ARCHETYPE Skarpsyn (visus) (openEHR-EHR-OBSERVATION.visual_acuity_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.visual_acuity_dips.v0
ConceptSkarpsyn (visus)
DescriptionSkarpsyn (visus) er målingen
UseBenyttes ved registering av resultater etter gjennomført undersøkelse av et individs skarpsyn (visus), både ved nær- og avstandsmåling. Tekstlige beskrivelser av kliniske funn innhentet fra eksisterende kliniske systemer kan fanges opp ved å benytte dataelementet "Beskrivelse". Detaljerte og strukturerte undersøkelsesresultater for skarpsyn (visus) foretrekkes og disse er vanligvis dokumentert pr øye. Skarpsyn (visus) kan registreres med forskjellige notasjoner, for eksempel Snellen, logMar, EDTRS etc. I enkelte tilfeller vil skarpsynsmålingen registrert i en standardisert notasjon, bli konvertert til en utledet skåring, som brukes inn i en algoritmisk konvertering til andre notasjoner. Detaljer om den opprinnelige notasjonen og algoritmen brukt vil bli registrert i protokollen. Der hvor skarpsynet (visus) er kodet med for eksempel "Skarpsyn 6/6" eller "Jaeger N1", skal dataelementet "Fortolkning" benyttes slik at undersøkelsesresultater kan registreres pr øye. "Overordnet fortolkning" skal brukes når undersøkelsesresultatet gjelder for begge øyne eller for undersøkelsen som helhet. Dataelementet "Fravær av undersøkelsesresultat" brukes for registrering av tilfeller der en undersøkelse ikke er kunne ferdigstilles eller fullføres. Ytterligere detaljer registreres i "Konfunderende faktorer" eller "Kommentar". Ved gjennomføring av synsskarphetsundersøkelse (visusmåling) er det standard å registrere et sett av testresultater med en felles tavlemetodikk men med forskjellige faser av korrigerende refraksjon, for eksempel ukorrigert, standard korreksjon, beste korreksjon etc. Hver fase bør registreres i separate Entry-registreringer, hvor navn på standard test registreres i "Undersøkelsesnavn". Ytterligere informasjon om spesifikk refraksjon (som kan inkludere flere refraksjoner) beskrives i "Refraksjonskorreksjon" eller "Refraksjonsdetaljer". "Refraksjonsdetaljer" benytter seg av Cluster-arketype, en for hvert øye.
MisuseSkal ikke anvendes der undersøkelsesmetode endres ved protokollbytte i de forskjellige fasene av synsskarphetsundersøkelsen (visusmålingen): Til dette formål må en ny Entry etableres i run-time.
PurposeFor registering av funn ved undersøkelse av skarpsyn (visus), både nær- og avstandsmåling. Skarpsyn (visus) undersøkes vanligvis som en evaluering av et individs kapasitet til å lese en standard test ved en definert avstand.
ReferencesVisual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity

Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf

IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf

Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583&sectionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults

Laidlaw D a. H, Tailor V, Shah N, Atamian S, Harcourt C. Validation of a computerised logMAR visual acuity measurement system (COMPlog): comparison with ETDRS and the electronic ETDRS testing algorithm in adults and amblyopic children. Br J Ophthalmol [Internet]. 2008 Feb 1 [cited 2012 Sep 26];92(2):241–4. Available from: http://bjo.bmj.com/content/92/2/241

CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/

DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/

Chiang MF, Boland MV, Brewer A, Epley KD, Horton MB, Lim MC, et al. Special Requirements for Electronic Health Record Systems in Ophthalmology. Ophthalmology [Internet]. 2011 Aug [cited 2012 Sep 26];118(8):1681–7. Available from: http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(11)00374-5/abstract

Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback]
American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor)
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Visual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults Laidlaw D a. H, Tailor V, Shah N, Atamian S, Harcourt C. Validation of a computerised logMAR visual acuity measurement system (COMPlog): comparison with ETDRS and the electronic ETDRS testing algorithm in adults and amblyopic children. Br J Ophthalmol [Internet]. 2008 Feb 1 [cited 2012 Sep 26];92(2):241–4. Available from: http://bjo.bmj.com/content/92/2/241 CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Chiang MF, Boland MV, Brewer A, Epley KD, Horton MB, Lim MC, et al. Special Requirements for Electronic Health Record Systems in Ophthalmology. Ophthalmology [Internet]. 2011 Aug [cited 2012 Sep 26];118(8):1681–7. Available from: http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(11)00374-5/abstract Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback] American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor), original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=98FF28BABB8C401EF7546F5011BC5400, build_uid=99b62aa1-8e21-4ee7-8ea9-0dd849a990c9, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsøye, syn, oftalmologi, visuell, refraksjon, øyeutredning
Lifecyclein_development
UIDd7f48c0a-3e1c-4e95-a50f-5a8cea3b787d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1785
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Skarpsyn (visus) er målingen, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bill Aylward, openEyes Project, UK
Gustavo Bacelar-Silva, Brazil (Editor)
thomas baerland, Oslo University Hospital, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stephen Chu, NeHTA, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Alistair Laidlaw, Guys and St Thomas NHS Trust, UK
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Gustavo M Bacelar-Silva, Brazil
Mike Mair, Timaru Eye Clinic, New Zealand
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor)
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, iheitman@ous-hf.no, Sykepleier

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderene faktorer., description=Omstendigheter som kan påvirke resultatet., comment=Eksempler: "Pasienten var forvirret", "Dårlige lysforhold"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Refraktiv korreksjon, description=Type refraksjon som ble benyttet under visusmålingen., comment=Eksempler: "Ingen korreksjon", "Stenopeisk hull"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Briller [Visus korrigert med briller.]
   [SNOMED-CT::50121007 | Eyeglasses]
  • Kontaktlinser [Visus korrigert med kontaktlinser.]
   [SNOMED-CT::57368009 | Contact lenses]
  • Stenopeisk hull [Visus korrigert med stenopeisk hull.]
  • Manuell foroptoer [Benyttet manuell foropter.]
  • Digital foropter [Benyttet digital foropter.]
  • Ukorrigert [Ingen korreksjon benyttet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0080], code=at0080, itemType=SLOT, level=4, text=Refraksjoneringsdetaljer., description=Detaljert, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.refraction_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0124], code=at0124, itemType=SLOT, level=4, text=Pupillestatus, description=Detaljert beskrivelse av pupillestatus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_pupils.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0138], code=at0138, itemType=ELEMENT, level=4, text=Visustype, description=Angivelsen av type visus som er målt. Dette er den generelle beskrivelsen av type refraksjon som er benyttet. Spesific refraksjon kan registreres i eget cluster under "Refraktiv korreksjon" eller "Andre detaljer", avhengig av hvor det e rmest hensiktsmessig å plassere refraksjonen., comment=Detaljer rundt eksakt korreksjon som ble benyttet. Ved multiple korreksjoner bør dette registrers i flere clustere med refraksjonsdetaljer, da bør disse ligge inn under "Resultat"-clusteret for å knyttes til sin respektive visus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Stenopeisk hull [Test utført med stenopeisk hull.]
   • Korreksjon med pasientes normale refraksjon [Korreksjon utført med pasientes normale refraksjon, som oftest pasientens egne briller, linser eller refraksjonen fra pasientens egne briller/linser i foroptoer.]
   • Beste korrigerte visus [Testen benytter refraksjon som gir best visus.]
   • Ukorrigert visus [Testen er utført uten refraksjon.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Overordnet beskrivelse av visusmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=CLUSTER, level=4, text=Pr. øye, description=Detaljert resultat for hvert eller begge øyne., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Øye undersøkt, description=Det øyet som ble undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ikke utført, description=Detaljer av visusmåling som ikke ble gjennomført., comment=Detaljer rundt årsakt til manglende gjennomføring av visusmåling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ikke utført. [Visusmåling ble ikke utført.]
   • Ikke fullført. [Visusmåling ble ikke fullført.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=5, text=Resultat, description=Registrering av resultatet av visusmåling i en eller flere av de formatene som støttes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0140], code=at0140, itemType=SLOT, level=6, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Anatomisk lokalisasjon som beskriver hvilke øye eller begge øyne som visus gjelder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=6, text=Andre detaljer, description=Andre detaljer, som f.eks. cluster for registrering av benyttet refraksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0145], code=at0145, itemType=ELEMENT, level=6, text=Desimalvisus, description=Målt visus som i desimalvisus-form., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: %, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=6, text=Metrisk Snellen, description=Registrert i Snellen format uttrykt i meter, hvor 6/6 er normalt., comment=Eksempler: '6/6, '6/12', '6/5', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=[SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity], values=
  • Tallforhold
  Teller: 1.0..6.0
  Nevner: 4.0..60.0
  Integral
  Antatt verdi: false
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=6, text=US Snellen, description=Registrert i US Snellen format uttrykt i fot, hvor 20/20 er normalt., comment=Eksempler: '20/20' , '20/40', '20/18', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=[SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity], values=
  • Tallforhold
  Teller: 3.0..20.0
  Nevner: 2.0..200.0
  Integral
  Antatt verdi: false
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=6, text=Desimal Snellen, description=Registrert i US Snellen format uttrykt som desimaltall hvor 1,0 er normalt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=[SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity], values=
  • Fraksjon
  Teller: 0.0..2.0
  Integral
  Antatt verdi: false
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=6, text=ETDRS Bokstaver, description=Registrert i EDTRS bokstav-format uttrykt i heltallsverdi hvor 100 er normalt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=120

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=6, text=logMar, description=Registrert i logMar-format uttrykt, hvor 0 er normalt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: -0.5..2.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0028]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=6, text=Svaksynsmåling, description=Nivåer av svaksyn registrert som strukturerte valg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ikke lyssans [Pasienten angir ingen lyssans.]
  2: Lyssans [Pasienten angir lyssans.]
  3: Håndbevegelser [Pasienten ser håndbevegelser.]
  4: Fingertelling [Pasienten klarer å telle fingre.]
  [SNOMED-CT::422256009 | Counts fingers - distance vision]

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=5, text=Justering av bokstaver, description=Justering av antall bokstaver lest på synstavlen., comment=Hvis pasienten ser minst halvparten av bokstavene på en linje regnes denne som gjeldende visus, antall bokstaver som ikke sees på denne linjen registreres som negative i "Justering av bokstaver". Hvis pasienten ser under halvparten av bokstavene på en linje regnes denne ikke som gjeldende visus, men antall bokstaver sett på denne linjen registreres som positive i "Justering av bokstaver"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=-10; max: <=10
  <br/>Antatt verdi0
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Derivert Visus, description=Visus omregnet fra en formatene under "Resultat". Det originale resultatet skal registreres i sitt tilhørende felt., comment=Detaljer rundt originale algoritmen og format av resultat kan registreres under "Derivert Visus-metode", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tolkning, description=Visus uttrykt i kvalitativ form, oftest strukturert., comment=Eksempel: 'Visus 20/20' eller 'Jaeger 'J2''., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::363983007 | Visual acuity], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet tolkning, description=Resultat av en overordnet tolkning av visus, normalt angitt som en strukturert angivelse av visus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::271922009 | Visual test interpretation], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar., description=Kommentarer til visusmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134], code=at0134, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Uspesifiserte hendelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=2, text=Testavstand, description=Avstanden som visus ble testet på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::252124009 | Test distance], values=Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 ft
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 m
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 cm
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 in
   Begrens antall desimaler: 1
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlemetode, description=Type visustavle som ble benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • logMar [En logMar-tvale ble benyttet.]
  • Snellen [En Snellentavle ble benyttet.]
   [SNOMED-CT::400913005 | Snellen chart]
  • ETDRS [En ETDRS-tvale ble benyttet.]
   [SNOMED-CT::400914004 | ETDRS visual acuity chart]
  • Bildetavle [En bildetavle ble benyttet.]
  • Redusert logMar [En redusert logMar-tavle ble benyttet for måling av nærvisus.]
  • Redusert Snellen [En redusert Snellen-tavle ble benyttet for måling av nærvisus.]
   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Fakultetet av Oftalmologers 'N' [Fakultetet av Oftalmologers 'N'-tavle ble beyttet til måling av nærvisus.]
  • Jaeger 'J' [En Jaeger 'J'-tavle ble benyttet til måling av nærvisus.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlens optotype, description=Tavlens optotype som ble brukt for å måle visus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Bokstaver [Bokstaver ble benyttet til å teste avstandsvisus.]
  • Orientering av figur [Orientering av en figur ble benyttet til måling av avstandsvisus.]
  • Bilde [Bilder ble benyttet til måling av avstandsvisus.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlens testalgoritme, description=Tavlens testalgoritme., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • En bokstav ["En bokstavs"-algoritme ble benyttet.]
  • Hele linjer ["Hele linjer"-algoritme ble benyttet.]
  • Siste enkeltbokstav ["Siste enkeltbokstav"-algoritme benyttet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Målingsenhetdetaljer, description=Registrering av detaljer om målingsenhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utgangspunkt for kalkulert visus, description=Hvilke type notering av visus som er utgangspuktet kalkulert visus., comment=Om visus registreres i "Derivert visus", skal dette feltet benyttes for å registrere hva utgangspunktet for den kalkulerte "Derivert visus" var., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • US Snellen [Registrert i US Snellen format uttrykt i fot, hvor 20/20 er normalt.
   Eksempler: '20/20' , '20/40', '20/18']

   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Metrisk Snellen [Registrert i Snellen format uttrykt i meter, hvor 6/6 er normalt.
   Eksempler: '6/6, '6/12', '6/5']

   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Desimal Snellen [Registrert i US Snellen format uttrykt som desimaltall hvor 1,0 er normalt.]
   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • ETDRS Bokstaver [Registrert i EDTRS bokstav-format uttrykt i heltallsverdi hvor 100 er normalt.]
  • Svaksynsmåling [Nivåer av svaksyn registrert som strukturerte valg.]
  • logMar [Registrert i logMar-format uttrykt, hvor 0 er normalt.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kalkuleringsalgoritme, description=Kalkuleringsalgoritme for omregning av visus til "Derivert visus", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=2, text=Testavstand, description=Avstanden som visus ble testet på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::252124009 | Test distance], values=Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 ft
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 m
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 cm
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 in
   Begrens antall desimaler: 1
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlemetode, description=Type visustavle som ble benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • logMar [En logMar-tvale ble benyttet.]
  • Snellen [En Snellentavle ble benyttet.]
   [SNOMED-CT::400913005 | Snellen chart]
  • ETDRS [En ETDRS-tvale ble benyttet.]
   [SNOMED-CT::400914004 | ETDRS visual acuity chart]
  • Bildetavle [En bildetavle ble benyttet.]
  • Redusert logMar [En redusert logMar-tavle ble benyttet for måling av nærvisus.]
  • Redusert Snellen [En redusert Snellen-tavle ble benyttet for måling av nærvisus.]
   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Fakultetet av Oftalmologers 'N' [Fakultetet av Oftalmologers 'N'-tavle ble beyttet til måling av nærvisus.]
  • Jaeger 'J' [En Jaeger 'J'-tavle ble benyttet til måling av nærvisus.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlens optotype, description=Tavlens optotype som ble brukt for å måle visus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Bokstaver [Bokstaver ble benyttet til å teste avstandsvisus.]
  • Orientering av figur [Orientering av en figur ble benyttet til måling av avstandsvisus.]
  • Bilde [Bilder ble benyttet til måling av avstandsvisus.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tavlens testalgoritme, description=Tavlens testalgoritme., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • En bokstav ["En bokstavs"-algoritme ble benyttet.]
  • Hele linjer ["Hele linjer"-algoritme ble benyttet.]
  • Siste enkeltbokstav ["Siste enkeltbokstav"-algoritme benyttet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Målingsenhetdetaljer, description=Registrering av detaljer om målingsenhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utgangspunkt for kalkulert visus, description=Hvilke type notering av visus som er utgangspuktet kalkulert visus., comment=Om visus registreres i "Derivert visus", skal dette feltet benyttes for å registrere hva utgangspunktet for den kalkulerte "Derivert visus" var., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • US Snellen [Registrert i US Snellen format uttrykt i fot, hvor 20/20 er normalt.
   Eksempler: '20/20' , '20/40', '20/18']

   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Metrisk Snellen [Registrert i Snellen format uttrykt i meter, hvor 6/6 er normalt.
   Eksempler: '6/6, '6/12', '6/5']

   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • Desimal Snellen [Registrert i US Snellen format uttrykt som desimaltall hvor 1,0 er normalt.]
   [SNOMED-CT::422673001 | Snellen visual acuity]
  • ETDRS Bokstaver [Registrert i EDTRS bokstav-format uttrykt i heltallsverdi hvor 100 er normalt.]
  • Svaksynsmåling [Nivåer av svaksyn registrert som strukturerte valg.]
  • logMar [Registrert i logMar-format uttrykt, hvor 0 er normalt.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kalkuleringsalgoritme, description=Kalkuleringsalgoritme for omregning av visus til "Derivert visus", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]