ARCHETYPE Legemiddel ordineringsdetaljer NO (openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_details_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_details_no.v0
ConceptLegemiddel ordineringsdetaljer NO
DescriptionYtterligere nasjonale ordineringsdetaljer på resept og e-resept.
PurposeRegistrering av nasjonale detaljer for ordinering, resept og e-resept.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hilde Hollås
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: hho@dips.no
Other Details LanguageForfatternavn: Hilde Hollås
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: hho@dips.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=53ABC6F7C17287C5627A0B397A94B5FA, build_uid=fd081e17-446c-4aec-aaef-2319f8682987, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDb8830c66-f978-47fa-a34b-44b9492855ac
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1672
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ytterligere nasjonale ordineringsdetaljer på resept og e-resept., archetypeConceptComment=null, otherContributors=John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway
Kjell-Arne Fransplass, DIPS ASA, Norway
Marit Limstrand, DIPS ASA, Norway
Vidar Johansen, DIPS ASA, Norway
Glen Olsen, DIPS ASA, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=CLUSTER, level=1, text=Resept, description=Detaljer relatert til resepter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type resept, description=Angir type resept. For eksempel e-resept, utskrift., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • E-resept [*]
  • Utskrift [*]
  • Manuell [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonshjemmel, description=Angir refusjonshjemmel når vilkår for refusjonsberettiget bruk er tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonshjemmeltekst, description=Beskrivende tekst for refusjonshjemmel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonskode, description=Angir refusjonskode når vilkår for refusjonsberettiget bruk er tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=2, text=Pakningsdetaljer, description=Detaljer om ordinert legemiddelpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=3, text=PakningsId, description=Angir pakningsId fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varenummer, description=Angir varenummer fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningsstørrelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningsenhet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall pakninger, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningstype, description=Angir pakningstype/komponent fra FEST. (Volvenkodeverk 7449), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=3, text=Pakningskomponent, description=Angir detaljer for pakningskomponenter fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type, description=Type pakningskomponent. For eksempel hetteglass, sprøyte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengde, description=Mengde av angitt pakningskomponent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengdeenhet, description=Enhet for pakningskomponentens mengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=E-resept, description=Detaljer relatert til e-resept og Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Referansenummer, description=Referansenummer som identifiserer resepten. Brukes ved for eksempel Låst resept, og hvis pasienten ikke har norsk fødselsnummer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=RF-status, description=Angir statusen e-resepten har i Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=2, text=Reservasjon mot visning, description=Detaljer om reservasjon mot visning av resepten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vergeinnsynsreservasjon, description=Angir reservasjon mot visning av resepten når verge logger seg inn på "Mine resepter" på Helsenorge.no., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Låst resept, description=Angir reservasjon mot visning av resepten ved søk på fødselsnummer i Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forskrivning i legens navn, description=Angir at resepten er forskrevet på forskrivers (legens) navn istedet for pasientens navn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Person som opprinnelig registrerte resepten, description=Angir rekvirenten som opprinnelig skrev resepten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=E-reseptID, description=Angir e-reseptID fra Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=MultidoseID, description=Angir multidoseID fra Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Instituert av, description=Angir helsepersonell som instituerte legemidlet opprinnelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=1, text=Søknadsinformasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Søknad sendt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato sendt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Søknadsdetaljer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utskrevet fra sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=CLUSTER, level=1, text=Resept, description=Detaljer relatert til resepter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type resept, description=Angir type resept. For eksempel e-resept, utskrift., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • E-resept [*]
  • Utskrift [*]
  • Manuell [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonshjemmel, description=Angir refusjonshjemmel når vilkår for refusjonsberettiget bruk er tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonshjemmeltekst, description=Beskrivende tekst for refusjonshjemmel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonskode, description=Angir refusjonskode når vilkår for refusjonsberettiget bruk er tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=2, text=Pakningsdetaljer, description=Detaljer om ordinert legemiddelpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=3, text=PakningsId, description=Angir pakningsId fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varenummer, description=Angir varenummer fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningsstørrelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningsenhet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall pakninger, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakningstype, description=Angir pakningstype/komponent fra FEST. (Volvenkodeverk 7449), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=3, text=Pakningskomponent, description=Angir detaljer for pakningskomponenter fra FEST., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type, description=Type pakningskomponent. For eksempel hetteglass, sprøyte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengde, description=Mengde av angitt pakningskomponent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0032]/items[at0043]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengdeenhet, description=Enhet for pakningskomponentens mengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=E-resept, description=Detaljer relatert til e-resept og Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Referansenummer, description=Referansenummer som identifiserer resepten. Brukes ved for eksempel Låst resept, og hvis pasienten ikke har norsk fødselsnummer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=RF-status, description=Angir statusen e-resepten har i Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=2, text=Reservasjon mot visning, description=Detaljer om reservasjon mot visning av resepten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vergeinnsynsreservasjon, description=Angir reservasjon mot visning av resepten når verge logger seg inn på "Mine resepter" på Helsenorge.no., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Låst resept, description=Angir reservasjon mot visning av resepten ved søk på fødselsnummer i Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0030]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forskrivning i legens navn, description=Angir at resepten er forskrevet på forskrivers (legens) navn istedet for pasientens navn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Person som opprinnelig registrerte resepten, description=Angir rekvirenten som opprinnelig skrev resepten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=E-reseptID, description=Angir e-reseptID fra Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=MultidoseID, description=Angir multidoseID fra Reseptformidleren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Instituert av, description=Angir helsepersonell som instituerte legemidlet opprinnelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=1, text=Søknadsinformasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Søknad sendt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato sendt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Søknadsdetaljer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utskrevet fra sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]