ARCHETYPE Kilde til informasjon kjernejournal (openEHR-EHR-CLUSTER.kilde_til_informasjon_kj_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.kilde_til_informasjon_kj_no.v0
ConceptKilde til informasjon kjernejournal
DescriptionKilde til informasjon ved registrering av kritisk informasjon i norsk kjernejournal.
UseBrukes kun for å registrere kilde til informasjon ved registrering av kritisk informasjon i norsk kjernejournal. Arketypen er laget spesifikt for bruk i elementet "Utvidelse" eller "Tilleggsinformasjon" i arketypene EVALUATION.adverse_reaction_risk, EVALUATION.problem_diagnosis eller EVALUATION.precaution.
MisuseBrukes ikke for noen andre formål enn å registrere kilde til informasjon ved registrering av kritisk informasjon i norsk kjernejournal.
PurposeFor å registrere kilde til informasjon ved registrering av kritisk informasjon i norsk kjernejournal.
Referenceshttps://ehelse.no/Documents/Standarder/horinger/tekniskStandardKritiskInfo/HIS1163_2015%20Informasjonsmodell%20for%20kritisk%20informasjon%20i%20Kjernejournal.pdf
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-01-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-01-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=https://ehelse.no/Documents/Standarder/horinger/tekniskStandardKritiskInfo/HIS1163_2015%20Informasjonsmodell%20for%20kritisk%20informasjon%20i%20Kjernejournal.pdf, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=2B11CE318F0277545E39B7C69FD4EAA6, build_uid=b41d607c-31a6-42da-8781-b28022808435, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDbc5fa083-2c7e-471e-8055-b85b81b1da91
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1625
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kilde til informasjon ved registrering av kritisk informasjon i norsk kjernejournal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilde, description=Kilden til opplysningene som er registrert., comment=Kodeverk 7498 Kilde til opplysninger skal benyttes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilde, description=Kilden til opplysningene som er registrert., comment=Kodeverk 7498 Kilde til opplysninger skal benyttes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]