ARCHETYPE Undersøkelse av status localis (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_status_localis.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_status_localis.v0
ConceptUndersøkelse av status localis
DescriptionFunn observert ved klinisk undersøkelse av status localis.
UseBrukes for å dokumentere en beskrivelse av alle funn og klinisk interpretasjon ved klinisk undersøkelse av status localis. Denne initielle mønsterarketypen inneholder kun kjernedata (som i CLUSTER.exam_pattern) og vil sansynligvis utvides over tid etter som nye kliniske behov kommer frem. Denne arketypen er spesiell utviklet for bruk i OBSERVATION.funn_ved_klinisk_undersøkelse arketypen" eller innenfor andre Observation eller Cluster arketyper, der dette er klinisk hensiktsmessig. Brukes for å gi et rammeverk hvor andre Cluster arketyper kan legges inn i "Undersøkelsesfunn" Slot for å dokumentere tilleggsfunn på en strukturert måte, f.eks. CLUSTER.breath_sounds. Cluster arketypen "CLUSTER.exclusion_exam" kan legges inn i "Undersøkelse ikke gjennomført slotet for å dokumentere eksplistte detaljer som beskriver at undersøkelsen ikke ble gjennomført. Brukes for å bygge en en beskrivelse av kliniske funn i eksisterende eller .... (legacy) kliniske sytemer i arketypeformat ved å brfuke dataelementet "klinisk beskrivelse".
MisuseSkal ikke brukes for å dokumentere data som ikke er relatert til klinisk undersøkelse av status localis. Skal ikke brukes for å dokumentere anamnese - bruk spesifikke Observation og Cluster akretyper til dette formålet. For eksempel OBSERVATION.anamnese og CLUSTER.symptom.
PurposeDokumentasjon av samlede funn og klinisk interpretasjon ved klinisk undersøkelse av status localis.
References
Copyright© DIPS ASA
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-13
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Anca Heyd, Dips ASA, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=225EBEF28216D1FEA657459993ED7671, build_uid=d63b23cb-99e1-425e-a74a-1a06f2ab24a8, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsstatus localis
Lifecyclein_development
UIDa04c84c7-c50b-4888-9a49-46ae7f9521e0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1797
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn observert ved klinisk undersøkelse av status localis., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intet unormalt avdekket, description=Konstatering at funn ved undersøkelse ikke viste noe unormalt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Beskrivelse av samlede funn observert ved klinisk undersøkelse av hud., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelsesfunn, description=Strukturerte detaljer vedrørende funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia representasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funnene ved klinisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk interpretasjon, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans av funnene ved klinisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Tekstlig tilleggsinformasjon vedrørende klinisk undersøkelse, som ikke er fanget opp i de andre dataelementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke gjennomført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intet unormalt avdekket, description=Konstatering at funn ved undersøkelse ikke viste noe unormalt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Beskrivelse av samlede funn observert ved klinisk undersøkelse av hud., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelsesfunn, description=Strukturerte detaljer vedrørende funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia representasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funnene ved klinisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk interpretasjon, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans av funnene ved klinisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Tekstlig tilleggsinformasjon vedrørende klinisk undersøkelse, som ikke er fanget opp i de andre dataelementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke gjennomført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]