ARCHETYPE Resultat av bildediagnostisk undersøkelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_dips.v0
ConceptResultat av bildediagnostisk undersøkelse
DescriptionRegistrering av funn og tolkning av en bildediagnostisk undersøkelse eller en serie av bildediagnostiske undersøkelser.
UseAnvendes til å registrere alle resultater knyttet til alle bildediagnostiske aspekter av utførte bildebehandlings undersøkelser. Anvendes bare til å registrere bildediagnostiske komponenter for mer komplekse prosedyre, inkludert de som kan ha blitt utført som manuelle prosedyrer (fx ultralyd eller ekko kardiografi). Mer komplekse prosedyrer (for eksempel ekko kardiografi eller bentetthets skanning) kan presenteres ved hjelp av maler eller spesialiserte arketyper hvor ytterligere data eller informasjon kan inkorporeres hvor det er hensiktsmessig. Vil normalt bli rapportert tilbake til den bestillende klinikker som en komponent innenfor rammen av en samlet COMPOSITION-based report.
MisuseAnvendes ikke til å registrere ikke-bildebehandlings undersøkelse funn eller aktiviteter. For eksempel når bildebehandling er utført som en del av en prosedyre, må informasjon relatert til prosedyren registreres i en ACTION.procedure arketype eller en Observation for de operative funn. Denne arketypen vil kun bli brukt til å registrere funnene fra bildebehandling. Anvendes ikke til å registrere opplysninger om prosedyrer som utføres parallelt. Bruk spesifikke prosedyremessige arketyper, for eksempel ACTION.procedure. Anvendes ikke til å registrere informasjon om legemidlene som administreres under en -bildebehandlings undersøkelse. Bruk spesifikke medisiner relaterte arketyper, for eksempel ACTION.medication.
PurposeFor registrering av funn og tolkninger av utførte bildeundersøkinger eller serier av bildeundersøkinger.
ReferencesIHE.netTechnical Frameworks - Radiology [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#radiology

RSNA.org: Radiology Reporting [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.rsna.org/Informatics/radreports.cfm

Radiology Written Report Guidelin Project (Draft Consultation); December 2010.

Diagnostic Imaging data specifications; NEHTA, version 1.0, 2007 Jun 29.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Grahame Grieve
Organisasjon: Health Intersections Pty Ltd
E-post: grahame@healthintersections.com.au
Opprinnelig skrevet dato: 07/02/2011
Other Details LanguageForfatternavn: Grahame Grieve
Organisasjon: Health Intersections Pty Ltd
E-post: grahame@healthintersections.com.au
Opprinnelig skrevet dato: 07/02/2011
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=IHE.netTechnical Frameworks - Radiology [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#radiology RSNA.org: Radiology Reporting [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Jan 2 ] Available from: http://www.rsna.org/Informatics/radreports.cfm Radiology Written Report Guidelin Project (Draft Consultation); December 2010. Diagnostic Imaging data specifications; NEHTA, version 1.0, 2007 Jun 29., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=22D753F09F75DAAA41C6407D67ADD284, build_uid=e074dad8-4ab5-4d58-869c-e1b680126a02, revision=0.0.1-alpha}
Keywords.
Lifecyclein_development
UID84612dec-707d-4b7c-8a75-cf96887c8cb8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1787
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Registrering av funn og tolkning av en bildediagnostisk undersøkelse eller en serie av bildediagnostiske undersøkelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sharmila Biswas, Australia
Eric Browne
David Cartwright, Queensland Health, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Andre de Wolf, NeHTA, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections Pyty Ltd, Australia (Editor)
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Michael Osborne, Mater Health Services, Australia
Ning Pan
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Stephen Royce, NEHTA, Australia
Eleanor Royle
Don Stewart
Michael Thompson, Queensland Health, Australia
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bildediagnostisk undersøkelse, description=Identifikasjon av den utførte bildediagnostisk undersøkelse eller prosedyre, vanligvis inkludert metode og anatomiske område (inkludert lateralitet). Koding med en fastlagt terminologi, er ønskelig der det er mulig som inkludere både metode og anatomiske område. Mulig kandidat for terminologier: LOINC, SNOMED CT eller RadLex., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Metode, description=Den avbildningmetode som brukes til å utføre undersøkelsen f.eks ultralyd, CT, røntgen. Koding med en fastlagt terminologi er ønskelig, der det er mulig. Hvis metode er spesifisert av en kode i undersøkelses navnet, er dette feltet ikke nødvendig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=4, text=Anatomiske område, description=Detaljer om det anatomiske området som undersøkes bildediagnostisk, inkludert lateralitet, hvis alle individuelle funn og resultater er knyttet til den samme anatomiske plassering. Hvis det anatomiske området er tilstrekkelig spesifisert med en kode i undersøkelses navnet, så er dette felt ikke nødvendig. Bilder med høy oppløsning (fin-kornet) fra multipple anatomiske områder kan presenteres gruppevis som 'Resultat gruppe'., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Samlet resultat status, description=Status til det samlede resultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Registrert [Resultatet er ikke tilgjengelig ennå.]
  • Midlertidig [Dette er et midlertidig resultat. Data kan mangle eller verifisering er ikke utført.]
  • Endelig resultat [Resultatet er komplett og verifisert av ansvarlig radiolog.]
  • Endret [Resultatet er blitt modifisert etter ferdigstilling og er komplett og verifisert av ansvarlig radiolog.]
  • Kansellert/avbestilt [Resultatet er ikke tilgjengelig da undersøkelsen ikke er startet eller ikke er avsluttet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dato og tidspunkt for ferdigstilt resultat, description=Dato og tidspunkt for når resultatet er registrert som ferdigstilt som "Undersøkelsesresultatstatus"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Medfølgende klinisk informasjon, description=Beskrivelse av den tilgjengelige kliniske informasjon på tidspunkt for tolkning av resultatene og som kan lenkes til det originale kliniske informasjon som ble gitt i rekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn, description=Tekstlig beskrivelse av funn inklusiv sammenlignende funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=4, text=Resultatgruppe, description=En gruppe strukturerte resultater. Resultatene kan være gruppert til samme anatomiske område eller et navn eller kode for at beskrive hva som binder resultatene sammen. Hvis navn eller kode anvendes gis dette automatisk av "Result Group" elementet eller det kan være fastlåst av en spesialisert arketype eller mal. Anvendelse av kode navn med fastlagt terminologi som inneholder opplysninger om undersøkelses type foretrekkes når dette er mulig. Bør kodes med LOINC eller SNOMED CT., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=5, text=Resultat, description=Resultatet, spesifikk og detaljert inklusiv både verdien og ytterligere informasjon som kan være nyttig for den kliniske tolkningen. Resultatene inkluderer alle spesifikke data elementer og en beskrivelse, som en del av den kliniske service. Den kan inneholde målinger. Disse blir ofte kalt «strukturerte funn». Resultatet blir navngitt automatisk av «Result group» elementet som identifikasjon, eller fastlåses av en spesialisert arketype eller mal. Koding med fastlagt terminologi som inneholder undersøkelsestype foretrekkes, når dette er mulig. Bør kodes med LOINC eller SNOMED CT. Eksempler inkluderer kardial ejeksjonsfraksjon eller benskjørhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=6, text=Resultatverdi, description=Faktisk verdi. De fleste resultater vil være numeriske målinger, men andre resultater kan være kodede konsepter eller fri tekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015]/items[at0016]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=6, text=Resultat kommentar, description=Kan inneholde kommentarer om signifikante, uventede eller usikre verdier eller informasjon om kilde for verdien hvor dette kan være relevant for resultatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=5, text=Anatomisk område, description=Detaljer om individuell anatomisk område som "Resultatgruppe"-undersøkelsen referer til, når presentasjon av bilde med høy oppløsning av de anatomiske områder er nødvendig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=5, text=Detaljert resultat, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Radiologisk diagnose, description=Enkelt ord, setning eller en kort beskrivelse som presenterer konklusjonen. Koding med fastlagt terminologi foretrekkes når mulig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konklusjon, description=Presis og klinisk fyldig sammenhengende narrativ tolkning av funn ved bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Presentasjon av undersøkelsesresultat, description=Fyldig tekst presentasjon av hele undersøkningens resultater som utferdiget av den diagnostiske service. Multiple formater er tillatte men de må være innholdsmessig likelydende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/msword, application/pdf, application/rtf, application/vnd.oasis.opendocument.text, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, text/html, text/plain, text/rtf, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkelse kommentar, description=Ytterligere kommentarer om undersøkningen som ikke er medtatt i andre felter. F.eks. anbefalinger for fremtidige undersøkelser, kommentarer om hensiktsmessigheten av undersøkelsen eller om bildekvalitet hvis dette er separate funn; eller et notat om at film/kopi er gitt til pasienten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Uspesifiserte hendelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvisisjonsmottaker, description=Demografiske opplysninger om den organisasjon eller person som utfører bildebehandlingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bildediagnostisk rekvisisjon, description=Detaljer om en enkel bildediagnostisk rekvisisjon. Normalt er der en rekvisisjon for hvert undersøkelsesresultat. Det kan skje at flere rekvisisjoner kan presenteres ut fra en enkelt undersøkelsesresultat-arketype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelses identifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsensnavn, description=Identifikasjon av bildeundersøking eller rekvirert prosedyre, når den rekvirerte undersøking avviker fra den undersøking som faktisk er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den klinikker eller organisasjon som rekvirerer undersøkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=Den lokale identifikator som tildeles undersøkingen av den som utfører rekvisisjonen, normalt skjer dette i radiologi systemet (RIS)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM studie identifikator, description=En unik identifikator som tildeles dette studie av bildebehandlings servicen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=RapportID, description=Den lokale identifikator som tildeles en bildebehandlings rapport., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=3, text=Bildedetaljer, description=Bilder som henvises til eller vedlegges for å støtte den kliniske forståelse av undersøkelsen. Hvis vedlagt bilde er i DICOM format, bør alle felt utfylles så bildet er tilgjengelig i programvare som ikke understøtter DICOM bilder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av radiologiprogramvaren (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildeleverandøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Visning, description=Navnet til en bilde visning, f.eks. lateral eller antero posterior (AP). Koding med fastlagt terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til personen under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=Undersøkings prosedyre, description=Ytterligere strukturerte detaljer om bildeundersøkelsesprosedyren som anvendes. F.eks. strukturerte detaljer om undersøkelsesteknikk, forberedelser eller anvendt kontrastmedium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0042], code=at0042, itemType=CLUSTER, level=2, text=Detaljer om sammenligningsbilder, description=Detaljer om tidligere bilder anvendt for sammenligning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelses identifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM studie identifikator, description=En unik identifikator som tildeles dette studie av bildebehandlings servicen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av radiologiprogramvaren (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildeleverandøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=3, text=Visning, description=Navnet til en bilde visning, f.eks. lateral eller antero posterior (AP). Koding med fastlagt terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=3, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til personen under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=2..*, subCardinalityText=Minimum 2 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0025], code=at0025, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvisisjonsmottaker, description=Demografiske opplysninger om den organisasjon eller person som utfører bildebehandlingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bildediagnostisk rekvisisjon, description=Detaljer om en enkel bildediagnostisk rekvisisjon. Normalt er der en rekvisisjon for hvert undersøkelsesresultat. Det kan skje at flere rekvisisjoner kan presenteres ut fra en enkelt undersøkelsesresultat-arketype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelses identifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undersøkelsensnavn, description=Identifikasjon av bildeundersøking eller rekvirert prosedyre, når den rekvirerte undersøking avviker fra den undersøking som faktisk er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljer om den klinikker eller organisasjon som rekvirerer undersøkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mottakers rekvisisjonsID, description=Den lokale identifikator som tildeles undersøkingen av den som utfører rekvisisjonen, normalt skjer dette i radiologi systemet (RIS)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM studie identifikator, description=En unik identifikator som tildeles dette studie av bildebehandlings servicen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=RapportID, description=Den lokale identifikator som tildeles en bildebehandlings rapport., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=3, text=Bildedetaljer, description=Bilder som henvises til eller vedlegges for å støtte den kliniske forståelse av undersøkelsen. Hvis vedlagt bilde er i DICOM format, bør alle felt utfylles så bildet er tilgjengelig i programvare som ikke understøtter DICOM bilder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av radiologiprogramvaren (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildeleverandøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Visning, description=Navnet til en bilde visning, f.eks. lateral eller antero posterior (AP). Koding med fastlagt terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til personen under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=Undersøkings prosedyre, description=Ytterligere strukturerte detaljer om bildeundersøkelsesprosedyren som anvendes. F.eks. strukturerte detaljer om undersøkelsesteknikk, forberedelser eller anvendt kontrastmedium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0042], code=at0042, itemType=CLUSTER, level=2, text=Detaljer om sammenligningsbilder, description=Detaljer om tidligere bilder anvendt for sammenligning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=UndersøkelsesID, description=Den lokale undersøkelses identifikator som genereres automatisk i forbindelse med at undersøkelsen bestilles. (HL7 Place order identifier)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM studie identifikator, description=En unik identifikator som tildeles dette studie av bildebehandlings servicen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=BildeID, description=Unik bilde-identifikator tildelt av radiologiprogramvaren (Ofte DICOM UID)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=DICOM serieID, description=Unik identifikator for en serie bilder tildelt av bildeleverandøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=3, text=Visning, description=Navnet til en bilde visning, f.eks. lateral eller antero posterior (AP). Koding med fastlagt terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=3, text=Posisjon, description=Beskrivelse av posisjonen til personen under den bildediagnostiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bilde dato, description=Spesifikk dato og tidspunkt for utførelse av bildeundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0025]/items[at0027]/items[at0034]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bilde, description=Vedlagt eller referert bilde av en aktuelt visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=application/dicom, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]