [Accessed 2017 Apr 25]. Norsk Elektronisk Legehåndbok (Nov 15.2015). Tanner Stadier. [Internett]. Available at: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/pediatri/pasientinformasjon/vekst-og-utvikling/pubertet-for-tidlig/ [Accessed 2017 Apr 25]., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2F3BD5E9A4C1A8BBD6DEE09C79B2054A, build_uid=6763badf-d2f4-4334-9d15-c6261d63dfe9, revision=1.0.0}
Keywordspubertet, genitalia, bryst, bryster, behåring, pubes, kjønnsmodning, testikkel
Lifecyclepublished
UID956ed161-51cd-4b39-bd8b-4196fbc7058a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1823
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En skala for å beskrive pubertetsstart og pubertetsutvikling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF, OUS HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkt, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Genitalia, description=Stadier for utvikling av genitalia hos menn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stadie 1 [Testikler, skrotum og penis slik som i tidlig barndom.]
  • Stadie 2 [Skrotum og testikler har vokst og teksturen av skrotumhud er grovere.]
  • Stadie 3 [Penis har vokst, mest i lengden. Skrotum og testikler har vokst ytterligere.]
  • Stadie 4 [Penis har vokst i lengde og tykkelse. Begynnende utvikling av glans. Testes og skrotum vokser videre og skrotal hud er mørkere.]
  • Stadie 5 [Voksent utseende på genitalia.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bryst, description=Stadier for utvikling av bryst hos kvinner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stadie 1 [Ingen synlig brystutvikling.]
  • Stadie 2 [Begynnende brystutvikling, bryst og papille lett forhøyet, areolas diameter lett økt.]
  • Stadie 3 [Videre vekst av brystet, men fortsatt jevn kontur.]
  • Stadie 4 [Areola og papille skilles ut som en egen kontur på brystet (hevet fra resten av brystkonturen).]
  • Stadie 5 [Voksen. Kun papillen er hevet ut fra resten av brystkonturen.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pubesbehåring, description=Stadier for utvikling av pubesbehåring hos kvinner og menn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stadie 1 [Ingen pubesbehåring (på samme nivå som eventuell behåring på abdomen).]
  • Stadie 2 [Kvinner: Begynnende vekst av lyse, tynne, rette hår langs labia. Kan være lett å overse. Menn: Sparsom vekst av lett pigmentert, rett, dunaktig hår. Hovedsakelig ved basis av penis. Kan være lett å overse.]
  • Stadie 3 [Mørkere, tykkere og mer krøllete behåring. Sparsom utbredelse opp mot abdomen.]
  • Stadie 4 [Voksen type behåring, men ubredelse er mindre. Brer seg ikke over til mediale del av låret.]
  • Stadie 5 [Voksen mengde og utbredelse i form av invertert triangel og behåringen kan bre seg over til mediale del av låret.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om Tanner stadiene som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0022], code=at0022, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]