ARCHETYPE Innåndet oksygen (openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1
ConceptInnåndet oksygen
DescriptionAndel administrert eller forordnet oksygen, angitt i fraksjon, prosent eller indirekte som flow.
UseBrukes i en INSTRUCTION-arketype for å spesifisere en oksygenforordning, i en ACTION-arketype for å dokumentere oksygenterapi utført, eller i en OBSERVATION-arketype, som for eksempel "Oksimetri" eller "Åndedrett" som en del av pasientstatus, hvor kunnskap om eventuell oksygentilførsel er kritisk for tolking av observasjonen. SLOT'et "Detaljer om administrasjonsmåte" kan bli brukt til å legge til ytterligere strukturert informasjon om administrasjon av oksygen, for eksempel om det er med luftfukting eller mekanisk ventilering. Dette vil være relevant om det er en OBSERVATION-arketype på toppnivå der denne arketypen er nøstet, for eksempel OBSERVATION.indirect_oximetry. I andre brukstilfeller, der oksygentilførsel i seg selv er konseptet, for eksempel i en arketype som omhandler respiratorbehandling, vil denne arketypen være nyttig for å registrere mengden oksygen individet får tilført. Brukes også i kalkulasjoner av FiO₂/PaO₂-ratio i tillegg til andre algoritmer, som for eksempel oksygenekstrasjonsratio, etc. Atmosfærisk trykk er antatt å være tilsvarende som ved havoverflaten, dersom det ikke er nærmere angitt. Hvis det ikke er angitt nærmere og ingen ekstra oksygentilførsel er gitt, kan det antas at individet er i omgivelser der det er 21% O₂, FiO₂ er 0.21. Selv om konseptnavnet i denne arketypen er "Innåndet oksygen" betyr det ikke at individet nødvendigvis puster inn den mengden oksygen/oksygenblanding som er ordinert eller gitt. For eksempel kan det være rapportert i kliniske journaler at "pasienten får 3 liter O₂ på nesekateter". Den faktisk innpustede oksygenblandingen vil variere med administrasjonsmåte eller andre utenomforliggende faktorer, for eksempel om individet puster overfladisk eller til stadighet fjerner nesekateter.
MisuseSkal ikke brukes for andre innpustede gasser, som for eksempel nitrogenoksid.
PurposeFor registrering av andel oksygen tilgjengelig i den luften pasienten innånder på observasjonstidspunktet, eller mengden oksygen som skal gis dersom registreringen er del av en forordning.
ReferencesOxygen therapy. In: Wikipedia, the free encyclopedia [Internet]. 2015 [cited 2015 Dec 4]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxygen_therapy&oldid=689103828
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-08
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Oxygen therapy. In: Wikipedia, the free encyclopedia [Internet]. 2015 [cited 2015 Dec 4]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxygen_therapy&oldid=689103828, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A6EAA72F8DB505A4D94341F42B066B49, build_uid=e1229260-676b-4286-9a2e-310e90c76e01, revision=1.0.0}
Keywordspusting, respirasjon, luft, oksygen, O2, innpust, inspirasjon, FiO2, oksygentilførsel, ånding, O₂, PaO2
Lifecyclepublished
UID078fda7b-5ed6-4466-ab4b-087baaa9daf1
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1730
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Andel administrert eller forordnet oksygen, angitt i fraksjon, prosent eller indirekte som flow. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Gregory Caulton PatientOS Inc., USA
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Anne Harbison, CPCER, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Omer Hotomargolu,, Turkey
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Sundarasan Jaganathan NHS Scotland, United Kingdom
Andrew James, University of Toronto, Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Ingrid Skard, Edproof, Norway
Rafa Sotoca, Spanish Ministry of Health, Spain
Roy Støle, OUS, Norway
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Marc Twagirumukiza, Agfa HealthCare, Belgium
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Central Queensland University
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Vebjørn Arntzen, Haukeland University Hospital of Bergen / Oslo University Hospital, Norway
Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=1, text=Flow, description=Oksygenflow gitt til et individ., comment=For eksempel '5 l/min'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • 0.0..50000.0 ml/min
  Begrens antall desimaler: 2
 • 0.0..50.0 l/min
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=1, text=FiO₂, description=Fraksjonen av oksygen i inspirasjonsluft., comment=For eksempel "0,28"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Fraksjon
Teller: 0.0..1.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prosent O₂, description=Prosent av oksygen i inspirasjonsluft., comment=For eksempel "24 %"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: 0.0..100.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=På romluft, description=Individet får luft som tilsvarer 21 % O₂ (alternativt 0.21 FiO₂) og en oksygenflow på 0 liter per minutt., comment=Hvis "På romluft" er satt som Sann, bør ikke Flow, FiO₂ og Prosent O₂ registreres. Motsatt: "På romluft" bør være uutfyllt eller satt til Usann, dersom FiO₂ eller Prosent O₂ er registrert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administrasjonsmåte for oksygen, description=Administrasjonsmåter for oksygenet., comment=Hensikten er å registrere enkle beskrivelser, for eksempel 'nesekateter'. Skal mer detaljer registreres, skal SLOT'et "Detaljer om administrasjonsmåte" brukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om administrasjonsmåte, description=Ytterligere detaljer om administrasjonsmåter for oksygentilførselen., comment=For eksempel detaljer om fukting eller assistert ventilering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=1, text=Flow, description=Oksygenflow gitt til et individ., comment=For eksempel '5 l/min'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • 0.0..50000.0 ml/min
  Begrens antall desimaler: 2
 • 0.0..50.0 l/min
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=1, text=FiO₂, description=Fraksjonen av oksygen i inspirasjonsluft., comment=For eksempel "0,28"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Fraksjon
Teller: 0.0..1.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prosent O₂, description=Prosent av oksygen i inspirasjonsluft., comment=For eksempel "24 %"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: 0.0..100.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=På romluft, description=Individet får luft som tilsvarer 21 % O₂ (alternativt 0.21 FiO₂) og en oksygenflow på 0 liter per minutt., comment=Hvis "På romluft" er satt som Sann, bør ikke Flow, FiO₂ og Prosent O₂ registreres. Motsatt: "På romluft" bør være uutfyllt eller satt til Usann, dersom FiO₂ eller Prosent O₂ er registrert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administrasjonsmåte for oksygen, description=Administrasjonsmåter for oksygenet., comment=Hensikten er å registrere enkle beskrivelser, for eksempel 'nesekateter'. Skal mer detaljer registreres, skal SLOT'et "Detaljer om administrasjonsmåte" brukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om administrasjonsmåte, description=Ytterligere detaljer om administrasjonsmåter for oksygentilførselen., comment=For eksempel detaljer om fukting eller assistert ventilering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]