ARCHETYPE Væsketap (openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_output.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_output.v1
ConceptVæsketap
DescriptionMålingen av væske som er utskilt eller utsondret fra kroppen, uavhengig av mekanisme.
UseBrukes for å registrere detaljer om målt væsketap, uavhengig av mekanisme. Denne arketypen skal brukes for å registrere detaljer om: - hver enkel måling av et væsketap, for eksempel mengden av hver oppkast, eller - den totale mengden væsketap fra en enkelt kilde i en spesifisert periode, for eksempel den totale mengden diurese i løpet av en vakt. De registrerte detaljene i denne væsketap-arketypen kan overføres til et skjema for væskebalanse. For hver enkelt måling man registrerer bør man bruke en separat instans av denne arketypen. Et skjema for væskebalanse vil vanligvis bestå av en kombinasjon av flere instanser av både OBSERVATION.fluid_input (Norsk: Væskeinntak) og OBSERVATION.fluid_output (Norsk: Væsketap) for å fange opp alt av inntak og væsketap, pluss en enkelt instans av OBSERVATION.fluid_balance for å registrere den overordnede væskebalansen.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere væskeinntak. Bruk OBSERVATION.fluid_input (Væskeinntak) til dette. Skal ikke brukes for å registrere væskebalanse, eller utregning av perspiratio. Bruk OBSERVATION.fluid_balance (Væskebalanse) til dette.
PurposeFor å registrere detaljer om målt væsketap, uansett mekanisme.
ReferencesFluid Output, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1204.
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-11-11
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-11-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Fluid Output, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1204., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B86221C48C2CEB8A6A69C54B37E03BEA, build_uid=90f057df-e3ae-4af6-871f-f8f1fe444c5f, revision=1.0.1}
Keywordsvæske, inn/ut, væskebalanse, væsketap, urin, oppkast, drensvæske, aspirat, eksudat, tap, transpirasjon, svette, avføring, sårvæske
Lifecyclepublished
UIDa4c7b31b-a7e4-4b55-b52c-ddb91c934197
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1646
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Målingen av væske som er utskilt eller utsondret fra kroppen, uavhengig av mekanisme., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ingeborg Berge, Direktoratet for e-helse, Norway
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Christian Ghan, The Chris O'Brien Lifehouse at RPA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Anne Kristin Strand, Sykehuspartner HF, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Pedro Leuschner, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Fabian Schwarz, NT Health, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Roy Støle, OUS, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no
Slovenian: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Navn på væsken, description=Identifisering av væsken som er utskilt., comment=For eksempel urin eller oppkast. Væskenavn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kilde, description=Kilden væsken kommer fra., comment=For eksempel dren, urinkateter eller ventrikkelsonde. Hvis samme type væske blir observert fra flere kilder - som flere dren fra samme sår, kan en i et klinisk system kalle kilden "Dren 1" og "Dren 2". Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengde, description=Mengden væske som er utskilt., comment=Dersom man veier et absorberende materiale, som bleie eller kompress for å anslå mengden væske, må man konvertere fra vektenhet til væskeenhet ved registrering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 l
    Begrens antall desimaler: 3
  • >=0.0 [foz_us]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer om væsken, description=Ytterligere data om væsken, inkludert utseende eller annet som ikke fremkommer strukturert i andre elementer., comment=For eksempel fargen på urin., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om væsketapet som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metoden man har brukt til å kvantifisere mengden av væske., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Estimert [Mengden væsketap er estimert.]
  • Målt [Mengden væsketap er direkte observert og målt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Detaljer om utstyret man har brukt til å samle væsken., comment=For eksempel urinkateter, sårdren, absorpsjonskompress eller bleie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om måleutstyret som er brukt for å måle væsketapet., comment=For eksempel drenpose, timediuresesett, urinflaske eller vekt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metoden man har brukt til å kvantifisere mengden av væske., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Estimert [Mengden væsketap er estimert.]
  • Målt [Mengden væsketap er direkte observert og målt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=Detaljer om utstyret man har brukt til å samle væsken., comment=For eksempel urinkateter, sårdren, absorpsjonskompress eller bleie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Detaljer om måleutstyret som er brukt for å måle væsketapet., comment=For eksempel drenpose, timediuresesett, urinflaske eller vekt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]