ARCHETYPE Væskeinntak (openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_input.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_input.v1
ConceptVæskeinntak
DescriptionMengden væske som er drukket av, eller administrert til et individ.
UseBrukes for å registrere detaljer om væske som er drukket eller administrert. Denne arketypen er tenkt brukt for å gjenspeile nåværende klinisk praksis, der væskeinntak registreres som forordninger i kurve og i væskeoversikter, som drikkelister. I et klinisk system, kan man benytte denne arketypen sammen med forretningslogikk for å støtte automatisk registrering, slik at brukere slipper dobbeltregistrering. Denne arketypen vil også være basis for alt væskeinntak, inkludert væske som er ordinert eller som drikkes fritt, som ved måltider. Denne arketypen vil bli brukt for å registrere detaljer om: - hvert enkelt væskeinntak drukket eller administrert, for eksempel hver enkelt kopp te eller glass vann, eller - den totale mengden væskeinntak via en enkelt kilde i et spesifisert intervall, for eksempel den samlede mengden 0,9% NaCl i løpet av en vakt. For hver enkelt måling man registrerer bør man bruke en separat instans av denne arketypen. Detaljene om væskeinntak fra denne arketypen kan benyttes til å fylle ut et væskeregnskap. Et væskeregnskap vil trenge data fra multiple instanser av denne arketypen og multiple instanser av OBSERVATION.fluid_output (Norsk: Væsketap) for å fange opp alt av væskeinntak og væsketap, i tillegg til en enkelt instans av OBSERVATION.fluid_balance (Norsk: Væskebalanse) til bruk i en overordnet væskebalanse.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere væsketap. Bruk OBSERVATION.fluid_output (Væsketap) til dette. Skal ikke brukes for å forordne væskeinntak. Bruk INSTRUCTION.medication (Legemiddelordinering) eller en spesifikk INTSTRUCTION-arketype for væskeinntak. Skal ikke brukes for å forordne endringer eller begrensninger i væskeinntak. Bruk en egnet INSTRUCTION-arketype til dette. Skal ikke brukes for å estimere væskebalanse. Bruk OBSERVATION.fluid_balance (Væskebalanse) til dette.
PurposeFor å registrere detaljerte opplysninger om væskeinntak, ofte brukt som del av utregning av væskebalanse.
ReferencesFluid Input, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1205.
Copyright© Australian Digital Health Agency, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-11-11
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-11-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Fluid Input, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1205., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C3C97EF8C580D68E584A5E4B0DD04A91, build_uid=cc1a16c4-4bb3-4e54-8b86-3986784a66ec, revision=1.0.1}
Keywordsvæske, inn/ut, væskebalanse, inntak, væskeinntak, drikke, flytende, drikkemengde
Lifecyclepublished
UID85244ac0-7be7-456c-9f77-cff5d544304d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1647
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Mengden væske som er drukket av, eller administrert til et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ingeborg Berge, Direktoratet for e-helse, Norway
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Anne Kristin Strand, Sykehuspartner HF, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Pedro Leuschner, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital HF, varntzen@ous-hf.no
 • Slovenian: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Navn på væsken, description=Navn på væsken som er drukket eller administrert., comment=For eksempel fysiologisk saltvann, kaffe eller parenteral ernæring. Navnet på væsken kan bli registrert manuelt eller hentet fra en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administrasjonsvei, description=Administrasjonsveien til væsken., comment=For eksempel ernæringssonde, per oralt, intravenøst eller intraossøst. Administrasjonsveien kan bli registrert manuelt eller hentet fra en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengde, description=Mengden væske som er drukket eller administrert., comment=Mengden kan bli registrert manuelt eller hentet fra en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 l
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 [foz_us]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=4, text=Detaljer om væsken, description=Ytterligere detaljer om væsken., comment=For eksempel ytterligere detaljer om væsken, som ernæringsinnhold., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om væskeinntaket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metoden man har brukt til å kvantifisere mengden av væske., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Estimert [Mengden væskeinntak er estimert.]
 • Målt [Mengden væskeinntak er direkte observert og målt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Typen utstyr som er brukt for å administrere væsken., comment=For eksempel CVK for intravenøst eller tutekopp for per oralt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om måleutstyret som er brukt for å måle væskeinntaket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metoden man har brukt til å kvantifisere mengden av væske., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Estimert [Mengden væskeinntak er estimert.]
 • Målt [Mengden væskeinntak er direkte observert og målt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Typen utstyr som er brukt for å administrere væsken., comment=For eksempel CVK for intravenøst eller tutekopp for per oralt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om måleutstyret som er brukt for å måle væskeinntaket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]