ARCHETYPE Bildediagnostisk svar (openEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_result.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_result.v0
ConceptBildediagnostisk svar
DescriptionRegistrering av funn og tolkning av en bildediagnostisk undersøkelse eller en serie av bildediagnostiske undersøkelser.
UseBrukes til å registrere alle resultater knyttet til alle bildediagnostiske aspekter av utførte bildeundersøkelser. Brukes til å registrere (bare) de bildediagnostiske komponentene av mer komplekse prosedyrer, inkludert de som kan ha blitt utført under bildeveiledning. Mer komplekse prosedyrer (for eksempel ekkokardiografi eller beintetthetsmåling) kan presenteres ved hjelp av maler eller spesialiserte arketyper hvor ytterligere data eller informasjon kan inkorporeres der det er hensiktsmessig. Vil normalt bli rapportert tilbake til den bestillende klinikker som en komponent innenfor rammen av en samlet COMPOSITION-basert rapport.
MisuseBrukes ikke til å registrere funn fra undersøkelser eller aktiviteter som ikke er bildediagnostiske. For eksempel når bildetaking er utført som en del av en prosedyre, må informasjon relatert til prosedyren registreres i en ACTION.procedure arketype eller en OBSERVATION for de operative funn. Denne arketypen vil kun bli brukt til å registrere funnene fra bildetakingen. Brukes ikke til å registrere opplysninger om prosedyrer som utføres parallelt. Bruk spesifikke prosedyrerelaterte arketyper, for eksempel ACTION.procedure. Brukes ikke til å registrere informasjon om legemidlene som administreres under en bildediagnostisk undersøkelse. Bruk spesifikke legemiddelrelaterte arketyper, for eksempel ACTION.medication.
PurposeFor registrering av funn og tolkninger av utførte bildeundersøkelser eller serier av bildeundersøkelser.
ReferencesIHE.net Technical Frameworks - Radiology [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#radiology

Faculty of Clinical Radiology Council. Clinical Radiology Written Report Guidelines, Version 6.0 [Internet]. Sydney: The Royal Australian and New Zeland College of Radiologists; 2017 Jan [cited 2020 Mar 31]. 10 p. Available from: https://www.ranzcr.com/college/document-library/clinical-radiology-written-report-guidelines

RSNA.org: Radiology Reporting [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.rsna.org/Informatics/radreports.cfm

Radiology Written Report Guideline Project (Draft Consultation); December 2010.

Diagnostic Imaging data specifications; NEHTA, version 1.0, 2007 Jun 29.

Imaging examination result, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: NEHTA. Authored: 11 Feb 2007. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.943_6 (no longer available).
AuthorsForfatternavn: Grahame Grieve
Organisasjon: Health Intersections Pty Ltd
E-post: grahame@healthintersections.com.au
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Grahame Grieve
Organisasjon: Health Intersections Pty Ltd
E-post: grahame@healthintersections.com.au
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=IHE.net Technical Frameworks - Radiology [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#radiology Faculty of Clinical Radiology Council. Clinical Radiology Written Report Guidelines, Version 6.0 [Internet]. Sydney: The Royal Australian and New Zeland College of Radiologists; 2017 Jan [cited 2020 Mar 31]. 10 p. Available from: https://www.ranzcr.com/college/document-library/clinical-radiology-written-report-guidelines RSNA.org: Radiology Reporting [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.rsna.org/Informatics/radreports.cfm Radiology Written Report Guideline Project (Draft Consultation); December 2010. Diagnostic Imaging data specifications; NEHTA, version 1.0, 2007 Jun 29. Imaging examination result, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: NEHTA. Authored: 11 Feb 2007. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.943_6 (no longer available)., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=636D8356D589C61CAD7589B340C685AD, build_uid=6c348d26-896c-47ac-a556-7b57ddfd1d4e, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID9ae33444-96c1-4f1c-8724-7a0e4366aebf
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1798
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Registrering av funn og tolkning av en bildediagnostisk undersøkelse eller en serie av bildediagnostiske undersøkelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Sharmila Biswas, Australia
Eric Browne
David Cartwright, Queensland Health, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Andre de Wolf, NeHTA, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections Pyty Ltd, Australia (Editor)
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Michael Osborne, Mater Health Services, Australia
Ning Pan
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Stephen Royce, NEHTA, Australia
Eleanor Royle
Don Stewart
Michael Thompson, Queensland Health, Australia
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, Application: Adl Designer, Notes: Generated automatically by Adl Designer
Norwegian Bokmål: Application: Adl Designer, Notes: Generated automatically by Adl Designer
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], items=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Confounding factors(en), description=*Narrative description of factors, not recorded elsewhere, that may influence the test result.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], details=[], provider=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Test name (en), description=*The name of the imaging examination or procedure performed. (en), comment=*Coding with a terminology, potentially a pre-coordinated term specifying both modality and anatomical location, is desirable where possible. Possible candidate terminologies: LOINC, SNOMED CT or RadLex. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Metode, description=*Type of equipment that originally acquired the image or series of images. (en), comment=*Also known as 'Examination type'. For example: Ultrasound; Computed tomography; or X-ray. Coding with a terminology is desirable, where possible. If the modality is specified by a code in the Examination result name, then this field may be redundant. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Anatomical site (en), description=*, comment=*This data element is redundant if the anatomical site is identified in the 'Test name'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=4, text=*Structured anatomical site (en), description=Detaljer om det anatomiske området som undersøkes bildediagnostisk, inkludert lateralitet, hvis alle individuelle funn og resultater er knyttet til den samme anatomiske plassering. Hvis det anatomiske området er tilstrekkelig spesifisert med en kode i undersøkelsesnavnet, så er dette felt ikke nødvendig. Bilder med høy oppløsning (fin-kornet) fra multiple anatomiske områder kan presenteres gruppevis som 'Resultatgruppe'., comment=*Identification of the anatomical site related to a specific finding will be recorded within each instance of CLUSTER.imaging_finding. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Samlet resultatstatus, description=Status til det samlede resultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Registrert [Resultatet er ikke tilgjengelig ennå.]
  • Midlertidig [Dette er et midlertidig resultat. Data kan mangle eller verifisering er ikke utført.]
  • Endelig resultat [Resultatet er komplett og verifisert av ansvarlig radiolog.]
  • Endret [Resultatet er blitt modifisert etter ferdigstilling og er komplett og verifisert av ansvarlig radiolog.]
  • Kansellert/avbestilt [Resultatet er ikke tilgjengelig da undersøkelsen ikke er startet eller ikke er avsluttet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dato og tidspunkt for ferdigstilt resultat, description=Dato og tidspunkt for når resultatet er registrert som ferdigstilt som "Samlet resultatstatus"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Medfølgende klinisk informasjon, description=*Description of clinical information available at the time of interpretation of results. (en), comment=*This may include a link to the clinical information provided in the original examination request. If other sources of clinical information have been used, this should be clearly stated using this data element. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn, description=*Narrative description of the clinical findings. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=4, text=*Imaging findings (en), description=SLOT for detaljerte strukturerte beskrivelser av det bildediagnostiske svaret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_finding.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Comparison with previous (en), description=*Narrative descripition about the comparison of this image, or series of images, with previous similar examinations. (en), comment=*If there is no availability of previous imaging and/or reports this should also be stated using this data element. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Conclusion (en), description=*Narrative concise, clinically relevant interpretation of all imaging findings, and include a comparison with previous studies where appropriate. (en), comment=*Also referred to as 'Opinion' or 'Impression'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Imaging differential diagnosis (en), description=*Single word, phrase or brief description representing a possible condition or diagnosis. (en), comment=*This data element has multiple occurrences to allow for more than one differential diagnoses. Coding with a terminology is preferred, where possible. This data element should be regarded as mutually exclusive to 'Imaging diagnosis' - only one of 'Differential diagnoses' OR 'Imaging diagnosis' should be present in each Imaging examination result. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk diagnose, description=*Single word, phrase or brief description representing the likely condition or diagnosis. (en), comment=*This data element has multiple occurrences to allow for more than one diagnoses. Coding with a terminology is preferred, where possible. This data element should be regarded as mutually exclusive to 'Differential diagnoses' - only one of 'Differential diagnoses' OR 'Imaging diagnosis' should be present in the each Imaging examination result. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=4, text=*Image representation (en), description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer undersøkelsesresultatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Recommendation (en), description=*Suggestion for further imaging, investigations and/or referral, and associated rationale. (en), comment=*This data element has 0..* occurrences to allow for more than one recommendation and associated rationale. Formal orders for additional imaging examination, investigation should be recorded using an INSTRUCTION archetype, such as INSTRUCTION.service_request. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om undersøkelsen som ikke passer i andre felter., comment=*For example: a note that the film was given to the patient. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], description=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Technique (en), description=*Narrative description about the technical details and procedure. (en), comment=*For example: outline of technique; non-routine alternative or additional imaging; nature and route of administration of contrast agent, radiopharmaceuticals and/or treatments administered; adverse reactions to contrast media. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=*Structured technique (en), description=*Additional structured details of technical details and procedure. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Imaging quality (en), description=*Narrative description about the quality of the examination. (en), comment=*For example: the nature of any limitations and their impact on interpretation. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvisisjonsmottaker, description=Demografiske opplysninger om den organisasjon eller person som utfører bildebehandlingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bildediagnostisk rekvisisjon, description=Detaljer om en enkel bildediagnostisk rekvisisjon. Normalt er der en rekvisisjon for hvert undersøkelsesresultat. Det kan skje at flere rekvisisjoner kan presenteres ut fra en enkelt undersøkelsesresultat-arketype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelsesidentifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesnavn, description=Navn på bildeundersøkelse eller rekvirert prosedyre, når den rekvirerte undersøkelse avviker fra den undersøkelse som faktisk er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den kliniker eller organisasjon som rekvirerer undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=Den lokale identifikator som tildeles undersøkelsen av den som utfører rekvisisjonen, normalt skjer dette i radiologisystemet (RIS)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM undersøkelsesidentifikator, description=En unik identifikator som tildeles denne undersøkelsen av bildetakingstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=RapportID, description=Den lokale identifikator som tildeles en bildediagnostisk rapport., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=3, text=(Bildedetaljer), description=Bilder som henvises til eller vedlegges for å støtte den kliniske forståelse av undersøkelsen. Hvis vedlagt bilde er i DICOM format, bør alle felt utfylles så bildet er tilgjengelig i programvare som ikke understøtter DICOM bilder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • *Reported image (en) [*Details about the image being reported. (en)]
  • *Comparison image (en) [*Details about an image being compared to the image being reported. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av bildetakingstjenesten (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildetakingstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Visning, description=Navnet til en bildevisning, f.eks. lateral eller anteroposterior (AP). Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til individet under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=*Additional information required to extend the model with local content or to align with other reference models or formalisms. (en), comment=*For example: local information requirements; or additional metadata to align with FHIR. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], other_participations=[], source=[], ism_transition=[], target=[], activities=[], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0025], code=at0025, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047], code=at0047, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Technique (en), description=*Narrative description about the technical details and procedure. (en), comment=*For example: outline of technique; non-routine alternative or additional imaging; nature and route of administration of contrast agent, radiopharmaceuticals and/or treatments administered; adverse reactions to contrast media. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=*Structured technique (en), description=*Additional structured details of technical details and procedure. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Imaging quality (en), description=*Narrative description about the quality of the examination. (en), comment=*For example: the nature of any limitations and their impact on interpretation. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvisisjonsmottaker, description=Demografiske opplysninger om den organisasjon eller person som utfører bildebehandlingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bildediagnostisk rekvisisjon, description=Detaljer om en enkel bildediagnostisk rekvisisjon. Normalt er der en rekvisisjon for hvert undersøkelsesresultat. Det kan skje at flere rekvisisjoner kan presenteres ut fra en enkelt undersøkelsesresultat-arketype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelsesidentifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesnavn, description=Navn på bildeundersøkelse eller rekvirert prosedyre, når den rekvirerte undersøkelse avviker fra den undersøkelse som faktisk er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den kliniker eller organisasjon som rekvirerer undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=Den lokale identifikator som tildeles undersøkelsen av den som utfører rekvisisjonen, normalt skjer dette i radiologisystemet (RIS)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM undersøkelsesidentifikator, description=En unik identifikator som tildeles denne undersøkelsen av bildetakingstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=RapportID, description=Den lokale identifikator som tildeles en bildediagnostisk rapport., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=3, text=(Bildedetaljer), description=Bilder som henvises til eller vedlegges for å støtte den kliniske forståelse av undersøkelsen. Hvis vedlagt bilde er i DICOM format, bør alle felt utfylles så bildet er tilgjengelig i programvare som ikke understøtter DICOM bilder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • *Reported image (en) [*Details about the image being reported. (en)]
  • *Comparison image (en) [*Details about an image being compared to the image being reported. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av bildetakingstjenesten (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildetakingstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Visning, description=Navnet til en bildevisning, f.eks. lateral eller anteroposterior (AP). Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til individet under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=*Additional information required to extend the model with local content or to align with other reference models or formalisms. (en), comment=*For example: local information requirements; or additional metadata to align with FHIR. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]