ARCHETYPE SAPS II skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.saps_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.saps_score.v0
ConceptSAPS II skår
DescriptionSimplified Acute Physiology Score II (SAPS II) er et skåringssystem for fastsettelse av alvorlighetsgrad ved sykdom.
UseSAPS II benytter seg av 17 variabler – alder, type innleggelse (planlagt kirurgisk, øyeblikkelig hjelp-kirurgi og ikke-operativ), 12 fysiologiske eller biokjemiske variabler, samt tre variabler for underliggende kronisk sykdom (AIDS, cancer med metastaser, hematologisk malign sykdom). Selve skåringen gjøres kun én gang for hver pasient på basis av registrerte observasjoner i de første 24 timene av oppholdet i intensivavdelingen. De mest avvikende resultatene i løpet av denne perioden registreres. Til hver variabel tillegges angitte poeng, og den samlede poengsum utgjør en score som igjen konverteres til en sannsynlighet for død under sykehusoppholdet.
MisuseSAPS II kan ikke brukes for individuell prognosefastsettelse. En pasient med en viss score allokeres til en gruppe som har en bestemt sannsynlighet for død under sykehusoppholdet. Selve skåringsresultatet sier ikke noe om den enkelte pasient vil overleve eller ikke.
PurposeSkåringssystemet SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) benyttes for fastsettelse av alvorlighetsgrad og sannsynlighet for død ved sykehusopphold.
ReferencesHaagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Erfaringer med bruk av skåringssystemene SAPS II og NEMS i virksomhetsregistrering i en intensivavdeling, Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121:687-90, Nr. 06, 28. februar 2001
http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/erfaringer-med-bruk-av-skaringssystemene-saps-ii-og-nems-i

Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Virksomhetsregistrering ved intensivavdelinger, Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 682-685
http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/virksomhetsregistrering-ved-intensivavdelinger

Jérôme Allyn , Cyril Ferdynus, Michel Bohrer, Cécile Dalban, Dorothée Valance, Nicolas Allou: Simplified Acute Physiology Score II as Predictor of Mortality in Intensive Care Units: A Decision Curve Analysis
Jérôme Allyn , Cyril Ferdynus, Michel Bohrer, Cécile Dalban, Dorothée Valance, Nicolas Allou
Published: October 14, 2016, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164828

Le Gall JR1, Lemeshow S, Saulnier : A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/North American multicenter study. AMA. 1993 Dec 22-29;270(24):2957-63.

Jones &Barlett Learning: Scores and Definitions Used in respiratory and Critical Care Research. http://samples.jbpub.com/9780763784096/84096_CH01_Chatburn.pdf

Norsk Intensivregister (NIR) (2016). "Kodebok MRS4". Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/MRS%20-%20reg.%20av%20int.opphold%20i%20NIR/Kodebok%20MRS4%20.pdf, 20.06.17.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Annette Hole Sjøborg
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ahs@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-02
Other Details LanguageForfatternavn: Annette Hole Sjøborg
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ahs@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-02
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Erfaringer med bruk av skåringssystemene SAPS II og NEMS i virksomhetsregistrering i en intensivavdeling, Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121:687-90, Nr. 06, 28. februar 2001 http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/erfaringer-med-bruk-av-skaringssystemene-saps-ii-og-nems-i Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Virksomhetsregistrering ved intensivavdelinger, Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 682-685 http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/virksomhetsregistrering-ved-intensivavdelinger Jérôme Allyn , Cyril Ferdynus, Michel Bohrer, Cécile Dalban, Dorothée Valance, Nicolas Allou: Simplified Acute Physiology Score II as Predictor of Mortality in Intensive Care Units: A Decision Curve Analysis Jérôme Allyn , Cyril Ferdynus, Michel Bohrer, Cécile Dalban, Dorothée Valance, Nicolas Allou Published: October 14, 2016, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164828 Le Gall JR1, Lemeshow S, Saulnier : A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/North American multicenter study. AMA. 1993 Dec 22-29;270(24):2957-63. Jones &Barlett Learning: Scores and Definitions Used in respiratory and Critical Care Research. http://samples.jbpub.com/9780763784096/84096_CH01_Chatburn.pdf Norsk Intensivregister (NIR) (2016). "Kodebok MRS4". Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/MRS%20-%20reg.%20av%20int.opphold%20i%20NIR/Kodebok%20MRS4%20.pdf, 20.06.17., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A05425CDF3A0D686116AAF98FB2EC8A2, build_uid=2f754a87-a60f-4f7c-b819-3b4c4bfae9d2, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssaps
Lifecyclein_development
UID65f1ba10-bb7c-484f-91dc-c495535c6e3e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1685
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) er et skåringssystem for fastsettelse av alvorlighetsgrad ved sykdom., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Annette Hole Sjøborg, DIPS AS

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0106]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mortalitet score, description=Mortalitetsscore = 100*exp(-7.7631+0.0737*s_saps+0.9971*ln(s_saps+1))/(1+exp(-7.7631+0.0737*s_saps+0.9971*ln(s_saps+1)))., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alder, description=Pasientens alder ved innleggelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: < 40 år [*]
  7: 40 - 59 år [*]
  12: 60 - 69 år [*]
  15: 70 - 74 år [*]
  16: 75 - 79 år [*]
  18: ≥ 80 år [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=PaO2/FiO2, description=Skal bare registreres dersom pasienten ligger på mekanisk ventilasjon, inkludert CPAP., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=6: > 26,66 kPa [*]
  9: 13,33 - 26,66 kPa [*]
  11: < 13,33 kPa [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pulsfrekvens, description=Pulsfrekvens, slag per minutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 70 - 119 [*]
  2: 40 - 69 [*]
  4: 120 - 159 [*]
  7: ≥ 160 [*]
  11: < 40 [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Systolisk blodtrykk, mmHg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 100 - 199 mmHg [*]
  2: ≥ 200 mmHg [*]
  5: 70 - 99 mmHg [*]
  13: < 70 mmHg [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Kroppstemperatur, °C., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: < 39 °C [*]
  3: ≥ 39 °C [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urinproduksjon /24 timer, description=Urinproduksjon i løpet av 24 timer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: ≥ 1000 ml/24 h [*]
  4: 500 - 999 ml /24h [*]
  11: < 500 ml /24h [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=S-karbamid, description=S-karbamid (mmol/L), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: < 10 mmol/L [*]
  6: 10 - 29,9 mmol/L [*]
  10: ≥ 30 mmol/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Leukocytter, description=Leukocytter (x10^9/L), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 1 - 19,9 /mL [*]
  3: ≥ 20/mL [*]
  12: < 1/mL [*]

  Antatt verdi: 0: 1 - 19,9 /mL
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=S-Kalium, description=Kalium, mmol/L., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 3 - 4,9 mmol/L [*]
  3: < 3 eller ≥ 5 mmol/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=S-Natrium, description=Natirum, mmol/L., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 125 - 144 mmol/L [*]
  1: ≥ 145 mmol/L [*]
  5: < 125 mmol/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=S-HCO3, description=S-HCO3, mmol/L., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: ≥ 20 mmol/L [*]
  3: 15-19 mmol/L [*]
  6: < 15 mmol/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=S-Bilirubin, description=S-Bilirubin (mikromol/L), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: < 68,4 µmol/L [*]
  4: 68,4 - 102,5 µmol/L [*]
  9: ≥ 102,6 µmol/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Glasgow Coma Scale, description=Totalscore fra Glasgow Coma Scale, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: GCS 14-15 [*]
  5: GCS 11-13 [*]
  7: GCS 9-10 [*]
  13: GCS 6-8 [*]
  26: GCS < 6 [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type innleggelse, description=Type innleggelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Etter planlagt operasjon [Etter planlagt operasjon.]
  6: Akutt non-operativ [Akutt/elektiv non-operativ/medisinsk]
  8: Etter akutt operasjon [Etter akutt operasjon]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kronisk sykdom, description=Benyttes til å registrere tre ulike underliggende sykdomstilstander., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=9: Metastatisk cancer [*]
  10: Hematologisk malignitet [*]
  17: AIDS [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=SAPS score, description=Summen av skåringsverdien for de ulike parameterne som inngår i SAPS II-skåringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=163

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mortalitet score, description=Utregnet mortalitetsscore i prosent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Prosent
  Teller: 0.0..100.0
  Antatt verdi: false
  , extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0106], code=at0106, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0106]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mortalitet score, description=Mortalitetsscore = 100*exp(-7.7631+0.0737*s_saps+0.9971*ln(s_saps+1))/(1+exp(-7.7631+0.0737*s_saps+0.9971*ln(s_saps+1)))., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]