ARCHETYPE Profylakse ved prosedyre (openEHR-EHR-CLUSTER.profylakse_ved_prosedyre.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.profylakse_ved_prosedyre.v0
ConceptProfylakse ved prosedyre
DescriptionBrukes til å angi profylaktisk behandling gitt før, under eller etter en prosedyre.
UseArketypen er utviklet for kvalitetsregisteret Gastronet. Den kan hente informasjonen sin fra andre arketyper, feks medikasjon der det ligger til rette for dette. Benyttes sammen med ACTION.procedure
MisuseAll annen
PurposeBenyttes for å spesifisere profylakse som gis i forbindelse med en prosedyre, før, under eller etter gjennomføringen.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-01-16
Other Details LanguageForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-01-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA, tna@dips.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=0E5132201B62313A4A23AF954549EA15, build_uid=89b823d2-1336-4d78-a700-dac76af5f68e, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsProfylakse, Prosedyre, Antibiotika
Lifecyclein_development
UIDae1d9df0-23b7-4016-88a1-b88cc542ec7c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1621
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Brukes til å angi profylaktisk behandling gitt før, under eller etter en prosedyre., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Profylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Profylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]