ARCHETYPE Bildediagnostisk svar (openEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_result.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_result.v1
ConceptBildediagnostisk svar
DescriptionResultatet av en bildediagnostisk undersøkelse av et individ, og som er gjort ved radiologiske metoder.
UseBrukes for å registrere funn på og tolkning av bilder som er gjort ved radiologiske metoder på spesifikke strukturer eller regioner i kroppen. Denne arketypen har blitt laget med fokus på svarrapportering av funn og tolkning en enkelt bildediagnostisk undersøkelse (tilsvarende en enkelt "DICOM Study"). Referanser til DICOM-relaterte attributter er inkludert, men fokuset er på representasjonen av en klinisk rapport fra en bildeundersøkelse og ikke på å representere DICOM-relaterte attributter som kan forventes i et radiologiinformasjonssystem (RIS/PACS). Spesifikke detaljer om DICOM-serien kan registreres ved å nøste arketypen CLUSTER.imaging_study_details i SLOT'et "Detaljer om undersøkelsesserier". Detaljerte funn som er gjort ved en bildediagnostisk undersøkelse som er rettet mot en spesifikk struktur eller region i kroppen, kan registreres ved å nøste CLUSTER.imaging_exam (Bildediagnostisk undersøkelse - kroppsstruktur) eller en av de spesialiserte CLUSTER.imaging_exam arketypene i SLOT'et "Strukturerte funn" i denne arketypen. Det er tenkt at det over tid vil det bli utviklet slike spesialiseringer som hver for seg omhandler funn fra alle modaliteter. Hvis den bildediagnostiske undersøkelsen er en del av en mer kompleks prosedyre, som en kirurgisk operasjon som utføres under bildeveiledning, skal de radiologiske funn og observasjoner bli registrert i denne arketypen. Strukturerte detaljer om den kirurgiske prosedyren og administrasjon av medikasjon eller kontrast bør registreres i henholdsvis ACTION.procedure (Prosedyre) og/eller ACTION.medication (Legemiddelhåndtering). I dette tilfelle anbefales det at alle relaterte arketyper, som detaljer om prosedyren eller administrasjon av medikasjon/kontrast bør samles i det samme templatet. Svaret på bildediagnostikken vil normalt sett bli rapportert tilbake til den bestillende kliniker som en komponent innenfor rammen av en samlet COMPOSITION-basert rapport.
MisuseSkal ikke brukes til funn ved fysiske undersøkelser. Bruk CLUSTER.exam (Undersøkelsesfunn) eller dennes gruppe av spesialiserte arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes til å replikere funksjonaliteten til et radiologi informasjonssystem (RIS/PACS) eller kildesystem. Skal ikke brukes til å registrere strukturerte detaljer om en klinisk prosedyre som er gjennomført. Bruk da de spesifikke arketypene for prosedyre-relatert innhold, for eksempel ACTION.procedure (Prosedyre). Brukes ikke til å registrere informasjon om legemidlene som administreres under en bildediagnostisk undersøkelse. Bruk da de spesifikke legemiddelrelaterte arketypene, for eksempel ACTION.medication (Legemiddelhåndtering). Skal ikke brukes til å lagre fotografier eller video i den elektroniske journalen. Bruk arketypen CLUSTER.media_file (Mediafil) for dette formålet.
PurposeFor å registrere funn på og tolkning av bilder som er gjort ved radiologiske metoder på spesifikke strukturer eller regioner i kroppen.
ReferencesClinical Radiology Written Report Guidelines, Version 7.0 [Internet]. Sydney: The Royal Australian and New Zealand College of Radiologists; 2020 Nov 23 [cited 2021 Aug 04]. 10 p. Available from: https://www.ranzcr.com/college/document-library/clinical-radiology-written-report-guidelines.

Digital imaging and Communications in Medicine (DICOM) [Internet]. Medical Imaging Technology Association (MITA); [cited 2022 Jan 25]. Available from: https://www.dicomstandard.org/current.

HL7 FHIR Resource - DiagnosticReport v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Aug 04]. Available from: https://www.hl7.org/fhir/diagnosticreport.html.

HL7 FHIR Resource - ImagingStudy v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Aug 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/imagingstudy.html.

Larson DB. Strategies for Implementing a Standardized Structured Radiology Reporting Program. Radiographics. 2018 Oct;38(6):1705-1716. doi: 10.1148/rg.2018180040. PMID: 30303804. Available from: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2018180040.

RSNA.org: RadReport Template Library [Internet]. Radiological Society of North America; [cited 2021 Aug 04]. Available from: https://radreport.org/.

RSNA.org: Proposed Standard Radiology Report Headings. Radiological Society of North America; 2011 Jan 12 [cited 2021 Aug 04]. Available from: http://reportingwiki.rsna.org/index.php/Proposed_Standard_Radiology_Report_Headings.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Clinical Radiology Written Report Guidelines, Version 7.0 [Internet]. Sydney: The Royal Australian and New Zealand College of Radiologists; 2020 Nov 23 [cited 2021 Aug 04]. 10 p. Available from: https://www.ranzcr.com/college/document-library/clinical-radiology-written-report-guidelines. Digital imaging and Communications in Medicine (DICOM) [Internet]. Medical Imaging Technology Association (MITA); [cited 2022 Jan 25]. Available from: https://www.dicomstandard.org/current. HL7 FHIR Resource - DiagnosticReport v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Aug 04]. Available from: https://www.hl7.org/fhir/diagnosticreport.html. HL7 FHIR Resource - ImagingStudy v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Aug 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/imagingstudy.html. Larson DB. Strategies for Implementing a Standardized Structured Radiology Reporting Program. Radiographics. 2018 Oct;38(6):1705-1716. doi: 10.1148/rg.2018180040. PMID: 30303804. Available from: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2018180040. RSNA.org: RadReport Template Library [Internet]. Radiological Society of North America; [cited 2021 Aug 04]. Available from: https://radreport.org/. RSNA.org: Proposed Standard Radiology Report Headings. Radiological Society of North America; 2011 Jan 12 [cited 2021 Aug 04]. Available from: http://reportingwiki.rsna.org/index.php/Proposed_Standard_Radiology_Report_Headings., current_contact=Heather Leslie, , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0B7E4D83EA83A371657E14336E64D76F, build_uid=a65e0d19-7395-46a5-aa8b-41530bfd405b, revision=1.1.0}
Keywordsbilde, radiologi, modalitet, røntgen, CT, ultralyd, MR, diagnostisk, biomagnetisk, densitometri, tomografi, radiografi, nukleær, positron, PET, fluoroskopi, bildeveiledet, gjennomlysning, nukleærmedisinsk, angiografi
Lifecyclepublished
UID37aa50c1-0064-43eb-9c40-9d809de52c80
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1798
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Resultatet av en bildediagnostisk undersøkelse av et individ, og som er gjort ved radiologiske metoder., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Sharmila Biswas, Australia
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Eric Browne
David Cartwright, Queensland Health, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Andre de Wolf, NeHTA, Australia
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections Pty Ltd, Australia (Editor)
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Kija Indrearne, Helse Bergen, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Aud Jorunn Mjelstad, Helse Bergen, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Luis Marco Ruiz, NST, Spain
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Michael Osborne, Mater Health Services, Australia
Ning Pan, NEHTA, Australia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Stephen Royce, NEHTA, Australia
Eleanor Royle, NEHTA, Australia
Don Stewart, NEHTA, Australia
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Michael Thompson, Queensland Health, Australia
Olav Thorsen, Stavanger University Hospital, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, Application: Adl Designer, Notes: Generated automatically by Adl Designer
Swedish: Linda Aulin, Region Stockholm, linda.aulin@sll.se
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, varntzen@ous-hf.no, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på den utførte bildediagnostiske undersøkelsen., comment=For eksempel: "CT abdomen", "Doppler ultralyd av nyrearterier", "Røntgen thorax". Det anbefales sterkt å bruke en terminologi der det er mulig, fortrinnsvis en kode som både spesifiserer modalitet og anatomisk lokalisering. Mulige terminologier er NCRP, LOINC, SNOMED CT eller RadLex. Vanligvis tilsvarende FIHR DiagnosticReport.code., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=4, text=Modalitet, description=Typen bildedannende utstyr, prosess eller metode som opprinnelig innhentet eller produserte dataene som ble brukt til å lage bildene i studien., comment=For eksempel: "Rtg", "CT", "Ultralyd", "UL", "MR", "Bentetthetsmåling", "Tomografi", "Mammografi", "Nukleærmedisin", "PET", "Angiografi" og "Fluoroskopi". Dette dataelementet kan være overflødig hvis modaliteten er tydelig representert i 'Undersøkelsesnavnet'. Alternativt kan det også være mulig å autofylle 'Modalitet' fra et kodet 'Undersøkelsesnavn'. Koding av 'Modalitet' med et verdisett anbefales. For eksempel er verdien i kodeverket "DICOM CID 29 Acquisition Modality". Vanligvis tilsvarer dette ImagingStudy.modality i FHIR og Modality (0008, 0060) i DICOM., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsdel, description=En beskrivelse av den anatomisk regionen, organet, eller organsystemet som var målet for undersøkelsen., comment=Hvis målområde er spesifisert av en kode i undersøkelsesnavnet, er dette feltet ikke nødvendig. Det er anbefalt å kode "Kroppsdel" med en terminologi, som SNOMED CT. Kroppsdelen er vanligvis ekvivalent til FHIR ImagingStudy.series.bodySite., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturert kroppsdel, description=Strukturert detaljer om kroppsdelen som var målet for undersøkelsen., comment=Hvis kroppsstedet er spesifisert av en kode i elementet "Undersøkelsesnavn", er dette feltet ikke nødvendig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkelsesdato, description=Dato/Tid da den bildedannende undersøkelsen startet., comment=Tilsvarer FIHR 'ImagingStudy.started., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=4, text=Status på undersøkelsesresultatet, description=Den overordnede statusen for hele undersøkelsesresultatet., comment=Verdisetettet her er samordnet med FHIR Diagnostic report status, med unntak av koden "Entered in error" som bare er relevant i et meldingsorientert paradigme. Andre lokale koder eller termer kan brukes ved å bruke datatypen "Fri eller kodet tekst". I de fleste tilfellene er det bare passende å bruke en statuskode. Dataelementet er imidlertid åpent for flere forekomster for å understøtte bruksområdene der statuser for forskjellige aspekter av resultatet er delt opp i flere elementer. Et eksempel på dette er de norske standard svarrapport av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014), der status for undersøkelsesresultat (Tjenestetype) og status/steg i arbeidsflyt håndteres separat. Dette elementet tilsvarer FHIR Diagnostic report status., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Undersøkelsen er registrert i radiologisystemet (RIS), men resultatet er ikke tilgjengelig ennå.]
  • Ufullstendig [Undersøkelsen er delvis (dvs initalt, foreløpig eller preliminært) besvart. Resultatet kan være ukomplett eller ubekreftet.]
  • Foreløpig [Verifiserte tidlige svar er tilgjengelige, men ikke alle svar er endelige. Dette er en underkategori av "Ufullstendig".]
  • Endelig [Undersøkelsesresultatene er komplett og bekreftet av ansvarlig(e) person(er).]
  • Revidert [Undersøkelsesresultatet har blitt modifisert etter å ha vært i status "Endelig".]
  • Korrigert [Undersøkelsesresultatet har blitt modifisert, for å rette en feil, etter å ha vært i status "Endelig". Dette er en underkategori til "Revidert".]
  • Tillegg [Nytt innhold har blitt lagt til i undersøkelsesresultatet etter at resultatet har hatt status "Endelig". Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert".]
  • Kansellert [Svaret er utilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt (også kalt "avbrutt").]
  • Ukjent [Resultatstatus er ukjent.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tidsangivelse for overordnet resultatstatus, description=Dato og/eller tid "Overordnet resultatstatus" ble gitt. (Tidspunkt for siste statusendring)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Problemstilling, description=Tekstlig beskrivelse av begrunnelsen for henvisningen/rekvisisjonen., comment=Også kjent som "Begrunnelse for rekvisisjon/henvisning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kliniske opplysninger, description=Beskrivelse av relevant klinisk informasjon som er tilgjengelig på tolkningstidspunktet. Også kalt klinisk sammendrag., comment=Alternativt kan dette elementet inkludere en lenke til klinisk informasjon som er gitt i den originale rekvisisjonen/henvisningen eller annet sted i den elektroniske pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn, description=Tekstlig beskrivelse eller oversikt over alle funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturerte funn, description=Strukturerte detaljer om funn ved bruk av bildeundersøkelse i spesifikke regioner eller strukturer i kroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn ved sammenligning, description=Tekstlig beskrivelse med sammenligning mellom denne undersøkelsen og tidligere lignende undersøkelser., comment=Bruk også dette dataelementet for å indikere dersom ingen sammenligningsbilder og/eller rapporter er tilgjengelige. Detaljer om bildene som er brukt for sammenligning kan lagres ved å bruke det interne Clusteret "Detaljer om sammenlignende bilder" i protokolldelen av denne arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk kvalitet, description=Vurdering om kvaliteten på undersøkelsen., comment=Det anbefales å kode undersøkelseskvalitet med et verdi- eller kodesett, for eksempel "Utmerket", "God", "Bra", "Dårlig" og "Ikke diagnostiserbar", eller "Adekvat", "Suboptimal" og "Inadekvat"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk kvalitetsbeskrivelse, description=Tekstlig beskrivelse av kvaliteten på undersøkelsen., comment=For eksempel om det er begrensninger ved undersøkelsen og deres konsekvens for tolkning, anbefaling om å gjenta undersøkelsen eller om alternative undersøkelsesmetoder som kan være mer formålstjenlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Resymé, description=Tekstlig presis og klinisk relevant tolkning av alle funn ved bildeundersøkelsen og inkluderer en sammenligning med tidligere granskninger dersom de er passende., comment=Også referert til som "Sammendrag" eller "Funn og undersøkelsesresultat". Vanligvis tilsvarerende FHIR DiagnosticReport.conclusion., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk differensialdiagnose, description=Enkeltord, setning eller kort beskrivelse som uttrykker en mulig tilstand eller diagnose., comment=Dette dataelementet er repeterbart for å tillate flere enn én differensialdiagnose. Det er anbefalt å bruke en terminologi dersom mulig, for eksempel SNOMED CT. Dette dataelementet bør oppfattes som gjensidig utelukkende til "Bildediagnostisk diagnose", altså bare enten "Bildediagnostisk diagnose" eller "Bildediagnostisk differensialdiagnose" i hver instans av arketypen "Bildediagnostisk svar"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk diagnose, description=Enkeltord, setning eller kort beskrivelse som uttrykker en den sannsynlige tilstand eller diagnose., comment=Dette dataelementet er repeterbart for å tillate flere enn én diagnose. Det er anbefalt å bruke en terminologi dersom mulig, for eksempel SNOMED CT. Dette dataelementet bør oppfattes som gjensidig utelukkende til "Bildediagnostisk differensialdiagnose", altså bare enten "Bildediagnostisk diagnose" eller "Bildediagnostisk differensialdiagnose" i hver instans av arketypen "Bildediagnostisk svar". Tilsvarer DiagnosticReport.conclusionCode in FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anbefaling, description=Forslag til videre bildediagnostiske undersøkelser, granskninger og/eller henvisninger, inkludert begrunnelser knyttet til dette., comment=Dette dataelementet er repeterbart for å tillate flere enn en anbefaling. Bruk en INSTRUCTION-arketype for formelle henvisninger for ytterligere bildeundersøkelser, for eksempel INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=4, text=Presentasjon av rapporten, description=Digital versjon av svarrapporten., comment=Flere formater tillates, men innholdet i de forskjellige formatene må representere det samme innholdet. For eksempel en pdf versjon av rapporten. Tilsvarer DiagnosticReport.presentedForm i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om undersøkelsen som ikke passer i andre felter., comment=For eksempel et notat om at kopi av bilde eller svarrapport er gitt til pasienten. Tilsvarer DiagnosticReport.note i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelses ID, description=Unik identifikator for bildeundersøkelsen som tildeles av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer DICOM Study Instance UID (0020,000D) og ImagingStudy.identifier i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klassifikasjon av undersøkelsen, description=Klassifikasjon eller beskrivelse av undersøkelsen som tildeles av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer ImagingStudy.description i FHIR og Study description (0008, 1030) i DICOM. Eksempel på mulige verdier i DICOM er "MR BREAS", "UNIT"; "NEURO^HEAD"; or "MR BREASTUNI UE"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=RapportID, description=Den lokale, unike identifikator som tildeles en bildediagnostisk svarrapport av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Siden en instans av denne arketypen brukes per undersøkelse, kan denne ID'en knyttes til flere enn en undersøkelse, og brukes for å koble sammen svar på flere undersøkelser i en sammenstilt svarrapport. Tilsvarer DiagnosticReport.identifier i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesstatus, description=Den nåværende statusen av den bildediagnostiske undersøkelsen i RIS/PACS., comment=Tilsvarer ImagingStudy.status i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Den bildediagnostiske undersøkelsen er registrert i radiologisystemet (RIS), men resultatet er ikke tilgjengelig ennå.]
  • Tilgjengelig [Minst én forekomst er ferdig i denne bildediagnostiske undersøkelsen.]
  • Kansellert [Den bildediagnostiske undersøkelsen er utilgjengelig fordi undersøkelsen ikke ble startet eller fullført.]
  • Ukjent [Statusen er ikke kjent av radiologi informasjonssystemet (RIS) .]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagringssted, description=Det digitale lagringsstedet for bildeinnhold og metadata., comment=Dette lagringsstedet identifiserer nettverkstjenesten som gir tilgang til undersøkelsen for lagring, visning, spørring eller henting. Tilsvarer ImagingStudy.endpoint i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bildedetaljer, description=Link til alle detaljer om eventuell bilder utført under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=Vanligvis brukes DICOM modaliteter for å referere til bilder, men dette datafeltet gir en alternativ metode for å få tilgang til bildene. Tilsvarer FHIRs DiagnosticReport.imagingStudy., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Tjenesteleverandør, description=Demografiske opplysninger om organisasjon eller person som utfører den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=2, text=Teknikk, description=Navn på den radiologiske prosedyren som er brukt for å gjennomføre undersøkelsen., comment=Koding av 'Teknikk' med en terminologi er tillatt. Flere forekomster av dataelementet gjør det mulig å identifisere flere enn en teknikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag av teknikk, description=Tekstlig beskrivelse av den radiologiske prosedyren som er brukt for å gjennomføre undersøkelsen., comment=Bruk dette dataelementet for å gi en oversikt over teknikk, inkludert tekniske begrensninger eller avvik fra normal teknikk. For eksempel: "5 mm aksiale bilder fra lungebasene gjennom skambensymfysen ble tatt etter administrering av intravenøs og oral kontrast. Koronale og Sagittale omformaterte bilder ble konstruert fra kildedataene.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyre, description=Identifisering av den kliniske prosedyren eller håndteringen som er brukt som en del av den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag av prosedyre, description=Tekstlig sammendrag om den kliniske prosedyren eller andre kliniske vurderinger som er knyttet til den radiologiske undersøkelsen., comment=Bruk dette dataelementet for å oppsummere den kliniske prosedyren, pasientens plassering (pasientposisjon), intervensjoner (som for eksempel Valsalva manøver) og administrering av kontrast, radiofarmakum og/eller behandlinger som del av bildeundersøkelsen. For eksempel: "80 ml Isovue-370 ble administrert intravenøst ved bruk av en bolus-sporingsteknikk sentrert på hovedlungearterien". Dataelementet kan også bli brukt til å registrere en oversikt over andre problemer, komplikasjoner eller overfølsomhetsreaksjoner som har oppstått., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert teknikk/prosedyre, description=Ytterligere strukturerte detaljer med tekniske eller kliniske aspekter knyttet til bildetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0065], code=at0065, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om bildeserie/r, description=Detaljer om en eller flere bildediagnostisk serier som er inkludert i denne resultatrapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0069], code=at0069, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Detaljer om utstyr eller apparat/-er som er brukt ved den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093], code=at0093, itemType=CLUSTER, level=2, text=Detaljer om sammenlignende bilder, description=Detaljer om bilder fra en tidligere bildediagnostisk undersøkelse som er bruk til sammenlikning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på den bildediagnostiske bildeundersøkelsen som det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelses ID, description=Den unike identifikatoren til den bildediagnostisk undersøkelsen det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesdato, description=Dato og tid den bildediagnostiske undersøkelsen det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lagringssted, description=Det digitale lagringsstedet for bildeinnhold og metadata., comment=Dette lagringsstedet identifiserer nettverkstjenesten som gir tilgang til undersøkelsen for lagring, visning, spørring eller henting. Tilsvarer ImagingStudy.endpoint i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om sammenlignende serier, description=Detaljer om en serie av bildeundersøkelser som det sammenliknes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Henvisningsdetaljer, description=Detaljer om en enkelt henvisning/rekvisisjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvisisjonsmottakers rekvisisjonsID, description=Henvisningens lokale identifikator/referansenummer i tjenesteyter/mottakers system, som regel tildelt av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer HL7 Filler Order Identifier or DICOM Accession number attribute (0008,0050)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvirentens rekvisisjonsID, description=Rekvirentens/bestillers lokale ID for rekvisisjonen/henvisningen., comment=Tilsvarende HL7 "Placer Order Identifier"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bestilt undersøkelsesnavn, description=Navn på bestilt undersøkelse., comment=Denne kan være nyttig hvis den rekvirerte undersøkelse avviker fra undersøkelse som faktisk er utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den kliniker og/eller organisasjon som rekvirerer undersøkelsen., comment=Tilsvarer DICOM Referring Physician's Name (0008,0090)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=2, text=Kopimottakere, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som skal motta en kopi av den bildediagnostiske resultatet., comment=Personene eller organisasjonene på distribusjonslisten mottar svaret kun til informasjon, og det er hovedmottakeren av rapporten som forventes å agere på den., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Tekstlig beskrivelse av faktorer som kan påvirke undersøkelsesfunn og/eller tolkning, og som ikke er registrert annet sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for den radiologiske undersøkelsen., comment=For eksempel stående eller sittende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047]/items[at0107], code=at0107, itemType=SLOT, level=4, text=Stabiliserende utstyr, description=Identifisering av stabiliserende utstyr som er brukt., comment=For eksempel korsett, gips eller ekstern fiksasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0025], code=at0025, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0047], code=at0047, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelses ID, description=Unik identifikator for bildeundersøkelsen som tildeles av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer DICOM Study Instance UID (0020,000D) og ImagingStudy.identifier i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klassifikasjon av undersøkelsen, description=Klassifikasjon eller beskrivelse av undersøkelsen som tildeles av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer ImagingStudy.description i FHIR og Study description (0008, 1030) i DICOM. Eksempel på mulige verdier i DICOM er "MR BREAS", "UNIT"; "NEURO^HEAD"; or "MR BREASTUNI UE"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=RapportID, description=Den lokale, unike identifikator som tildeles en bildediagnostisk svarrapport av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Siden en instans av denne arketypen brukes per undersøkelse, kan denne ID'en knyttes til flere enn en undersøkelse, og brukes for å koble sammen svar på flere undersøkelser i en sammenstilt svarrapport. Tilsvarer DiagnosticReport.identifier i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesstatus, description=Den nåværende statusen av den bildediagnostiske undersøkelsen i RIS/PACS., comment=Tilsvarer ImagingStudy.status i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Den bildediagnostiske undersøkelsen er registrert i radiologisystemet (RIS), men resultatet er ikke tilgjengelig ennå.]
  • Tilgjengelig [Minst én forekomst er ferdig i denne bildediagnostiske undersøkelsen.]
  • Kansellert [Den bildediagnostiske undersøkelsen er utilgjengelig fordi undersøkelsen ikke ble startet eller fullført.]
  • Ukjent [Statusen er ikke kjent av radiologi informasjonssystemet (RIS) .]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagringssted, description=Det digitale lagringsstedet for bildeinnhold og metadata., comment=Dette lagringsstedet identifiserer nettverkstjenesten som gir tilgang til undersøkelsen for lagring, visning, spørring eller henting. Tilsvarer ImagingStudy.endpoint i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bildedetaljer, description=Link til alle detaljer om eventuell bilder utført under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=Vanligvis brukes DICOM modaliteter for å referere til bilder, men dette datafeltet gir en alternativ metode for å få tilgang til bildene. Tilsvarer FHIRs DiagnosticReport.imagingStudy., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Tjenesteleverandør, description=Demografiske opplysninger om organisasjon eller person som utfører den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=2, text=Teknikk, description=Navn på den radiologiske prosedyren som er brukt for å gjennomføre undersøkelsen., comment=Koding av 'Teknikk' med en terminologi er tillatt. Flere forekomster av dataelementet gjør det mulig å identifisere flere enn en teknikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag av teknikk, description=Tekstlig beskrivelse av den radiologiske prosedyren som er brukt for å gjennomføre undersøkelsen., comment=Bruk dette dataelementet for å gi en oversikt over teknikk, inkludert tekniske begrensninger eller avvik fra normal teknikk. For eksempel: "5 mm aksiale bilder fra lungebasene gjennom skambensymfysen ble tatt etter administrering av intravenøs og oral kontrast. Koronale og Sagittale omformaterte bilder ble konstruert fra kildedataene.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyre, description=Identifisering av den kliniske prosedyren eller håndteringen som er brukt som en del av den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag av prosedyre, description=Tekstlig sammendrag om den kliniske prosedyren eller andre kliniske vurderinger som er knyttet til den radiologiske undersøkelsen., comment=Bruk dette dataelementet for å oppsummere den kliniske prosedyren, pasientens plassering (pasientposisjon), intervensjoner (som for eksempel Valsalva manøver) og administrering av kontrast, radiofarmakum og/eller behandlinger som del av bildeundersøkelsen. For eksempel: "80 ml Isovue-370 ble administrert intravenøst ved bruk av en bolus-sporingsteknikk sentrert på hovedlungearterien". Dataelementet kan også bli brukt til å registrere en oversikt over andre problemer, komplikasjoner eller overfølsomhetsreaksjoner som har oppstått., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert teknikk/prosedyre, description=Ytterligere strukturerte detaljer med tekniske eller kliniske aspekter knyttet til bildetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0065], code=at0065, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om bildeserie/r, description=Detaljer om en eller flere bildediagnostisk serier som er inkludert i denne resultatrapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0069], code=at0069, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Detaljer om utstyr eller apparat/-er som er brukt ved den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093], code=at0093, itemType=CLUSTER, level=2, text=Detaljer om sammenlignende bilder, description=Detaljer om bilder fra en tidligere bildediagnostisk undersøkelse som er bruk til sammenlikning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på den bildediagnostiske bildeundersøkelsen som det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelses ID, description=Den unike identifikatoren til den bildediagnostisk undersøkelsen det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsesdato, description=Dato og tid den bildediagnostiske undersøkelsen det sammenlignes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lagringssted, description=Det digitale lagringsstedet for bildeinnhold og metadata., comment=Dette lagringsstedet identifiserer nettverkstjenesten som gir tilgang til undersøkelsen for lagring, visning, spørring eller henting. Tilsvarer ImagingStudy.endpoint i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0093]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om sammenlignende serier, description=Detaljer om en serie av bildeundersøkelser som det sammenliknes med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_series.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Henvisningsdetaljer, description=Detaljer om en enkelt henvisning/rekvisisjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvisisjonsmottakers rekvisisjonsID, description=Henvisningens lokale identifikator/referansenummer i tjenesteyter/mottakers system, som regel tildelt av radiologisystemet (RIS/PACS)., comment=Tilsvarer HL7 Filler Order Identifier or DICOM Accession number attribute (0008,0050)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvirentens rekvisisjonsID, description=Rekvirentens/bestillers lokale ID for rekvisisjonen/henvisningen., comment=Tilsvarende HL7 "Placer Order Identifier"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bestilt undersøkelsesnavn, description=Navn på bestilt undersøkelse., comment=Denne kan være nyttig hvis den rekvirerte undersøkelse avviker fra undersøkelse som faktisk er utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den kliniker og/eller organisasjon som rekvirerer undersøkelsen., comment=Tilsvarer DICOM Referring Physician's Name (0008,0090)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=2, text=Kopimottakere, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som skal motta en kopi av den bildediagnostiske resultatet., comment=Personene eller organisasjonene på distribusjonslisten mottar svaret kun til informasjon, og det er hovedmottakeren av rapporten som forventes å agere på den., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]