ARCHETYPE NEMS Score (openEHR-EHR-OBSERVATION.nems_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.nems_score.v0
ConceptNEMS Score
DescriptionNine Equivalents of Nursing Manpower Use Score (NEMS) benyttes for måling av ressursbruk ved intensiv- og postoperativavdelinger.
UseBrukes for å registrere en skåring av ressursbruk ved intensiv- og postoperativavdelinger. NEMS skåres vanligvis av sykepleier og skåringen skal gjøres en gang per døgn. Skåringen gjennomføres per pasient ved å besvare syv spørsmål. Svarene gir ulik poengverdi og oppsummeres i en samlet NEMS-score, hvor høy skår indikerer høy ressursbruk.
PurposeFor å registrere en skåring av ressursbruk ved intensiv- og postoperativavdelinger.
ReferencesMiranda, D. R, R. Moreno, G Iapichino: Nine equivalents og nursing manpower use score (NEMS), Intensive Care Med (1997) 23:760-765, copywright Springer_verlag 1997, http://link.springer.com/article/10.1007/s001340050406?no-access=true

Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Erfaringer med bruk av skåringssystemene SAPS II og NEMS i virksomhetsregistrering i en intensivavdeling, Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121:687-90, Nr. 06, 28. februar 2001
http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/erfaringer-med-bruk-av-skaringssystemene-saps-ii-og-nems-i

Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Virksomhetsregistrering ved intensivavdelinger, Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 682-685
http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/virksomhetsregistrering-ved-intensivavdelinger

Norsk Intensivregister (NIR) (2016). "Spesifikasjon av NEMS-skåring i Norsk Intensivregister (revidert desember 2016)". Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Mal%20for%20data/NEMS%20NIR%20des.%202016.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Annette Hole Sjøborg
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ahs@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-22
Other Details LanguageForfatternavn: Annette Hole Sjøborg
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ahs@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Miranda, D. R, R. Moreno, G Iapichino: Nine equivalents og nursing manpower use score (NEMS), Intensive Care Med (1997) 23:760-765, copywright Springer_verlag 1997, http://link.springer.com/article/10.1007/s001340050406?no-access=true Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Erfaringer med bruk av skåringssystemene SAPS II og NEMS i virksomhetsregistrering i en intensivavdeling, Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121:687-90, Nr. 06, 28. februar 2001 http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/erfaringer-med-bruk-av-skaringssystemene-saps-ii-og-nems-i Haagensen, R., Jamtli. B, Moen H., Stokland O.: Virksomhetsregistrering ved intensivavdelinger, Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 682-685 http://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/virksomhetsregistrering-ved-intensivavdelinger Norsk Intensivregister (NIR) (2016). "Spesifikasjon av NEMS-skåring i Norsk Intensivregister (revidert desember 2016)". Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Mal%20for%20data/NEMS%20NIR%20des.%202016.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4F833A5D77909B289056913DD2CB6935, build_uid=90da88c5-1bc2-4578-93ae-56371fea1972, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsintensiv
Lifecyclein_development
UIDaadbfa88-839e-4082-8296-0fc19ed527d5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1668
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score (NEMS) benyttes for måling av ressursbruk ved intensiv- og postoperativavdelinger., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nasrin Amele Jamedari
Siv Fauchald
Hilde Holås, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Annette Hole Sjøborg, DIPS AS, ahs@dips.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Basismonitorering, description=Regelmessig monitorering av vitale funksjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen basismonitorering.]
  9: Ja [Basismonitorerering.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intravenøs medikasjon, description=Bolus eller kontinuerlig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen intravenøs medikasjon.]
  6: Ja [Intravenøs medikasjon.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mekanisk ventilasjonsstøtte, description=Behov for mekanisk ventilasjonsstøtte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen ventilasjonsstøtte [Ingen ventilasjonsstøtte]
  3: Annen ventilasjonshjelp [Oksygentilskudd uansett metode (brillekateter, maske) Optiflow. Spontanventilasjon via oral, nasal eller tracheostomitube, med eller uten oksygen.]
  12: Mekanisk ventilasjonsstøtte [Alle metoder som gir positivt luftveistrykk, invasivt eller noninvasivt. Ikke Optiflow.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vasoaktiv medikamentinfusjon, description=Vasoaktiv medikamentinfusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen vasoaktiv medikamentinfusjon [Ingen vasoaktiv medikamentinfusjon.]
  7: Enkel vasoaktiv medikamentinfusjon [Kontinuerlig infusjon av hvilket som helst vasoaktivt medikament. Det skal ikke skåres for clonidin som vasoaktivt medikament hvis indikasjonen er abstinens.]
  12: Flere vasoaktive medikamentinfusjoner [To eller flere vasoaktive medikamentinfusjoner. Det skal ikke skåres for clonidin som vasoaktivt medikament hvis indikasjonen er abstinens.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dialyse, description=Nyreerstattende behandling. Alle metoder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten får ikke nyreerstattende behandling.]
  6: Ja [Pasienten får nyreerstattende behandling. Alle metoder.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikke intervensjoner på intensiv, description=Spesifikke intervensjoner utført på intensiv., comment=Eksempler: intubering, pleuratapping, bronkoskopi, gastroskopi, elektrokonvertering, endoskopier, vending i bukleie, forberedelse til organdonasjon, dilatasjonstracheostomi, rescusitering, operative inngrep utført på intensiv, terapeutisk hypotermi/TTM, isolasjon av pasient, mobilisering som krever mer enn en sykepleier, omfattende sårskift og omfattende pårørendeoppfølging., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Røntgen thorax, ECCO, EKG, fysioterapi, ordinære sårskift, suging, innleggelse av arteriekateter og sentralt venekateter inkluderes ikke.]
  5: Ja [Eksempler: intubering, pleuratapping, bronkoskopi, gastroskopi, elektrokonvertering, endoskopier, vending i bukleie, forberedelse til organdonasjon, dilatasjonstracheostomi, rescusitering, operative inngrep utført på intensiv, terapeutisk hypotermi/TTM, isolasjon av pasient, mobilisering som krever mer enn en sykepleier, omfattende sårskift og omfattende pårørendeoppfølging.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikke intervensjoner utenfor intensiv, description=Alle prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intensivavsnittet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intesivavsnittet.]
  6: Ja [Alle prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intensivavsnittet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nems Score, description=Samlet NEMS-score., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=56

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til NEMS-score som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Basismonitorering, description=Regelmessig monitorering av vitale funksjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen basismonitorering.]
  9: Ja [Basismonitorerering.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intravenøs medikasjon, description=Bolus eller kontinuerlig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen intravenøs medikasjon.]
  6: Ja [Intravenøs medikasjon.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mekanisk ventilasjonsstøtte, description=Behov for mekanisk ventilasjonsstøtte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen ventilasjonsstøtte [Ingen ventilasjonsstøtte]
  3: Annen ventilasjonshjelp [Oksygentilskudd uansett metode (brillekateter, maske) Optiflow. Spontanventilasjon via oral, nasal eller tracheostomitube, med eller uten oksygen.]
  12: Mekanisk ventilasjonsstøtte [Alle metoder som gir positivt luftveistrykk, invasivt eller noninvasivt. Ikke Optiflow.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vasoaktiv medikamentinfusjon, description=Vasoaktiv medikamentinfusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen vasoaktiv medikamentinfusjon [Ingen vasoaktiv medikamentinfusjon.]
  7: Enkel vasoaktiv medikamentinfusjon [Kontinuerlig infusjon av hvilket som helst vasoaktivt medikament. Det skal ikke skåres for clonidin som vasoaktivt medikament hvis indikasjonen er abstinens.]
  12: Flere vasoaktive medikamentinfusjoner [To eller flere vasoaktive medikamentinfusjoner. Det skal ikke skåres for clonidin som vasoaktivt medikament hvis indikasjonen er abstinens.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dialyse, description=Nyreerstattende behandling. Alle metoder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten får ikke nyreerstattende behandling.]
  6: Ja [Pasienten får nyreerstattende behandling. Alle metoder.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikke intervensjoner på intensiv, description=Spesifikke intervensjoner utført på intensiv., comment=Eksempler: intubering, pleuratapping, bronkoskopi, gastroskopi, elektrokonvertering, endoskopier, vending i bukleie, forberedelse til organdonasjon, dilatasjonstracheostomi, rescusitering, operative inngrep utført på intensiv, terapeutisk hypotermi/TTM, isolasjon av pasient, mobilisering som krever mer enn en sykepleier, omfattende sårskift og omfattende pårørendeoppfølging., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Røntgen thorax, ECCO, EKG, fysioterapi, ordinære sårskift, suging, innleggelse av arteriekateter og sentralt venekateter inkluderes ikke.]
  5: Ja [Eksempler: intubering, pleuratapping, bronkoskopi, gastroskopi, elektrokonvertering, endoskopier, vending i bukleie, forberedelse til organdonasjon, dilatasjonstracheostomi, rescusitering, operative inngrep utført på intensiv, terapeutisk hypotermi/TTM, isolasjon av pasient, mobilisering som krever mer enn en sykepleier, omfattende sårskift og omfattende pårørendeoppfølging.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikke intervensjoner utenfor intensiv, description=Alle prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intensivavsnittet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Ingen prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intesivavsnittet.]
  6: Ja [Alle prosedyrer som medfører flytting av pasienten utenfor intensivavsnittet.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nems Score, description=Samlet NEMS-score., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=56

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til NEMS-score som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]