ARCHETYPE PaO2-FiO2 ratioer (openEHR-EHR-OBSERVATION.pao2_fio2_ratio.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pao2_fio2_ratio.v0
ConceptPaO2-FiO2 ratioer
DescriptionArketype for å vise resultat av kalkulasjoner som omfatter målte/observerte verdier for PaO2 og FiO2.
UseArketypen brukes når det er ønske om å angi resultatet av kalkulasjoner som omfatter målte/observerte verdier for PaO2 og FiO2.
MisuseArketypen skal ikke brukes for å registrere inn observerte verdier av PaO2 og FiO2, dvs. rådata.
PurposeArketype for å angi resultatet av kalkulasjoner som omfatter målte/observerte verdier for PaO2 og FiO2.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Siv Fauchald
Organisasjon: DIPS AS
E-post: sfa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-08
Other Details LanguageForfatternavn: Siv Fauchald
Organisasjon: DIPS AS
E-post: sfa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=753A81836149A6E0CBA1298B0AB9072F, build_uid=356efe68-a866-4270-b85d-06d518b4d6f0, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID84a6e430-a978-44a4-870d-75c0aa8fb8b7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1693
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Arketype for å vise resultat av kalkulasjoner som omfatter målte/observerte verdier for PaO2 og FiO2., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=PaO2/FiO2, description=PaO2/FiO2 er lik partialtrykket av oksygen dividert med fraksjonen av innåndet oksygen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Tallforhold
  • Prosent
Teller: >0.0
Nevner: >0.0
Antatt verdi: false
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=(FiO2*100)/PaO2, description=(FiO2*100)/PaO2 er lik fraksjonen av innåndet oksygen multiplisert med 100 dividert på partialtrykket til oksygen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=FiO2/PaO2, description=FiO2/PaO2 er lik fraksjonen av innåndet oksygen dividert med partialtrykket av oksygen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Skriv formelen her, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Skriv formelen her, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]