ARCHETYPE ASGE procedure complexity (openEHR-EHR-CLUSTER.asge_procedure_complexity.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.asge_procedure_complexity.v0
ConceptASGE procedure complexity
DescriptionProsedyrekompleksitet ERCP
UseBrukes med arketypen ACTION.procedure for å beskrive prosedyren nærmere
MisuseAll annen
PurposeBeskriver prosedyrekompleksitet ved endoskopisk retrograd choleangio-pancreaticografi (ERCP) som definert av American Society for Gastrointestinal Endoscopy i 2011.
ReferencesCotton PB, Eisen G, Romagnuolo J, et al. Grading the complexity of endoscopic procedures: results of an ASGE working party. Gastrointest ENdosc 2011;73:868-74
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-16
Other Details LanguageForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-12-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Cotton PB, Eisen G, Romagnuolo J, et al. Grading the complexity of endoscopic procedures: results of an ASGE working party. Gastrointest ENdosc 2011;73:868-74, current_contact=Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA, tna@dips.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=5EE8619DBFB3072B75E26013B45D141F, build_uid=b8f7ad98-f592-45d4-a607-f4b36b146811, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsERCP, kompleksitet
Lifecyclein_development
UID47a4a1b4-d481-482b-b313-73a7f40ea4b8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1602
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Prosedyrekompleksitet ERCP , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=
 • English: ?

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompleksitet (ASGE), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Grad 1 [Dyp kanylering av ønsket gangsystem; hovedpapille, prøvetaking; biliær stent fjerning/bytting]
  2: Grad 2 [Biliær steinekstraksjon <10 mm; behandle gallelekkasje; behandle ekstrahepatiske benigne og maligne strikturer; plassere profylaktiske pankreatis stenter ]
  3: Grad 3 [Biliær steinekstraksjon >10 mm; minor papilla kanylering ved pankreas divisum, og terapi; fjerning av internt migrerte stenter; intraduktal billeddiagnostikk, biopsi, FNA; behandling av akutt eller residiverende pancreatitt; behandle pankreas strikturer; fjerning av pankreassteiner, mobile og <5 mm; behandle hilus tumores; behandle benigne biliære strikturer, hilus og mer proksimalt; behandle mistenkt sfinkter Oddi dysfunksjon med eller uten manometri]
  4: Grad 4 [Fjerne internt migrerte pankreas stenter; intraduktale "imageguided" terapi (f eks fotodynamisk terapi, elektrohydraulisk litotripi); fjerning av pankreas steiner, fikserte og/eller >5 mm; intrahepatiske steiner; pseudocyste drenasje, nekrosektomi; ampullektomi; ERCP etter Whipple eller Roux-en-Y bariatrisk kirurgi]
  , extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompleksitet (ASGE), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Grad 1 [Dyp kanylering av ønsket gangsystem; hovedpapille, prøvetaking; biliær stent fjerning/bytting]
  2: Grad 2 [Biliær steinekstraksjon <10 mm; behandle gallelekkasje; behandle ekstrahepatiske benigne og maligne strikturer; plassere profylaktiske pankreatis stenter ]
  3: Grad 3 [Biliær steinekstraksjon >10 mm; minor papilla kanylering ved pankreas divisum, og terapi; fjerning av internt migrerte stenter; intraduktal billeddiagnostikk, biopsi, FNA; behandling av akutt eller residiverende pancreatitt; behandle pankreas strikturer; fjerning av pankreassteiner, mobile og <5 mm; behandle hilus tumores; behandle benigne biliære strikturer, hilus og mer proksimalt; behandle mistenkt sfinkter Oddi dysfunksjon med eller uten manometri]
  4: Grad 4 [Fjerne internt migrerte pankreas stenter; intraduktale "imageguided" terapi (f eks fotodynamisk terapi, elektrohydraulisk litotripi); fjerning av pankreas steiner, fikserte og/eller >5 mm; intrahepatiske steiner; pseudocyste drenasje, nekrosektomi; ampullektomi; ERCP etter Whipple eller Roux-en-Y bariatrisk kirurgi]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]