ARCHETYPE Væskebalanse (openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_balance.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_balance.v1
ConceptVæskebalanse
DescriptionForskjellen mellom væskeinntak og væsketap i et spesifisert tidsintervall.
UseBrukes for å registrere oppsamlet eller total mengde væskeinntak og væsketap, samt estimat over væskebalanse til et individ i et spesifisert tidsintervall. En væskebalanse vil vanligvis bestå av en kombinasjon av flere instanser av både OBSERVATION.fluid_input (Norsk: Væskeinntak) og OBSERVATION.fluid_output (Norsk: Væsketap) for å fange opp alt av inntak og væsketap, pluss en enkelt instans av OBSERVATION.fluid_balance (denne arketypen) for å registrere den overordnede væskebalansen.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere enkeltmålinger av væskeinntak eller væsketap. Bruk OBSERVATION.fluid_input (Væskeinntak) eller OBSERVATION.fluid_output (Væsketap) for dette.
PurposeFor å registrere oppsamlet eller total mengde væskeinntak og væsketap, samt estimat over væskebalansen til et individ i et spesifisert tidsintervall. For å registrere et estimat over forskjellen mellom væskeinntak og væsketap i et spesifisert tidsintervall.
ReferencesFluid Balance, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1203.
Copyright© Australian Digital Health Agency, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Fluid Balance, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1203., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0AB31ABFE8350FC41757065F7BBA578F, build_uid=83f9f972-38e7-428a-a39a-1dcecad20af0, revision=1.1.0}
Keywordsvæske, balanse, væskeinntak, væsketap, tap, inntak, svette, perspiratio, fordamping, drikke, diurese, urin, uttørring, oppkast, diare, væskeregnskap
Lifecyclepublished
UIDbe05b218-7032-45a4-83f0-8fb92fc9426c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1737
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Forskjellen mellom væskeinntak og væsketap i et spesifisert tidsintervall. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ingeborg Berge, Direktoratet for e-helse, Norway
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Anne Kristin Strand, Sykehuspartner HF, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Roy Støle, OUS, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
 • Spanish (Argentina): Brenda Marfuresco, -, bmarfuresco@gmail.com
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo Univeristy Hospital HF, Norway, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0008], code=at0008, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Væskebalanse døgn, description=Væskebalansen over en periode på 24 timer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Total
Intervall-vidde: 24 timer
, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalt væskeinntak, description=Den totale mengden væske som er administrert eller drukket i et spesifisert tidsintervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 l
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 [foz_us]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalt væsketap, description=Den totale mengden væske som er tapt eller utsondret i et spesifisert tidsintervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 l
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 [foz_us]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Perspiratio, description=Mengden væsketap ved fordampning fra hud og luftveier., comment=Væsketap ved perspiratio avhenger av blant annet hudoverflate, kroppstemperatur, lengden på åpen kirurgi og eventuell respiratorbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 l
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 [foz_us]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Væskebalanse, description=Forskjellen mellom væskeinntak og væsketap i et spesifisert tidsintervall., comment=Væskebalanse = Totalt væskeinntak - (Totalt væsketap + perspiratio)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • ml
 • l
  Begrens antall desimaler: 3
 • [foz_us]
, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for perspiratio, description=Formelen som er brukt for å beregne perspiratio., comment=For eksempel "10ml/kg/døgn når ikke intubert, 5 ml/kg/døgn når intubert og + 10% for hver grad over 37 C"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for perspiratio, description=Formelen som er brukt for å beregne perspiratio., comment=For eksempel "10ml/kg/døgn når ikke intubert, 5 ml/kg/døgn når intubert og + 10% for hver grad over 37 C"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]