ARCHETYPE Klinisk sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1
ConceptKlinisk sammendrag
DescriptionFritekstsammendrag eller oversikt om en pasient fra helsepersonellets perspektiv, med eller uten tilhørende fortolkninger.
UseAnvendes for å registrere en fritekstoppsummering av pasientens helse. Denne ustrukturerte oppsummeringen kan omfatte identifiserte helseproblemer; helsetjenester som er ytt, klinisk fortolkning, pasientens forståelse samt at den muliggjør kommunikasjon vedrørende mer subtile og subjektive aspekter rundt pasientens helseerfaringer. Vanligvis vil denne oppsummeringen bli brukt ved spesifikke hendelser, for eksempel ved en konsultasjon eller sykehusinnleggelse, men oppsummeringen kan også brukes til å sammenfatte pasientens egne erfaringer over varierende tidsperioder. I praksis er Klinisk sammendrag en overordnet (meta) observasjon som vil fungere som et tillegg til eksisterende strukturert journal. Dette for å kunne fange og dokumentere pasientenes subtile, subjektive og/eller fortolkede informasjon som ellers alene ikke vil bli tydeliggjort godt nok ved hjelp av strukturerte data alene. Klinisk sammendrag vil således bidra til å gi kontekst og balanse i den elektroniske pasientjournalen. For eksempel kan Klinisk sammendrag gi en konkret oppsummering av pasientens sykehusinnleggelse som en del av en strukturert epikrise.
MisuseAnvendes ikke for å registrere spesifikk strukturert helseinformasjon. For eksempel vil detaljer om problemer, diagnoser og prøveresultat registreres ved hjelp av arketyper som for eksempel EVALUATION.problem_diagnosis, og laboratorie- eller radiologi svar i passende OBSERVATION-arketyper. "Klinisk sammendrag" kan for helhetens skyld inkludere og referere enkelte viktige numeriske resultat fra de strukturerte data, men er ikke det primære stedet for registrering av dem. Begrepet "Klinisk sammendrag" kan i enkelte tilfeller henvise til sammensatte og omfattende dokumenter, som epikriser og ut-notater. I openEHR vil en epikrise eller ut-notat representeres med aggregert informasjon fra underliggende arketyper ved hjelp av templater. Klinisk Sammendrag vil da være kun én av flere arketyper som blir inkludert.
PurposeFor å sammenfatte og dokumentere et fritekstsammendrag om en pasient fra helsepersonellets perspektiv.
ReferencesClinical Synopsis (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 Jun 29 [cited 2009 Oct 12]; Available at http://www.nehta.gov.au/DGL/Resources/Downloads/Clinical%20Synopsis%20v1.0.pdf
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-01-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-01-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Clinical Synopsis (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 Jun 29 [cited 2009 Oct 12]; Available at http://www.nehta.gov.au/DGL/Resources/Downloads/Clinical%20Synopsis%20v1.0.pdf, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=F35DE47FF9CEF9324F8274276502C001, build_uid=d97311d8-68f0-4a7d-82c5-57e7e1f0ca09, revision=1.1.1}
Keywordssammendrag, konklusjon, disposisjon, abstrakt, vurdering, beskrivelse, epikrise, notat
Lifecyclepublished
UID5f504026-866b-44d5-80f2-979fa326b190
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.165
Revision Number1.1.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Fritekstsammendrag eller oversikt om en pasient fra helsepersonellets perspektiv, med eller uten tilhørende fortolkninger., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Maria Beate Nupen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Marco Borges, P2D, Brazil
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Tamsin Cockayne, Australia
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Robert Legan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Rohan Martin, Ambulance Victoria, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Maria Beate Nupen-Stieng, Oslo Universitetssykehus, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Arturo Romero, SESCAM, Spain
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Arne Løberg Sæter, OUS, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Nadim Anani, Health Informatics Centre, Karolinska Institutet, Sweden, fluent in both English and German, Medical Informatics 'MSc' degree from Heidelberg, 2 years professional experience in health informatics, some translation experience, openEHR knowledge.
  • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
  • Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
  • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, Registered nurse, john.tore.valand@helse-bergen.no
  • Portuguese (Brazil): Emerson Urushibata, Universidade de São Paulo
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
  • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, shahla.foozonkhah@oceaninformatics.com
  • Chinese (PRC): MAY L, CSDC, hcn2020@126.com, What goes here?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag, description=Oppsummering, vurdering, konklusjoner eller evaluering av de kliniske funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]