ARCHETYPE Annen prosedyreendring (openEHR-EHR-EVALUATION.annen_prosedyreendring_kj_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.annen_prosedyreendring_kj_no.v0
ConceptAnnen prosedyreendring
DescriptionInformasjon om andre endringer i behandlingsrutiner, inkludert begrensninger i behandling, for kritisk informasjon i kjernejournal.
UseBrukes for å registrere informasjon om andre endringer i behandlingsrutiner, inkludert begrensninger i behandling, for kritisk informasjon i kjernejournal. Denne arketypen er laget fordi samlebetegnelsen "Annen prosedyreendring" med kodeverk 7522 Prosedyreendringer i kjernejournalens kritisk informasjon samler konseptene pasientpreferanse (reservasjon mot blodtransfusjon), administrativ informasjon (avtale om åpen retur, spesifikk lege/avdeling bør kontaktes ved forverring) og anbefaling (Anbefalt spesifisert behandlingsprosedyre, annen endring i prosedyrer) i ett og samme kodesett.
MisuseBrukes ikke for annet enn å registrere informasjon om andre endringer i behandlingsrutiner, inkludert begrensninger i behandling, for kritisk informasjon i kjernejournal.
PurposeFor å registrere informasjon om andre endringer i behandlingsrutiner, inkludert begrensninger i behandling, for kritisk informasjon i kjernejournal.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
Authors
Other Details Language
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E59C54C04512AE0E082985241081E153, build_uid=eff40de0-fa3e-4a05-8752-2712380104c9, revision=0.0.1-alpha}
Keywordskjernejournal, kritisk informasjon
Lifecyclein_development
UID4c3922e1-edd2-407f-bde1-47aa8417f1a3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1610
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjon om andre endringer i behandlingsrutiner, inkludert begrensninger i behandling, for kritisk informasjon i kjernejournal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyreendring, description=Angivelse av prosedyreendringen., comment=Skal i utgangspunktet kodes ved hjelp av kodeverk 7522 Prosedyreendringer, men kan være fritekst dersom andre endringer i prosedyrer skal registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldig til dato, description=Dato for når prosedyreendringen er gyldig til., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Eventuelle kommentarer om prosedyreendringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyreendring, description=Angivelse av prosedyreendringen., comment=Skal i utgangspunktet kodes ved hjelp av kodeverk 7522 Prosedyreendringer, men kan være fritekst dersom andre endringer i prosedyrer skal registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldig til dato, description=Dato for når prosedyreendringen er gyldig til., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Eventuelle kommentarer om prosedyreendringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]