ARCHETYPE Refraksjonsundersøkelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.refraction_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.refraction_dips.v0
ConceptRefraksjonsundersøkelse
DescriptionUndersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus.
UseBrukes til å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Datafeltet "Beskrivelse" kan brukes til å registrere et enkelt sammendrag av undersøkelsen.
PurposeFor å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Kan brukes både med pasientens vanlige korreksjon eller ved ny refraksjon av pasienten
ReferencesVisual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity

Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf

IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf

Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583&sectionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults

CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/

DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/

Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback]
American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor)
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Visual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback] American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor), current_contact=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, ian.mcnicoll@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=10EDD0CB0046B7A41FF31DE5048104E6, build_uid=6be6e0e4-1078-4ded-b2d6-3bba21a565b5, revision=0.0.1-alpha}
Keywords*øye(nb), *syn(nb), *oftalmologisk(nb), *refraksjon(nb), *korreksjon(nb)
Lifecyclein_development
UIDe0d7ab92-13c6-46ea-bb11-3bcd018dc0f8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1814
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::252886007 | Refraction assessment], archetypeConceptDescription=Undersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Gustavo M Bacelar-Silva, Brazil, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Thomas Baerland, Oslo Universitetssykehus / DIPS ASA, tba@dips.no, ?

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Apparatdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tillegg, description=Ytterligere informasjon, comment=For eksempel ekstra informasjon om metadata., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=En fortellende beskrivelse eller sammendrag av refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=CLUSTER, level=4, text=Resultater undersøkelse, description=Detaljerte undersøkelsesresultater for hvert øye, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkt øye, description=Identifikasjon av hvilken side som er undersøkt, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Høyre øye [Undersøkelse av pasientens høyre øye ble utført]
  • Venstre øye [Undersøkelse av pasientens venstre øye ble utført]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0139], code=at0139, itemType=SLOT, level=5, text=Refraksjonsdetaljer, description=Undersøkelsesresultat av refraksjonen for et øye., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.refraction_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0148], code=at0148, itemType=SLOT, level=5, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Anatomisk lokalisasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ikke resultat, description=Resulatat ikke tilgjengelig, comment=Settes til TRUE hvis klinikker ikke oppnådde et resultat for refraksjon, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak manglende testresultat, description=Årsak til manglende testresultat, comment=For eksempel manglende samarbeid, manglende utstyr etc., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tolkning, description=Testresultatet gjengitt i kvalitativ eller annen term, comment=For eksempel: Eksessiv myop, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Refraction measurement - finding], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oppsummering, description=Oppsummering, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Refraction measurement - finding], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Eventuell beskrivende kommentar av testen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0140], code=at0140, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljert beskrivelse hvorfor undersøkelsen ikke er gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Feilkilder, description=Pasientfeilkilder som innvirker på reultatet, comment=Eksempel: Pasient med nedsatt bevissthet eller manglende samarbeidsevne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Refraktiv korreksjon, description=Den refraksjon som testen utføres med., comment=For eksempel: Ingen korreksjon eller stenopeisk hull., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134], code=at0134, itemType=EVENT, level=2, text=Enhver hendelse, description=Normalverrdi. Uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan være eksplisitt definert i templat eller på kjøre-tidspunkt(run-time)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Apparatdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tillegg, description=Ytterligere informasjon, comment=For eksempel ekstra informasjon om metadata., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]