ARCHETYPE Intravitreal injeksjon os (openEHR-EHR-SECTION.intravitreal_injeksjon_os_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-SECTION.intravitreal_injeksjon_os_dips.v0
ConceptIntravitreal injeksjon os
Descriptionunknown
UseTil bruk for å lage et avsnitt i dokumentet for intravitreal injeksjon ved OUS Øyeavdelingen.
PurposeAvsnitt i dokumentet for intravitreal injeksjon. Egen SECTION benyttes for å kunne legge til flere injeksjoner som både består av en prosedyre og en action. Generisk SECTION.adhoc kan ikke benyttes da denne ikke kan ha flere instanser om den har fått endret navn.
References
Copyright© OUS HF / DIPS ASA
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-25
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4D31375BED4DCF0100DBC918147792DA, build_uid=ec46fb42-0800-43e3-a269-69b7b0c95a76, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID1160f833-7ea2-4833-9de3-7065b7d6d328
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1813
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]