ARCHETYPE Hodeomkrets (openEHR-EHR-OBSERVATION.head_circumference.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.head_circumference.v1
ConceptHodeomkrets
DescriptionMåling av den lengste distansen rundt hodet.
UseBrukes for å registrere måling av den lengste distansen rundt hodet. Denne arketypen kan også brukes for å registrere et anslag av hodeomkretsen i et klinisk scenario der det ikke er mulig å få til en nøyaktig måling, f.eks. ved måling av et barn som ikke samarbeider. Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen, siden openEHR referansemodellen tillater attributten "Approksimering" for datatypen "Quantity". Ved implementasjon kan f.eks. et brukergrensesnitt tillate klinikerne å velge en avkrysningsboks ved siden av elementet "Hodeomkrets" for å indikere at omkretsen er en approksimering heller enn en faktisk måling. Et utsagn om at hodet ikke er fysisk intakt kan registreres i elementet "Konfunderende faktorer" hvis nødvendig.
MisuseBrukes ikke til å registrere omkretsen av andre kroppsdeler. Bruk OBSERVATION.body_segment i disse tilfellene med unntak av der det finnes mer spesifikke arketyper som for eksempel OBSERVATION.waist_circumference.
PurposeFor å registrere måling av den lengste distansen rundt hodet.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EDD86B6B6C8B836A3F144A941B8C138F, build_uid=93f3d4f7-7e3b-4be7-af62-858c8bb28b93, revision=1.1.0}
Keywordsantropometri, måling, estimering, omkrets, hodestørrelse
Lifecyclepublished
UIDf47f7f49-b23e-47d2-9c7c-29151a33622d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1714
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av den lengste distansen rundt hodet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
Ruth Caudwell, retired, United Kingdom
Tone Engen, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Adriana Kitajima, CORE Consulting, Brazil
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Terje Sundstrøm, Helse Bergen HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke and John Tore Valand, Nasjonal IKT HF; Helse Bergen HF
Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hodeomkrets, description=Måling av den lengste distansen rundt hodet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
  • 0.0..100.0 cm
  • 0.0..40.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om hodeomkretsen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010], code=at0010, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0011], code=at0011, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Fødsel, description=Den første målingen av hodeomkrets som registreres kort tid etter fødsel. Denne hendelsen skal kun benyttes én gang per journal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på målingene., comment=For eksempel: "Ikke samarbeidende barn, sammenklemming i fødselskanalen eller hematom"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0010]/state[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt til målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]