ARCHETYPE Menstruasjon svangerskap og prevensjon (openEHR-EHR-CLUSTER.menstruation_pregnancy_and_contraception_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.menstruation_pregnancy_and_contraception_dips.v0
ConceptMenstruasjon svangerskap og prevensjon
DescriptionDokumenterer generell informasjon vedrørende matlyst.
UseBrukes for å dokumentere menstruasjon, prevensjon og evt. svangerskap. Denne arketypen er tenkt brukt i openEHR-EHR-OBSERVATION.bodily_functions.v1 men kan også brukes i andre OBSERVATION arketper hvor det er nødvendig å dokumentere strukturerte detaljer vedrørende vanlatingsfunskjonen.
MisuseSkal ikke brukes for å dokumentere detaljer vedrørende et aktuell eller tidligere svangerskap eller en gitt menstruasjonssyklus. Til dette brukes egne spesialiserte arketyper.
PurposeFor å dokumentere generell informasjon vedrørende menstruasjon, prevensjon og evt. svangerskap.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-13
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Anca Heyd, Dips ASA, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CD6DE223A8B88A7E6D6D8CDB8679A8C8, build_uid=df837e3b-0086-4518-8c2c-16bf4d9cadb1, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmenstruasjon, svangerskap, graviditet, prevensjon, menarche, menopause
Lifecyclein_development
UIDa68f46f3-12cd-4c05-b7d0-a3d4ae03ed76
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1792
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokumenterer generell informasjon vedrørende matlyst., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste menstruasjon, description=Første dag av siste menstruasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Menarche, description=Dator for start av menstruasjonsblødning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Menopause, description=Start av menopause., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gravid?, description=Er pasienten gravid?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten er gravid.]
 • Nei [Pasienten er ikke gravid]
 • Usikker [Det er usikker hvorvidt pasienten er gravid eller ikke.]
 • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om evt. svangerskap.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Svangerskapslengde, description=Svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker
>=0 måneder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruker prevensjon?, description=Bruker pasienten prevensjon?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten bruker prevensjon.]
 • Nei [PAsienten bruker ikke prevensjon]
 • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om pasienten bruker prevensjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prevensjon, description=Detlajer vedrørende prevensjonstype som pasienten bruker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste menstruasjon, description=Første dag av siste menstruasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Menarche, description=Dator for start av menstruasjonsblødning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Menopause, description=Start av menopause., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gravid?, description=Er pasienten gravid?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten er gravid.]
 • Nei [Pasienten er ikke gravid]
 • Usikker [Det er usikker hvorvidt pasienten er gravid eller ikke.]
 • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om evt. svangerskap.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Svangerskapslengde, description=Svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: måneder, uker
>=0 måneder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruker prevensjon?, description=Bruker pasienten prevensjon?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten bruker prevensjon.]
 • Nei [PAsienten bruker ikke prevensjon]
 • Ukjent [Det foreligger ingen informasjon om pasienten bruker prevensjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prevensjon, description=Detlajer vedrørende prevensjonstype som pasienten bruker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]