ARCHETYPE Retinalveneokklusjon dips (openEHR-EHR-CLUSTER.retinalveneokklusjon_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.retinalveneokklusjon_dips.v0
ConceptRetinalveneokklusjon dips
DescriptionTil registrering av relevante data for vurdering av retinalveneokklusjon. Data som finnes andre steder i journalen bør hvis mulig hentes inn for å hindre dobbeltregistrering. Disse dataene danner grunlaget for vurdering av risiko for progresjon og anbefalt behandling.
UseTil registrering av relevante data for vurdering av retinalveneokklusjon. Data som finnes andre steder i journalen bør hvis mulig hentes inn for å hindre dobbeltregistrering.
PurposeTil registrering av relevante data for vurdering av retinalveneokklusjon. Data som finnes andre steder i journalen bør hvis mulig hentes inn for å hindre dobbeltregistrering.
References
Copyright© OUS HF / DIPS ASA
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA / OUS HF
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-29
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA / OUS HF
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=F8A64AC1D448A632751A1243867D3107, build_uid=b4b07842-c9d2-4e12-8498-b7fa88481843, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID17e2738c-8663-42d3-b6b1-ec523f806782
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1820
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Til registrering av relevante data for vurdering av retinalveneokklusjon. Data som finnes andre steder i journalen bør hvis mulig hentes inn for å hindre dobbeltregistrering. Disse dataene danner grunlaget for vurdering av risiko for progresjon og anbefalt behandling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Thomas Bærland, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompliksjoner, description=For strukturert registrering av komplikasjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Risikofaktorer, description=Strukturert liste over risikofaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ekstra detaljer, description=For ekstra detaljer inkl. anatomisk_lokalisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øye, description=Hvilket øye registreringen gjelder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Høyre [*]
  • Venstre [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=1, text=Type og alvorlighetsgrad, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Tiltenkt strukturert inndeling i BRVO/CRVO., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=2, text=Prognostiske faktorer ved CRVO, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Desimalvisus, description=Pasientens visus, hvis mulig referert inn uten dobbeltregistrering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Iskemisk areale på fluoresceinangiografi i PD, description=Iskemisk areale på fluoresceinangiografi målt i PD, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Funn, description=For registrering av funn som har prognostisk verdi, som RAPD, tett sentralskotom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompliksjoner, description=For strukturert registrering av komplikasjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Risikofaktorer, description=Strukturert liste over risikofaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ekstra detaljer, description=For ekstra detaljer inkl. anatomisk_lokalisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øye, description=Hvilket øye registreringen gjelder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Høyre [*]
  • Venstre [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=1, text=Type og alvorlighetsgrad, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Tiltenkt strukturert inndeling i BRVO/CRVO., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=2, text=Prognostiske faktorer ved CRVO, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Desimalvisus, description=Pasientens visus, hvis mulig referert inn uten dobbeltregistrering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Iskemisk areale på fluoresceinangiografi i PD, description=Iskemisk areale på fluoresceinangiografi målt i PD, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Funn, description=For registrering av funn som har prognostisk verdi, som RAPD, tett sentralskotom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]