ARCHETYPE Legemiddelhandling (openEHR-EHR-ACTION.medication_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.medication_dips.v0
ConceptLegemiddelhandling
DescriptionDetaljer om bruk, administrasjon, utdeling eller andre steg i behandlingsprosessen som er knyttet til legemiddel eller vaksine som kan følge en forordning.
UseFor å registrere planlegging, ordinering, utdeling, administrering, seponering, utsettelse og fullførelse av medisinering eller vaksinering. Dette vil vanligvis følge av en legemiddelordinering, men kan i gitte tilfeller skje uten en forutgående ordinering og krever dermed kun en registrering av administreringen (for eksempel i en akuttsituasjon). Slike oppføringer kan gjøres for å markere administrering av en dose, utdeling av en bestemt mengde eller som dokumentasjon av seponering. Statusen til legemiddelordineringen blir endret i henhold til prosesstrinnene. Som for alle ACTION-arketyper, er det et tidsstempel på når legemiddelhandlingen fant sted. Bruk av denne arketypen indikerer derfor at en handling faktisk har blitt utført.
MisuseBrukes ikke for ordinering av legemidler (bruk da INSTRUCTION.medication_order).
PurposeFor å registrere alle aktiviteter utført i forbindelse med et legemiddel, vaksine, parenteral væske eller ernæringsprodukt og, dersom det er passende, en lenke til forordningen.
ReferencesBased on NEHTA Medication action archetype http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876_6

NEHTA Therapeutic Good Use Datagroup http://nehta.gov.au/data-group-library/data-specifications/dgl-therapeutic-good-action

Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff.

Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010.

NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3

Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex
Copyright© Nasjonal IKT HF / OUS HF / DIPS ASA
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Based on NEHTA Medication action archetype http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876_6 NEHTA Therapeutic Good Use Datagroup http://nehta.gov.au/data-group-library/data-specifications/dgl-therapeutic-good-action Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff. Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010. NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3 Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4146B3C129C7143DCACA56E63563CD7F, build_uid=7b06195e-2114-4f99-84b0-9affae7f5a9f, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmedikasjon, foreskriving, foreskrive, utdeling, administrasjon, utsettelse, seponering, terapeutisk vare, medisinsk vare, tilførsel, medisin, apotekervare, legemiddel
Lifecyclein_development
UID5ff93f0a-ecea-4eaf-97f6-491c712a534e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1779
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om bruk, administrasjon, utdeling eller andre steg i behandlingsprosessen som er knyttet til legemiddel eller vaksine som kan følge en forordning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Samo Drnovšek, Marand, Slovenia (Editor)
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK
Jude Michel, Queensland Health, Australia
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia (Editor)
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Russian: Art Latyp; Артур Латыпов, RusBITech; Русбитех, Москва, hmm
 • Spanish (Argentina): Guillermo Palli
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Silje L. Bakke, Oslo universitetssykehus HF, Nasjonal IKT HF, Norway
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Slovenian: Biljana Prinčič, Marand, Ljubljana, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0109]_526_at0109, code=at0109, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Anbefalt medisinering, description=Medisineringen er anbefalt, men ordinering er ikke iverksatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0013]_527_at0013, code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt medisinering satt på vent, description=Den planlagte medisineringen er satt på vent før noe er administert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0012]_528_at0012, code=at0012, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt medisinering er avbrutt, description=Den planlagte administrasjonen er avbrutt før noe er administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_529_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Oppstartsdato satt, description=Tidspunktet eller vilkår for å starte medisineringen er satt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0137]_529_at0137, code=at0137, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Vilkår satt for å sette medisineringen i gang igjen, description=Et legemiddel som er satt på vent har fått satt dato eller vilkår for å starte igjen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_245_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Utstedt resept for legemiddelet, description=Det er utstedt en resept for legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_245_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel utdelt, description=Legemiddelet er utdelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medisinering startet, description=Legemiddelet er tatt av eller administrert til pasienten for første gang., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_245_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medisinering gjennomgått, description=Medisineringen er gjennomgått., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_245_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forordning endret, description=Legemiddelordineringen er endret, men på en slik måte at det etter lokale retningslinjer ikke er behov for en ny ordinering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_245_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel administrert, description=En enkelt administrering av legemiddelet er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0106]_245_at0106, code=at0106, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel reautorisert, description=En repeterende resept eller utdeling har blitt reautorisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_245_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept fornyet, description=Legemiddelet har fått en fornyet resept for den eksisterende ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0018]_245_at0018, code=at0018, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel holdt tilbake, description=Administrasjon av et legemiddel er stoppet, og legemiddelet er holdt tilbake. Det er ingen forventing om at legemiddelet skal gis på et senere tidspunkt, men neste dose administreres i henhold til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0044]_245_at0044, code=at0044, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Utsatt administrering, description=Administrasjon av legemiddelet er forsinket, men legemiddelet forventes administrert så raskt som mulig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_245_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel returnert, description=Utdelt legemiddel er returnert ubrukt eller ikke hentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_530_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forsinket levering, description=Legemiddelet er ikke utdelt fordi det ikke er på lager enda., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_530_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Administrasjon satt på vent, description=Administrasjon av legemiddelet er satt på vent. Ingen ytterligere doser gis inntil videre, eller settes i gang først når vilkår eller dato for å sette medisineringen i gang igjen er møtt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0011]_530_at0011, code=at0011, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Reseptfornying satt på vent, description=Reseptfornying kan ikke utføres uten inngripen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0015]_531_at0015, code=at0015, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Seponert, description=Legemiddelet er seponert før antatt fullførelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_531_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Endret dose eller timing, description=Det er utført en endring i ordingeringen, denne ordineringen er stoppet og en ny ordinering er igangsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medisinering fullført, description=Medisineringen er fullført som foreskrevet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Legemiddel, description=Legemiddelet eller vaksinen som var i fokus i denne aktiviteten (ACTION). Dette elementet vil normalt sett bli kodet med en legemiddelterminologi, men i noen tilfeller kan fritekst være nødvendig., comment=For eksempel: 'Atenolol 100mg' eller 'Atenolol 100mg tabletter'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082], code=at0082, itemType=CLUSTER, level=2, text=Produkt, description=Detaljer om produktet som er utdelt eller administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0104], code=at0104, itemType=SLOT, level=3, text=Preparatdetaljer, description=Detaljer om legemiddelpreparatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produsent, description=Produsenten av legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=3, text=Batch-ID, description=Tilordnet av produsenten for å identifisere produksjons-batchen for produktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0084], code=at0084, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utløpsdato, description=Utløpsdatoen for legemiddelet, som dokumentert av produsenten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0131], code=at0131, itemType=SLOT, level=3, text=Mengde, description=Detaljer om mengden legemiddel som skal utdeles eller administreres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=3, text=Maksimal klassedose administrert, description=Proporsjonen av den maksimale tillatte doseekvivalenten som er administrert., comment=Brukes innenfor psykisk helsevern for å overvåke den totale mengden av en klasse legemidler, f.eks. antopsykotika, som administreres. Hvert legemiddel har et bidrag til det daglige maksimum angitt i prosent. Det daglige maksimum er normalt 100%., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: 0.0..100.0
Antatt verdi: false
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=3, text=Generisk bytte ved utdeling, description=Generisk bytte ved utdeling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Generisk bytte utført [Et legemiddel som var bioekvivalent til det ordinerte ble utdelt.]
 • Generisk bytte ikke utført [Det ble ikke utført generisk bytte, til tross for at dette var tillatt i ordineringen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0082]/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse for bytte, description=Begrunnelsen for om det ble utført generisk bytte eller ikke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt tid for ordinering, description=Planlagt tidspunkt for legemiddelordineringen., comment=Brukes til å sammenligne varians fra faktisk tidspunkt for en handling (ACTION), der dette ikke er mulig å beregne ut fra den opprinnelige foreskrivningen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Årsak eller årsaker til at den aktuelle handlingen (ACTION) eller prosessteget ble utført. NB: Dette er ikke årsaken til legemiddelordineringen, heller de spesifikke årsakene til for eksempel administrasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til endring/seponering, description=Årsaken(e) for å endre eller seponere ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Overfølsomhetsreaksjon [Pasienten opplevde en overfølsomhetsreaksjon.]
  • Utilstrekkelig klinisk respons [Den kliniske responsen på legemiddelet var utilstrekkelig.]
  • Pasientpreferanser [Endring/seponering på grunn av pasientpreferanser eller vanskeligheter.]
  • Feilordinering [Legemiddelet ble ordinert ved en feil.]
  • Ytterligere informasjon tilgjengelig [Ytterligere informasjon førte til endringen.]
  • Midlertidig satt på vent [Legemiddelet ble satt på vent midlertidig.]
  • Endring av dose / form / styrke / administrasjonsvei [Dosen, formen, styrken eller administrasjonsveien ble endret.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0116], code=at0116, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for at dose ikke ble administrert, description=Begrunnelse(r) for hvorfor en spesifikk dose ikke ble administrert, både når dosen hoppes over og når den utsettes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Pasient nektet [Pasienten nektet å ta legemiddelet.]
 • Faster [Pasienten faster.]
 • Legemiddel ikke tilgjengelig [Legemiddelelet var ikke tilgjengelig.]
 • Pasient ikke tilgjengelig [Pasienten var ikke tilgjengelig.]
 • Klinisk begrunnelse [Legemiddelet ble stoppet/utsatt av en klinisk årsak.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140], code=at0140, itemType=CLUSTER, level=2, text=Administrasjonsdetaljer, description=Detaljer om kroppssted og administrasjon av legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=3, text=Anatomisk lokalisering, description=Kroppsstedet der legemiddelet eller vaksinen ble administrert., comment=For eksempel "venstre overarm" eller "PVK høyre hånd". Koding av den anatoiske lokaliseringen med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0142], code=at0142, itemType=SLOT, level=3, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av administrasjonsstedet for legemiddelet eller vaksinen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_clock.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0143], code=at0143, itemType=ELEMENT, level=3, text=Administrasjonsmetode, description=Metoden legemiddelet ble administrert., comment=For eksempel "via forstøver"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0144], code=at0144, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om administrasjonsutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt for å administrere legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Prosesstrinndetaljer, description=Detaljer for handlingen spesifikk for et prosesstrinn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasientinstruksjoner, description=Enhver instruksjon som gis til pasienten eller en omsorgsperson når handlingen utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvensnummer, description=Sekvensnummeret for den spesifikke handlingen som blir registrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=En kommentar til handlingen (ACTION) som ble foretatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=2, text=ForordningsID, description=Identifikatoren for den opprinnelige forordningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0109], code=at0109, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=2, text=ForordningsID, description=Identifikatoren for den opprinnelige forordningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]