ARCHETYPE Matlyst (openEHR-EHR-CLUSTER.appetite_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.appetite_dips.v0
ConceptMatlyst
DescriptionDokumenterer detaljer vedrørende matlyst.
UseBrukes for å dokumentere detaljer vedrørende matlyst. Denne arketypen er tenkt brukt i openEHR-EHR-OBSERVATION.bodily_functions.v1 men kan også brukes i andre OBSERVATION arketper hvor det er nødvendig å dokumentere strukturerte detaljer vedrørende vanlatingsfunskjonen.
PurposeFor å dokumentere detaljer vedrørende matlyst.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-12
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Anca Heyd, Dips ASA, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=28E48FE211DF494BEE3AACBED7B0DDA1, build_uid=3e434e53-4af0-4250-8324-955279a54e90, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmatlyst, vektendring, vektøkning, vektnedgang
Lifecyclein_development
UID332d98d6-2059-44bb-83be-3e1f841555d4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1795
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokumenterer detaljer vedrørende matlyst., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vektnedgang, description=Pasienten har gått ned i vekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tapt vekt, description=Vekttap i kilogram eller gram, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • kg
 • >=0.0 gm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosentandel tapt vekt, description=Tapt vekt i prosentandel av egen kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0 %
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsperiode, description=Tidsperiode hvor vektnedgangen har funnet sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker, dager

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vektøkning, description=Vektøkning, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Økt vekt., description=Vektøkning i kilogram eller gram., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • kg
 • gm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosentandel økt vekt, description=Tapt vekt i prosentandel av egen kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: %
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsperiode, description=Tidsperiode hvor vektøkningen har funnet sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker, dager

, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vektnedgang, description=Pasienten har gått ned i vekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tapt vekt, description=Vekttap i kilogram eller gram, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • kg
 • >=0.0 gm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosentandel tapt vekt, description=Tapt vekt i prosentandel av egen kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0 %
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsperiode, description=Tidsperiode hvor vektnedgangen har funnet sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker, dager

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vektøkning, description=Vektøkning, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Økt vekt., description=Vektøkning i kilogram eller gram., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • kg
 • gm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosentandel økt vekt, description=Tapt vekt i prosentandel av egen kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: %
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsperiode, description=Tidsperiode hvor vektøkningen har funnet sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker, dager

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]