ARCHETYPE Clavien-Dindo klassifisering (openEHR-EHR-CLUSTER.clavien_dindo_classification.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.clavien_dindo_classification.v0
ConceptClavien-Dindo klassifisering
DescriptionClavien-Dindo klassifisering for kirurgiske komplikasjoner
UseBruk for å klassifisere en kirurgisk komplikasjon. Arketypen er utformet for å passe inn i slottet 'Prosedyredetaljer' i OpenEHR-EHR-ACTION.procedure.
MisuseAll annen
PurposeClavien-Dindo klassifikasjonen benyttes for å klassifisere kirurgiske komplikasjoner under og etter inngrep.
ReferencesDindo D., Demartines N., Clavien P.A.; Ann Surg. 2004; 244: 931-937
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-16
Other Details LanguageForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Dindo D., Demartines N., Clavien P.A.; Ann Surg. 2004; 244: 931-937, current_contact=Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA, tna@dips.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E2AE8CF7AC476E945864256DCB5A96EC, build_uid=27221c13-8b05-4b2a-a864-912c0eefcca4, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsclavien, clavien-dindo, komplikasjoner, kirurgi
Lifecyclein_development
UID173da67d-3452-403f-a918-54aca967cf76
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1603
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Clavien-Dindo klassifisering for kirurgiske komplikasjoner , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=
 • English: ?

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Clavien-Dindo, description=Clavien-Dindo klassifikasjonen for å gradere alvorligheten av kirurgiske komplikasjoner , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Grad 1 [Alle avvik fra et normalt postoperativt forløp som ikke krever farmakologisk behandling eller kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervensjon. Tillatte terapeutiske regimer er: medikamenter som antiemetika, antipyretika, analgetika, diuretika, elektrolytter, og fysioterapi. Denne graden inkluderer også sårinfeksjoner som åpnes i seng på sengepost. ]
  2: Grad 2 [Krever farmakologisk behandling med andre medikamenter enn de som er skissert under grad 1. Blodtransfusjoner og total parenteral nutrisjon er også inkludert.]
  3: Grad 3 [Krever kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervensjon]
  4: Grad 4 [Livstruende komplikasjoner (inkludert CNS komplikasjoner) som krever intensiv behandling i intensivavdeling]
  5: Grad 5 [Død]
  , extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Clavien-Dindo, description=Clavien-Dindo klassifikasjonen for å gradere alvorligheten av kirurgiske komplikasjoner , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Grad 1 [Alle avvik fra et normalt postoperativt forløp som ikke krever farmakologisk behandling eller kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervensjon. Tillatte terapeutiske regimer er: medikamenter som antiemetika, antipyretika, analgetika, diuretika, elektrolytter, og fysioterapi. Denne graden inkluderer også sårinfeksjoner som åpnes i seng på sengepost. ]
  2: Grad 2 [Krever farmakologisk behandling med andre medikamenter enn de som er skissert under grad 1. Blodtransfusjoner og total parenteral nutrisjon er også inkludert.]
  3: Grad 3 [Krever kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervensjon]
  4: Grad 4 [Livstruende komplikasjoner (inkludert CNS komplikasjoner) som krever intensiv behandling i intensivavdeling]
  5: Grad 5 [Død]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]