ARCHETYPE EKG-resultat (openEHR-EHR-OBSERVATION.ecg_result.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.ecg_result.v1
ConceptEKG-resultat
DescriptionMåling av den elektriske aktiviteten generert av hjertet.
UseBrukes for å registrere resultatene av et 3-, 5-, 12-, 15- eller 18-avlednings elektrokardiogram (EKG), og tilknyttede kliniske tolkninger. Hver variant av EKG kan uttrykkes som tilpasninger av arketypen i et templat, for å legge til rette for enkel gjenbruk. "Uspesifisert hendelse" kan tilpasses i templater eller applikasjoner for å spesifikt registrere EKGer som er tatt under fysisk belastning.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere resultater fra ambulatorisk EKG-monitorering eller telemetri. Skal ikke brukes for å registrere resultater fra transøsofageal elektrokardiografi.
PurposeFor å registrere målinger av elektrisk aktivitet generert av hjertet i en kort tidsperiode, og kliniske tolkninger av denne målingen.
ReferencesECG Report Templates [Internet]. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standards Committee. DICOM PS3.16 2018 c - Content Mapping Resource; 2018. Available from: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part16.html#sect_ECGReportTemplates

Electrode Placement Values [Internet]. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standards Committee. DICOM PS3.16 2018 c - Content Mapping Resource; 2018. Available from: http://dicom.nema.org/MEDICAL/dicom/2016a/output/chtml/part16/sect_CID_3263.html.

Life in the Fastlane [Internet]. Australia: #FOAMed Medical Education Resources; c2007-2018. ECG Limb Lead Reversals; 2017 Apr 4 [cited 2018 Jul 17]. Available from: https://lifeinthefastlane.com/ecg-library/limb-lead-reversals/.

Electrocardiography [Internet]. St. Petersburg (FL): Wikimedia Foundation, Inc; c2001-2018. Wikipedia; 2018 Jun 24 [cited 2018 Jul 17]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography#Electrodes_and_leads.

Nelwan SP, Meij SH, van Dam TB, Kors JA. Correction of ECG variations caused by body position changes and electrode placement during ST-T monitoring. J Electrocardiol. 2001;34 Suppl:213-6. PubMed PMID: 11781959.
AuthorsForfatternavn: Omer Hotomaroglu
Organisasjon: Tepe International
E-post: omermatrix@ada.net.tr
Opprinnelig skrevet dato: 2007-07-18
Other Details LanguageForfatternavn: Omer Hotomaroglu
Organisasjon: Tepe International
E-post: omermatrix@ada.net.tr
Opprinnelig skrevet dato: 2007-07-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=ECG Report Templates [Internet]. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standards Committee. DICOM PS3.16 2018 c - Content Mapping Resource; 2018. Available from: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part16.html#sect_ECGReportTemplates Electrode Placement Values [Internet]. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standards Committee. DICOM PS3.16 2018 c - Content Mapping Resource; 2018. Available from: http://dicom.nema.org/MEDICAL/dicom/2016a/output/chtml/part16/sect_CID_3263.html. Life in the Fastlane [Internet]. Australia: #FOAMed Medical Education Resources; c2007-2018. ECG Limb Lead Reversals; 2017 Apr 4 [cited 2018 Jul 17]. Available from: https://lifeinthefastlane.com/ecg-library/limb-lead-reversals/. Electrocardiography [Internet]. St. Petersburg (FL): Wikimedia Foundation, Inc; c2001-2018. Wikipedia; 2018 Jun 24 [cited 2018 Jul 17]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography#Electrodes_and_leads. Nelwan SP, Meij SH, van Dam TB, Kors JA. Correction of ECG variations caused by body position changes and electrode placement during ST-T monitoring. J Electrocardiol. 2001;34 Suppl:213-6. PubMed PMID: 11781959., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AC5363C1AAE23F42E44BF9E419E63695, build_uid=362059a1-3bfa-452b-bd36-8b096b1368b0, revision=1.0.0}
Keywordselektrokardiograf, ECG, EKG, elektrokardiogram, 3-avleding, 5-avledning, 15-avledning, 12-avledning, stress-EKG, hvilende EKG, 18-avledning, belastnings-ekg, arbeids-ekg, rytmeforstyrrelse, hjerteundersøkelse, hjertediagram
Lifecyclepublished
UID2070d334-387b-49ef-8060-7f3c852c3efa
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1732
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av den elektriske aktiviteten generert av hjertet., archetypeConceptComment=Også kjent som elektrokardiogram., otherContributors=Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar/ Code24, Netherlands
Tamsin Cockayne, Australia
Marc Cotran, identity vision systems, Canada
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Einar Engtrø, DIPS AS, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Aljoscha Kindermann, University Hospital of Heidelberg, Germany
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Anette Larsson, Tieto Sweden AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Tim Sturgill, United States
Andreas Sundstrom, Capio S:t Gorans Hospital, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Micaela Thierley, Helse Vest IKT, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
Jesus Trigo, Public University of Navarre, Spain
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stian Torleif Varpe, Helse Vest IKT, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på EKG-målingen., comment=For eksempel "ikke samarbeidende pasient", "vanskeligheter med plassering av avledninger", "fuktig hud", "muskeltremor", eller "avvikende plassering av elektroder på grunn av amputert bein"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077]/items[at0116], code=at0116, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pacemakerstimuli, description=Fritekstbeskrivelse om pacemakeraktivitet., comment=Dette fritekstfeltet kan kodes i et templat for å tillate et verdisett med "tilstede/fraværende" dersom dette kreves for rapportering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsstilling, description=Individets kroppsstilling ved måletidspunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Stående ved tidspunktet for EKG-målingen.]
 • Sittende [Sittende, for eksempel på en seng eller stol, ved tidspunktet for EKG-målingen.]
 • Tilbakelent [Tilbakelent ved tidspunktet for EKG-målingen.]
 • Liggende [Liggende flatt ved tidspunktet for EKG-målingen.]
 • Liggende lent mot venstre [Liggende flatt med noe lateral tilt, som regel vinklet mot venstre side, ved tidspunktet for EKG-målingen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077]/items[at0080], code=at0080, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om anstrengelse/aktivitet hos individet da EKG-undersøkelsen ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077]/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilt, description=Kranio-caudal tilt av overflaten individet ligger på under EKG-målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: -90.0..90.0 deg
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=4, text=EKG-type, description=Type EKG som er utført., comment=Koding av undersøkelsesnavnet med en terminologi er foretrukket, hvis mulig. For eksempel "Standard EKG" eller "15-avlednings EKG"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=4, text=Atriefrekvens, description=Måling av frekvens av elektriske atriesammentrekninger over flere avledninger., comment=Også kalt PP-frekvens. Atriefrekvensen måles fra P-bølge til P-bølge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter: >=0.0 /min
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ventrikkelfrekvens, description=Måling av frekvens av elektriske ventrikkelsammentrekninger over flere avledninger., comment=Også kalt RR-frekvens, QRS-frekvens eller elektrisk hjertefrekvens. Ventrikkelfrekvensen måles fra R-bølge til R-bølge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter: >=0.0 /min
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet QT-intervall, description=Måling av intervallet fra starten av QRS-komplekset til slutten av T-bølgen, over flere avledninger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet QTc-intervall, description=Korrigert overordnet QT-intervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet PR-intervall, description=Måling av PR-intervallet over flere avledninger., comment=Også kalt PQ-tid. PR-intervallet måles fra starten av P-bølgen til starten av QRS-komplekset., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet QRS-varighet, description=Varighet av QRS-komplekset over flere avledninger., comment=QRS-komplekset måles fra begynnelsen av QRS-komplekset til begynnelsen av ST-segmentet (J-punktet)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet RR-intervall, description=Intervallet mellom etterfølgende R-bølger over flere avledninger., comment=RR-intervallet måles som tidsintervallet mellom etterfølgende R-bølger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=4, text=Angitt klinisk informasjon, description=Beskrivelse av klinisk informasjon som var tilgjengelig ved tidspunktet da resultatet ble tolket., comment=Dette dataelementet kan inneholde en lenke til den opprinnelige kliniske informasjonen fra forespørselen om å utføre EKG., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Automatisk tolking, description=Automatisk tolkning av EKG-undersøkelsen fra en maskin., comment=Elementet kan gjentas. Koding av tolkningen med en terminologi foretrekkes der det er mulig. For eksempel "normal sinusrytme", "iskemiske ST-T endringer i fremre avledninger, "dårlig R-progresjon i høyre prekordiale avledninger"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer et viktig funn i EKG-undersøkelsen., comment=For eksempel "ST-depresjon" eller "atriefibrillering". Koding av funn med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=EKG-diagnose, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den overordnede kliniske betydningen og signifikansen av resultatet fra EKG-undersøkelsen., comment=For eksempel "infarkt i bakre vegg" eller "supraventrikulær tachykardi". Koding av diagnosen med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Diagnosen bør være i overensstemmelse med friteksten i elementet "Konklusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konklusjon, description=Fritekstsammendrag om alle de viktige funnene ved EKG-undersøkelsen., comment=Konklusjonen er tenkt å være en fritekstbasert og utvidet versjon av "EKG-diagnose". For eksempel "Normal sinusrytme med iskemiske ST-T endringer i fremre avledninger og dårlig R-progresjon i høyre prekordiale avledninger", eller sammenligninger med tidligere EKG-resultater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=4, text=Multimediarepresentasjon, description=Digital representasjon av EKG-resultatet., comment=Flere formater er tillatt, men de bør representere det samme kliniske innholdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0090], code=at0090, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om EKG-resultatet, som ikke er omfattet av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=P-akse, description=Gjennomsnittlig retning av elektrisk aktivitet når atriet depolariseres., comment=For eksempel "normal akse", "avvik mot venstre" eller antall grader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Angle, plane
  Enheter: deg
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=QRS-akse, description=Gjennomsnittlig retning av elektrisk aktivitet når ventrikkelen depolariseres., comment=For eksempel "normal akse", "avvik mot venstre" eller antall grader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Angle, plane
  Enheter: deg
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=T-akse, description=Gjennomsnittlig retning av elektrisk aktivitet når ventrikkelen repolariseres., comment=For eksempel "normal akse", "avvik mot venstre" eller antall grader., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Angle, plane
  Enheter: deg
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Per avledning), description=Detaljer om måleparametre for hver navngitte avledning, spesifisert i run-time name constraint., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..15, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Avledning I [Avledning I er spenningsforskjellen mellom elektrodene på venstre arm og på høyre arm, i retning mot venstre arm ved 0 grader.]
 • Avledning II [Avledning II er spenningsforskjellen mellom elektrodene på venstre bein og på høyre arm, i retning mot venstre bein ved +60 grader.]
 • Avledning III [Avledning III er spenningsforskjellen mellom elektrodene på venstre bein og på venstre arm, i retning mot venstre bein ved +120 grader.]
 • Avledning aVR ["Lead augmented vector right" (aVR) har den positive elektroden på høyre arm og den negative polen er en kombinasjon av elektrodene på venstre arm og venstre bein. Den har retning mot høyre arm ved -150 grader.]
 • Avledning aVL ["Lead augmented vector left" (aVL) har den positive elektroden på venstre arm og den negative polen er en kombinasjon av elektrodene på høyre arm og venstre bein. Den har retning mot venstre arm ved -30 grader.]
 • Avledning aVF ["Lead augmented vector foot" (aVF) har den positive elektroden på venstre bein og den negative polen er en kombinasjon av elektrodene på høyre arm og venstre arm. Den har retning mot venstre bein ved +90 grader.]
 • Avledning V1 [En prekordial avledning, plassert til høyre for sternum i det fjerde interkostalrommet. Kalles også avledning V2R.]
 • Avledning V2 [En prekordial avledning, plassert til venstre for sternum i det fjerde interkostalrommet. Kalles også avledning V1R.]
 • Avledning V3 [En prekordial avledning, plassert til midt mellom avledning V2 og V4.]
 • Avledning V3R [En prekordial avledning, plassert på høyre side av brystkassen midt mellom avledning V1 og V4R.]
 • Avledning V4 [En prekordial avledning, plassert i det venstre femte interkostalrommet på den midtklavikulære linjen.]
 • Avledning V4R [En prekordial avledning, plassert i det høyre femte interkostalrommet på den midtklavikulære linjen.]
 • Avledning V5 [En prekordial avledning, plassert på nivå med avledning V4, på den venstre fremre aksillærlinjen.]
 • Avledning V5R [En prekordial avledning, plassert på nivå med avledning V4R, på den høyre fremre aksillærlinjen.]
 • Avledning V6 [En prekordial avledning, plassert på nivå med avledning V5, på den venstre midtaksillære linjen.]
 • Avledning V6R [En prekordial avledning, plassert på nivå med avledning V5R, på den høyre midtaksillære linjen.]
 • Avledning V7 [Avledning V7 er en bakre avledning, plassert i den bakre aksillærlinjen.]
 • Avledning V8 [Avledning V8 er en bakre avledning, plassert i den midtskapulære regionen.]
 • Avledning V9 [Avledning V9 er en bakre avledning, plassert i den paraspinale regionen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=5, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av funnene for den spesifiserte avledningen., comment=For eksempel funn i ST-segmentet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=5, text=P-amplitude, description=Amplituden av P-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=P-varighet, description=Varighet av P-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=5, text=P-areal, description=Areal av P-bølgen for monofasiske P-bolger, eller areal av første del av P-bølgen ved bifasisk P-bølge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Electrical potential time
Enheter:
 • 4.uV.ms{Ashman units}
 • uV.ms
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=5, text=P'-amplitude, description=Amplituden av P'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=P'-varighet, description=Varighet av P'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=P'-areal, description=Areal av den siste delen av en bifasisk P-bølge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Electrical potential time
Enheter:
 • 4.uV.ms{Ashman units}
 • uV.ms
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=5, text=Q-amplitude, description=Amplitude av Q-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=5, text=Q-varighet, description=Varighet av Q-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=5, text=R-amplitude, description=Amplitude av R-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=5, text=R-varighet, description=Varighet av R-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=S-amplitude, description=Amplitude av S-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=5, text=S-varighet, description=Varighet av S-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=R'-amplitude, description=Amplitude av R'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=5, text=R'-varighet, description=Varighet av R'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=5, text=S'-amplitude, description=Amplitude av S'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=5, text=S'-varighet, description=Varighet av S'-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ventrikulær aktiveringstid (VAT), description=Intervallet fra starten på QRS-komplekset til det som kommer sist av enten den siste positive takken i komplekset, eller det siste vesentlige hakket på den siste toppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=QRS p-p, description=Amplituden av QRS-komplekset fra takk til takk (peak-to-peak)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: >=0.0 mV
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=5, text=QRS-varighet, description=Varighet av QRS-komplekset., comment=Måles fra starten av QRS-komplekset til starten på ST-segmentet (J-punktet)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=5, text=QRS-areal, description=Arealet av QRS-komplekset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Electrical potential time
Enheter:
 • 4.uV.ms{Ashman units}
 • uV.ms
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST start, description=Elevasjon eller depresjon av starten på ST-segmentet (J-punktet)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST midtpunkt, description=Elevasjon eller depresjon av midtpunktet på ST-segmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST 80 ms, description=Elevasjon eller depresjon av ST-segmentet 80 ms etter slutten på QRS-komplekset (J-punktet)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST 60ms, description=Elevasjon eller depresjon av ST-segmentet 60 ms etter slutten på QRS-komplekset (J-punktet)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST slutt, description=Elevasjon eller depresjon av slutten av ST-segmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST-varighet, description=Varighet av ST-segmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST-stigningsgrad, description=Stigningsgrad for ST-segmentet., comment=Stigningsgrad måles i grader, for 25 mm/s, 1 mV/cm skalering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -90.0..90.0 deg
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=5, text=ST-form, description=Formen av ST-segmentet., comment=Verdisettet hentet fra DICOM PS3.16 2018 c - Content Mapping Resource -http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part16.html#sect_CID_3233, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • ST-elevasjon [ST-segmentet er elevert.]
  • ST-depresjon [ST-segmentet er depressert.]
  • ST-depresjon - horisontal [ST-segmentet er depressert men ikke stigende eller synkende. Dette er en mer spesifikk form av "ST-depresjon".]
  • ST-depresjon - oppadstigende [ST-segmentet er depressert og oppadstigende. Dette er en mer spesifikk form av "ST-depresjon".]
  • ST-depresjon - nedadstigende [ST-segmentet er depressert og nedadstigende. Dette er en mer spesifikk form av "ST-depresjon".]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=5, text=T-amplitude, description=Amplitude av T-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Voltage, electrical
Enheter: mV
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=5, text=T-varighet, description=Varighet av T-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 ms
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=5, text=T-areal, description=Arealet av T-bølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Electrical potential time
Enheter:
 • 4.uV.ms{Ashman units}
 • uV.ms
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0114], code=at0114, itemType=SLOT, level=5, text=Avledningsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifikke avledningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0027]/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=5, text=Avledningskommentar, description=Ytterligere fritekst om avledningsresultatene, som ikke omfattes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0113], code=at0113, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om EKG-resultatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=2, text=Teknisk kvalitet, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer et signifikant problem med teknisk kvalitet, som påvirker EKG-resultatet., comment=For eksempel koder fra IHE EKG kodetabellen, som "ikke komplett EKG", "ombytting av elektroder på lemmer", eller "muskeltremor"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=2, text=Plassering av avledninger, description=Beskrivelse av plassering av avledninger for EKG-undersøkelsen., comment=For eksempel "Standard 12-avledning utvidet mot høyre ved V5R, V4R, V3R". Koding av plasseringen med en terminologi, som DICOM CID 3263/ISO 11073 MDC-koder, er foretrukket der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=QTc-algoritme, description=Algoritme som ble brukt for å korrigere QT-intervallet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar om EKG-apparatets tolking, description=Kommentarer om EKG-instrumentets eventuelle tolkning., comment=For eksempel angivelse av algoritmen som ble brukt, eller en beskrivelse av tekniske begrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0076], code=at0076, itemType=SLOT, level=2, text=EKG-apparat, description=Detaljer om EKG-apparat som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0082], code=at0082, itemType=SLOT, level=2, text=Avlesningsenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt for å vise den grafiske framstillingen av dataene generert av EKG-apparatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0077], code=at0077, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=2, text=Teknisk kvalitet, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer et signifikant problem med teknisk kvalitet, som påvirker EKG-resultatet., comment=For eksempel koder fra IHE EKG kodetabellen, som "ikke komplett EKG", "ombytting av elektroder på lemmer", eller "muskeltremor"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=2, text=Plassering av avledninger, description=Beskrivelse av plassering av avledninger for EKG-undersøkelsen., comment=For eksempel "Standard 12-avledning utvidet mot høyre ved V5R, V4R, V3R". Koding av plasseringen med en terminologi, som DICOM CID 3263/ISO 11073 MDC-koder, er foretrukket der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=QTc-algoritme, description=Algoritme som ble brukt for å korrigere QT-intervallet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar om EKG-apparatets tolking, description=Kommentarer om EKG-instrumentets eventuelle tolkning., comment=For eksempel angivelse av algoritmen som ble brukt, eller en beskrivelse av tekniske begrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0076], code=at0076, itemType=SLOT, level=2, text=EKG-apparat, description=Detaljer om EKG-apparat som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0082], code=at0082, itemType=SLOT, level=2, text=Avlesningsenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt for å vise den grafiske framstillingen av dataene generert av EKG-apparatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]