ARCHETYPE Eksklusjonsutsagn - overordnet (openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_global.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_global.v1
ConceptEksklusjonsutsagn - overordnet
DescriptionEt overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer/diagnoser, familiære sykdommer, legemidler, prosedyrer, overfølsomheter eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid.
UseBrukes til å registrere et overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer/diagnoser, familiære sykdommer, legemidler, prosedyrer, overfølsomheter eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid. Arketypen er laget spesifikt for å kunne uttrykke klart og tydelig en overordnet utelukkelse av en type klinisk konsept fra journalen. Denne tilnærmingen er valgt i stedet for å basere seg på flagg eller terminologi for å uttrykke negasjon. Hver globale eksklusjon registreres i en egen instans av arketypen, for eksempel en egen instans for utelukkelse av legemidler og en annen for overfølsomhetsreaksjoner. Elementet "Overordnet utsagn" brukes til å registrere et enkelt globalt eksklusjonsutsagn. De forskjellige typene utsagn som er listet opp i elementets runtime name constraint navngir de forskjellige globale eksklusjonene. En runtime name constraint kan brukes enten under templatmodellering eller i en applikasjon. Merk at eksklusjonsutsagn kun kan regnes som aktuelle og pålitelige på det tidspunktet de registreres. Et journalnotat kan gjerne uttrykke at et individ har ingen problemer eller diagnoser i sin historikk (ved hjelp av et eksklusjonsutsagn) i den samme konsultasjonen der det for første gang registreres et problem eller en diagnose (ved hjelp av arketypen EVALUATION.problem_diagnosis). I senere journalnotater kan individet ha det aktuelle problemet eller diagnosen som del av sin kjente historikk.
MisuseBrukes ikke for å registrere eksklusjon av et spesifikt problem eller diagnose, legemiddel, prosedyre, familiær sykdom, overfølsomhet eller annet klinisk konsept - bruk arketypen EVALUATION.exclusion_specific for dette formålet. Brukes ikke for å registrere eksklusjon av noen komponent av en fysisk undersøkelse - bruk arketypen CLUSTER.exclusion_exam i en passende OBSERVATION- eller CLUSTER-arketype. Brukes ikke for å registrere eksklusjon av symptomer - bruk arketypen CLUSTER.exclusion_symptom i en passende OBSERVATION- eller CLUSTER-arketype. Brukes ikke for å registrere fravær av informasjon - bruk arketypen EVALUATION.absence for dette formålet.
PurposeFor å registrere et overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer/diagnoser, familiære sykdommer, legemidler, prosedyrer, overfølsomheter eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid.
ReferencesDerived from: Eksklusjonsutsagn - overordnet, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-03-17]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1650

Exclusion statement, Deprecated Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-17]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.617
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-16
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Eksklusjonsutsagn - overordnet, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-03-17]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1650 Exclusion statement, Deprecated Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-17]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.617, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=50CA916D2F83D27F2C029DD371ECEAC9, build_uid=71bf3794-b5f1-4613-a497-4d10fae65951, revision=1.0.1}
Keywordseksklusjon, negasjon, utelukkelse, fravær
Lifecyclepublished
UIDd20ccf79-a653-42df-9b40-50b132867d72
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1650
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer/diagnoser, familiære sykdommer, legemidler, prosedyrer, overfølsomheter eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
SumanBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Pål Thorberg, DIPS ASA, Norway
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Katrin Troeltzsch, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg, katrin.troeltzsch@med.uni-heidelberg.de
  • Swedish: Åsa Skagerhult, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
  • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
  • French: Vanessa Pereira, Better, vanessapereira@protonmail.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=(Overordnet eksklusjonsutsagn), description=Et overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer/diagnoser, familiære sykdommer, legemidler, prosedyrer, overfølsomheter eller andre kliniske konsepter., comment=For eksempel "Ingen tidligere diagnoser", "Ingen kjente familiære sykdommer", "Ingen kjente overfølsomhetsreaksjoner", "Aldri tatt noen legemidler", eller "Ingen kjente operasjoner eller betydningsfulle prosedyrer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Overordnet eksklusjon av problemer/diagnoser [Overordnet eksklusjonsutsagn om alle problemer eller diagnoser ved registreringstidspunktet.]
  • Overordnet eksklusjon av familiære sykdommer [Overordnet eksklusjonsutsagn om alle betydningsfulle helserelaterte problemer hos familiemedlemmer eller slektninger av individet ved registreringstidspunktet.]
  • Overordnet eksklusjon av legemiddelbruk [Overordnet eksklusjonsutsagn om all bruk av legemidler ved registreringstidspunktet.]
  • Overordnet eksklusjon av prosedyrer [Overordnet eksklusjonsutsagn om alle prosedyrer ved registreringstidspunktet.]
  • Overordnet eksklusjon av overfølsomhetsreaksjoner [Overordnet eksklusjonsutsagn om alle overfølsomhetsreaksjoner ved registreringstidspunktet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]