ARCHETYPE Røykfri tobakkanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.smokeless_tobacco_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.smokeless_tobacco_summary.v1
ConceptRøykfri tobakkanamnese
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om individets bruk av røykfri tobakk.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller varig (persistent) informasjon om individets bruk av røykfri tobakk. Denne arketypen brukes for å registrere både nåværende og tidligere bruk av røykfri tobakk. Arketypen fokuserer spesifikt på bruken av alle typer røykfri tobakk, på grunn av helserisikoen knyttet til dette. Mengden av nikotin samt bruk av poser og tilsetningstoffer er ikke dekket av arketypen, men kan legges til i SLOTet "Typedetaljer" ved behov. Clusteret "Per type" tillater registrering av spesifikke detaljer og episoder om hver enkelt ulik type røykfri tobakk som brukes og kan repeteres en gang per type. I mange tilfeller vil individet bare bruke en type røykfri tobakk, for eksempel snus eller snuff. Brukes også andre typer røykfri tobakk, legges detaljene om dette i en annen instans av Clusteret "Per type". Historikken knyttet til økt eller redusert bruk av hver enkelt tobakkstype over tid kan registreres ved å bruke Clusteret "Per episode". Denne samlingen av dataelementer åpner for en veldig detaljert registrering av bruken av røykfri tobakk, for eksempel kan en registrere at man daglig bruker snus, i tillegg til sporadisk bruk av tyggetobakk når man er på ferie. Hva som trigger en avslutning av en episode og start av en ny avhenger av behovet, for eksempel: - Individet slutter å bruke røykfri tobakk en periode (kan defineres lokalt). - Betydningsfulle endringer i mengde eller bruksmønster. Dataelementet "Overordnet beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseBrukes ikke for å registrere hendelses- eller periodisk informasjon om bruk av røykfri tobakk, for eksempel: faktisk daglig bruk eller gjennomsnittlig bruk over en spesifisert tidsperiode. Bruk arketypen OBSERVATION.smokeless_tobacco (ikke utviklet enda) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere annen tilførsel av nikotin som e-sigarett, nikotinplaster, nikotinspray, nikotin munnpulver eller niktotintyggegummi. Bruk egne arketyper for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om tobakksrøyking. Bruk arketypen EVALUATION.tobacco_smoking_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om individets bruk av røykfri tobakk.
ReferencesTobacco smoking summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-06-01]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466

Gupta PC. Gutka: a major new tobacco hazard in India. Tob Control. 1999 Summer;8(2):134. PubMed PMID: 10478395; PubMed Central PMCID: PMC1759702.

Hedström AK, Bäärnhielm M, Olsson T, Alfredsson L. Tobacco smoking, but not Swedish snuff use, increases the risk of multiple sclerosis. Neurology. 2009 Sep 1;73(9):696-701. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181b59c40. PubMed PMID: 19720976

Idris AM, Ibrahim SO, Vasstrand EN, Johannessen AC, Lillehaug JR, Magnusson B, Wallström M, Hirsch JM, Nilsen R. The Swedish snus and the Sudanese toombak: are they different? Oral Oncol. 1998 Nov;34(6):558-66. Review. PubMed PMID: 9930371.

Niaz K, Maqbool F, Khan F, Bahadar H, Ismail Hassan F, Abdollahi M. Smokeless tobacco (paan and gutkha) consumption, prevalence, and contribution to oral cancer. Epidemiol Health. 2017 Mar 9;39:e2017009. doi: 10.4178/epih.e2017009. eCollection 2017. Review. PubMed PMID: 28292008; PubMed Central PMCID: PMC5543298.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Tobacco smoking summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-06-01]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466 Gupta PC. Gutka: a major new tobacco hazard in India. Tob Control. 1999 Summer;8(2):134. PubMed PMID: 10478395; PubMed Central PMCID: PMC1759702. Hedström AK, Bäärnhielm M, Olsson T, Alfredsson L. Tobacco smoking, but not Swedish snuff use, increases the risk of multiple sclerosis. Neurology. 2009 Sep 1;73(9):696-701. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181b59c40. PubMed PMID: 19720976 Idris AM, Ibrahim SO, Vasstrand EN, Johannessen AC, Lillehaug JR, Magnusson B, Wallström M, Hirsch JM, Nilsen R. The Swedish snus and the Sudanese toombak: are they different? Oral Oncol. 1998 Nov;34(6):558-66. Review. PubMed PMID: 9930371. Niaz K, Maqbool F, Khan F, Bahadar H, Ismail Hassan F, Abdollahi M. Smokeless tobacco (paan and gutkha) consumption, prevalence, and contribution to oral cancer. Epidemiol Health. 2017 Mar 9;39:e2017009. doi: 10.4178/epih.e2017009. eCollection 2017. Review. PubMed PMID: 28292008; PubMed Central PMCID: PMC5543298., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AF1E2C2C024AF015A10CE89EAF906AEA, build_uid=f71bc655-72d2-4dd2-b417-a8c08e39c1cf, revision=1.0.0}
Keywordstobakk, snus, snuff, tygge, dip, gutka, skrå, iqmik, naswar, toombak, shammah, mawa, gadakhu, habit, babul, zarda, dokta, paan, pan, khilli, pan masala, dohra, tombol, sada pata, chadha, kapoori, manipuri, Twist, niswar, nass, nasway, nasvay, sute, ammari, saood, sauté, gudakhu, kiwam, mishri, gul, tuibur, hidakpha, hsaypaung yay, chaw
Lifecyclepublished
UID85861b16-48b6-47e5-aba5-4697b680761a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1802
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om individets bruk av røykfri tobakk., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Helge Hagen, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Erik Sundvall, Region Östergötland + Linköping University, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Anders Thurin, SU, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • Swedish: Carrick Gillespie / Erik Sundvall, Omniq AB / Region Östergötland + Linköping University, carrickg@gmail.com / erik.sundvall@regionostergotland.se
 • Norwegian Bokmål: Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge - Regional forvaltning EPJ, kristian.berg@unn.no, *
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om nåværende bruksmønster for alle typer røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aldri brukt [Individet har aldri brukt noen typer røykfri tobakk.]
 • Nåværende bruker [Individet er en nåværende bruker av røykfri tobakk.]
 • Tidligere bruker [Individet har tidligere brukt røykfri tobakk, men er ikke en nåværende bruker.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede bruksmønster og historikk for røykfri tobakk., comment=Bruk dette datalementet til å registrere en fritekstbeskrivelse kun der data som er registrert strukturert ikke reflekterer individets bruk av røykfri tobakk på en tilfredsstillende måte, eller for å overføre ustrukturert informasjon om bruk av røykfri tobakk fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start regelmessig bruk, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å bruke røykfri tobakk hyppig eller regelmessig, men ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. For eksempel kan denne datoen representere tidspunktet da individet begynte å bruke røykfri tobakk hver fredagskveld eller på fest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start daglig bruk, description=Dato eller deldato individet begynte å bruke røykfri tobakk daglig, uansett type., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per type, description=Detaljer om bruk for en spesifikk type røykfri tobakk., comment=Navnebegrensningen på dette clusteret gjør det mulig å enkelt spesifisere hver type røykfri tobakk i templater, eller i en applikasjon. Listen over navn kan utvides i en applikasjon dersom flere typer røykfri tobakk finnes lokalt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Navnet på den spesifikke typen eller gruppen røykfri tobakk., comment=For eksempel: En spesifikk type kan være "snus" eller "gutka", mens en gruppe kan være "tyggetobakk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om nåværende bruksmønster for en spesifisert røykfri tobakkstype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nåværende bruker [Individet er en nåværende bruker av den spesifikke typen røykfri tobakk.]
 • Tidligere bruker [Individet har tidligere brukt den spesifikke typen røykfri tobakk, men er ikke en nåværende bruker.]
 • Aldri brukt [Individet har aldri brukt den spesifikke typen røykfri tobakk.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om bruk for den spesifiserte typen røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per episode, description=Detaljer om en avgrenset periode med bruk av den spesifiserte typen røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodenavn, description=Identifikasjon av en episode med bruk av røykfri tobakk., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en serie av episoder, eller "Gravid med tvillinger" om en beskriver bruk av røykfri tobakk under en helserelatert hendelse som for eksempel et bestemt svangerskap., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens sluttdato, description=Dato da episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Dette dataelementet vil være tomt om episoden er pågående., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Detaljer om en avgrenset bruksperiode for den spesifiserte typen røykfri tobakk., comment=Typisk bruksmønster gjøres mer finkornet ved å kode med en terminologi eller med et lokalt verdisett i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Daglig [Individet bruker den spesifiserte typen røykfri tobakk minst en gang per dag.]
  • Ikke daglig [Individet bruker ikke den spesifiserte typen røykfri tobakk daglig.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk bruk, description=Anslått forbruk av spesifisert tobakkstype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, mass
Enheter:
 • >=0.0 g/d
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 g/wk
  Begrens antall desimaler: 0
 • [oz_av]/d
 • [oz_av]/wk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk hyppighet, description=Anslått antall ganger individer bruker røykfri tobakk i en spesifisert tidsperiode., comment=For eksempel: Antall "poser", "priser" eller "porsjoner" per dag eller per uke., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • >=0.0 1/d
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 1/wk
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall forsøk på å slutte, description=Totalt antall ganger individet har forsøkt å slutte å bruke den spesifiserte typen røykfri tobakk innenfor denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=4, text=Episodedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte episoden med bruk av røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar til episoden, description=Ytterligere fritekst om bruk av den spesifikke typen røykfri tobakk innenfor den spesifiserte episoden, som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Datoen da individet sist brukte den spesifiserte typen røykfri tobakk., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Definisjoner for "Sluttdato" varierer enormt og kan defineres ved å bruke datalementet "Definisjon på Sluttdato" i protokolldelen av denne arketypen. Denne datoen vil være identisk med "Episodens sluttdato" for den siste episoden. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0077], code=at0077, itemType=SLOT, level=3, text=Typedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om bruken av den spesifiserte typen røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde tobakk brukt av den spesifiserte typen tobakk., comment=Vanligvis gjøres vurderingen på snusbruk. Den kalkuleres ved å multiplisere antall pakker snus brukt hver dag med antall år individet har brukt snus. Et pakkeår tilsvarer 365 pakker snus. Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om bruk av den spesifiserte typen røykfri tobakk som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=SLOT, level=2, text=Overordnede detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om overordnet bruk av røykfri tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet sluttdato, description=Datoen da individet sist brukte en hvilken som helst type røykfri tobakk., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde av alle typer røykfri tobakk som er brukt., comment=Vanligvis gjøres vurderingen på snusbruk. Den kalkuleres ved å multiplisere antall pakker snus brukt hver dag med antall år individet har brukt snus. Et pakkeår tilsvarer 365 pakker snus. Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere fritekst om all bruk av røykfri tobakk som ikke er omfattet av andre felt., comment=For eksempel: Sluttet å bruke snus eller reduserte mengde ved graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer. , comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Forsøk på å slutte, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Nåværende bruker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "sluttet å snuse i en dag eller lenger, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Nåværende bruker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Nåværende bruker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere bruker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere bruker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av Aldri brukt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Aldri brukt" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype. For eksempel trenger ikke definisjonen være null, men mindre enn en spesifikk mengde brukt i løpet av et spesifikt tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en boks snus kan være annerledes i forskjellige type bokser; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for løse typer røykfri tobakk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • g
   Begrens antall desimaler: 0
  • [oz_av]
   Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av bruk av røykfri tobakk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer. , comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Forsøk på å slutte, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Nåværende bruker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "sluttet å snuse i en dag eller lenger, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Nåværende bruker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Nåværende bruker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere bruker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere bruker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av Aldri brukt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Aldri brukt" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan måtte spesifiseres per tobakkstype. For eksempel trenger ikke definisjonen være null, men mindre enn en spesifikk mengde brukt i løpet av et spesifikt tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en boks snus kan være annerledes i forskjellige type bokser; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for løse typer røykfri tobakk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • g
   Begrens antall desimaler: 0
  • [oz_av]
   Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av bruk av røykfri tobakk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]