ARCHETYPE Maskeventilasjon (openEHR-EHR-CLUSTER.maskeventilasjon_kj_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.maskeventilasjon_kj_no.v0
ConceptMaskeventilasjon
DescriptionVanskelighetsgrad av maskeventilasjon i forbindelse med intubasjon, for kritisk informasjon i kjernejournal.
UseBrukes til å registrere vanskelighetsgrad av maskeventilasjon i forbindelse med intubasjon, for kritisk informasjon i kjernejournal. Arketypen er laget for å brukes i EVALUATION.precaution, i SLOTet Tilleggsinformasjon, der instansen av EVALUATION.precaution inneholder informasjon om intubasjonsproblemet.
MisuseSkal ikke brukes til noe annet enn å registrere vanskelighetsgrad av maskeventilasjon i forbindelse med intubasjon, for kritisk informasjon i kjernejournal.
PurposeFor å registrere vanskelighetsgrad av maskeventilasjon i forbindelse med intubasjon, for kritisk informasjon i kjernejournal.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-21
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8C0CAE12CEC2E980D50DC2CCDD387739, build_uid=d92d0c71-5134-4ab3-86a7-5c9d718c9159, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsventilasjon, maske, intubasjon, kjernejournal, kritisk informasjon
Lifecyclein_development
UIDb278c2c6-b4ae-4fdf-af81-a92c2ed4b408
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1609
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vanskelighetsgrad av maskeventilasjon i forbindelse med intubasjon, for kritisk informasjon i kjernejournal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kan pasienten ventileres på maske?, description=Angivelse av hvorvidt pasienten kan ventileres på maske, som et alternativ til intubasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja, lett [Pasienten kan ventileres lett på maske.]
  • Ja, med besvær [Pasienten kan ventileres på maske med besvær.]
  • Nei [Pasienten kan ikke ventileres på maske.]
, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kan pasienten ventileres på maske?, description=Angivelse av hvorvidt pasienten kan ventileres på maske, som et alternativ til intubasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja, lett [Pasienten kan ventileres lett på maske.]
  • Ja, med besvær [Pasienten kan ventileres på maske med besvær.]
  • Nei [Pasienten kan ikke ventileres på maske.]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]