ARCHETYPE Prosedyre (openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.procedure.v1
ConceptProsedyre
DescriptionEn klinisk aktivitet som er utført i undersøkende, diagnostisk, kurativ, terapeutisk, evaluerende, prognostisk eller palliativ hensikt.
UseBrukes til å registrere nødvendig informasjon om aktiviteter i gjennomføringen av en klinisk prosedyre. Dette inkluderer planlegging, fastsetting av tidspunkt, utførelse, utsettelse, avlysning, dokumentering og fullføring. Dette gjøres ved å registrere data knyttet til spesifikke aktiviteter som definert i arketypens prosesstrinn (Engelsk: "Pathway careflow steps"). Arketypen dekker aktiviteter for et bredt spekter av kliniske prosedyrer utført i evaluerende, undersøkende, diagnostisk, kurativ, terapeutisk eller palliativ hensikt. Eksempler strekker seg fra relativt enkle aktiviteter som innlegging av et intravenøst kateter, til komplekse kirurgiske operasjoner. Strukturert og detaljert tilleggsinformasjon om prosedyren kan registreres ved bruk av spesifikke CLUSTER-arketyper satt inn i "Prosedyredetaljer"-SLOTet der dette kreves. Tidsberegning relatert til en prosedyre kan håndteres på en av to måter: -Ved å benytte referansemodellen: Tiden for gjennomføring av et prosesstrinn vil benytte "time"-attributtet som ligger implisitt i en ACTION-arketype, for hvert enkelt prosesstrinn. -Dataelementer i arketypen: ---Dataelementet "Planlagt dato/tid" skal brukes for å registrere nøyaktig tidspunkt prosedyren er planlagt. Merk: Det korresponderende "time"-attributtet for prosesstrinnet "Fastsatt tidspunkt for prosedyre" registrerer tidspunktet da prosedyren ble planlagt, ikke dato/tid for når prosedyren er planlagt gjennomført. --- "Endelig dato/tid" skal registrere nøyaktig tidspunkt for da prosedyren ble avsluttet. Den kan brukes for å dokumentere komplekse prosedyrer med mange komponenter. Merk: Det korresponderende "time"-attributtet for prosesstrinnet "Prosedyre iverksatt" dokumenterer tidspunkt for hver gang en komponent er gjennomført eller påbegynt. Dataelementet "Endelig dato/tid" registrerer dato/tid for det siste aktive komponenten av prosedyren. Dette åpner for mulighet for utregning av den totale varigheten av den aktive prosedyren. Ved bruk i en operasjonsrapport skal arketypen bare benyttes for å registrere hva som ble utført under prosedyren. Egne arketyper vil bli benyttet for å registrere andre komponenter av operasjonsrapporten, dette inkluderer biopsitakning, bildediagnostisk veiledning, funn under operasjonen, postoperative instruksjoner og videre planer for oppfølging. I en problemliste eller i et problemsammendrag kan denne arketypen benyttes for å gi en oversikt over hvilke prosedyrer som er utført. Arketypen EVALUATION.problem_diagnosis vil benyttes for å gi en oversikt over pasientens problemer og diagnoser. I praksis vil mange prosedyrer (f.eks. i primærhelsetjenesten) utføres én gang, og ikke bestilles i forkant. Detaljene om prosedyren vil da registreres for det aktuelle prosesstrinnet. I noen tilfeller vil en gjentagende prosedyre bli rekvirert, og i en slik situasjon registreres prosesstrinnet "Prosedyre utført" i hvert enkelt tilfelle, og instruksjonen forblir i en aktiv tilstand. Når den siste prosedyren i serien er registrert settes prosesstrinnet "Prosedyre avsluttet" for å avslutte forordningen. I andre situasjoner, for eksempel i spesialisthelsetjenesten, kan det foreligge en formell rekvisisjon for en prosedyre hvor en motsvarende INSTRUCTION-arketype er benyttet. Denne ACTION-arketypen benyttes da for å registrere arbeidsflyt og når og hvordan prosedyren ble utført. Registrering av informasjon i denne ACTION-arketypen indikerer at en eller annen type aktivitet faktisk er utført; dette vil vanligvis være prosedyren i seg selv, men kan også være et mislykket forsøk eller en annen aktivitet som f.eks. en utsettelse av prosedyren. Finnes det en formell henvisning til en prosedyre, er henvisningens status representert i det prosesstrinnet hvor data er registrert. For eksempel vil gjennomføringen av en gastroskopi lagret i denne arketypen kunne registreres som flere påfølgende oppføringer innen et fremdriftsnotat, en oppføring for hvert prosesstrinn: - registrert planlagt Start dato/tid for gastroskopien ("Prosedyre planlagt") - registrert at gastroskopiprosedyren er fullført, inkludert informasjon om prosedyredetaljene ("Prosedyre avsluttet"). Legg merke til at det i openEHR referansemodellen er et attributt "time" som er tenkt brukt til å registrere dato og tid for når hvert enkelt prosesstrinn i ACTION-arketypen ble utført. Denne attributten skal brukes til å registre da prosedyren startet (ved prosesstrinnet "Prosedyre iverksatt"), eller tidspunktet da prosedyren ble avbrutt (ved prosesstrinnet "Prosedyre avbrutt").
MisuseBenyttes ikke til å registrere detaljer om administrasjon av legemidler - bruk ACTION.medication til dette formålet. Benyttes ikke til å registrere detaljer om bildediagnostiske undersøkelser - bruk ACTION.imaging_exam til dette formålet. Benyttes ikke til å registrere detaljer om laboratorieundersøkelser - bruk ACTION.laboratory_test til dette formålet. Benyttes ikke til å registrere detaljer om pasientopplæring - bruk ACTION.health_education til dette formålet. Benyttes ikke til å registrere detaljer om administrative aktiviteter - bruk spesifikke ADMIN-arketyper til dette formålet. Benyttes ikke til registrering om relaterte aktiviteter som bruk av frysesnitt tatt under en operasjon, legemidler gitt som del av prosedyren, eller når bildeveiledning er brukt under prosedyren. Bruk separate og spesifikke ACTION-arketyper innen samme templat til dette formålet. Benyttes ikke for å registrere en hel operasjon eller prosedyrerapport - bruk en templat der denne arketypen er kun en komponent av den fullstendige rapporten.
PurposeFor å registrere informasjon om aktiviteter som må gjennomføres for å utføre en klinisk prosedyre, inkludert planlegging, fastsetting av tidspunkt, utførelse, utsettelse, kansellering, dokumentering og fullføring.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-12
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B0D00F1F72EF8723AA88338063A1F586, build_uid=d6628a6c-b71d-4268-b79e-5b7a1b1a5ee7, revision=1.4.0}
Keywordsprosedyre, intervensjon, kirurgisk, medisinsk, klinisk, terapeutisk, diagnostisk, behandling, kur, evaluering, undersøkelse, screening, palliativ, terapi, prognostisk
Lifecyclepublished
UIDa8585fcc-28d7-4902-aa42-31d1c01f7213
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.16
Revision Number1.4.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk aktivitet som er utført i undersøkende, diagnostisk, kurativ, terapeutisk, evaluerende, prognostisk eller palliativ hensikt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Maria Beate Nupen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Diego Bosca, VeraTech for Health, Spain
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kari Beate Engseth, Finnmarkssykehuset HF + Klinikk Kirkenes, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Megan Hawkins, Mater Health Services, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Maria Beate Nupen-Stieng, Oslo Universitetssykehus, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Michael Osborne, Mater Health Services, Australia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Peter Scott, Australia
Elizabeth Stanick, Hobart Anaesthetic Group, Australia
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Vest IKT, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Line Thomassen, Helse Bergen, Norway
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Ivar Yrke, DIPS AS, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Kim Sommer, Natalia Strauch, MHH, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Russian: Art Latyp; Латыпов Артур, RusBITech; РусБИТех, Москва, hmm
Norwegian Bokmål: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF, john.tore.valand@helse-bergen.no
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
Arabic (Syria): Mona Saleh
Slovenian: Uroš Rajkovič, Biljana Prinčič, Slovenia
Spanish (Spain): Pablo Pazos, CaboLabs, pablo.pazos@cabolabs.com, Computer Engineer, Pablo.Pazos@Cabolabs.Com: pablo.pazos@cabolabs.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyrenavn, description=Navnet på prosedyren., comment=Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi prosedyrenavnet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av prosedyren, tilpasset det aktuelle prosesstrinnet., comment=For eksempel en beskrivelse av utførelsen og funnene fra prosedyren, det avbrutte forsøket, eller avlysningen av prosedyren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Indikasjon, description=Den kliniske eller prosessrelaterte årsaken til prosedyren., comment=Koding av indikasjon med en terminologi er foretrukket, om mulig. Dette dataelementet kan repeteres. For eksempel "Brudd i arm" eller "Mislykket tarmtømming" , "Tarmkreftscreening" eller "Pakkeforløp for kreft"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Den spesifikke metoden eller teknikken for prosedyren., comment=Bruk dette dataelementet til å registrere enkle termer eller en fritekstlig beskrivelse. Dersom behovene for beskrivelse av metoden krever mer kompleks modellering, kan dette representeres ved hjelp av tilleggsarketyper i SLOTet "Prosedyredetaljer" i denne arketypen. Dersom metoden inkluderes som en del av "Prosedyrenavn"-elementet ved hjelp av prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hastegrad, description=Prosedyrens hastegrad., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppssted, description=Stedet på kroppen der prosedyren er utført., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt ubegrenset for å tillate kliniske scenarier som f.eks. å fjerne flere hudlesjoner på forskjellige steder, men der alle de andre attributtene er identiske. Bruk dette dataelementet til å registrere enkle termer eller prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for registrering av anatomisk lokalisering bestemmes først av applikasjonen eller krever mer kompleks modellering som f.eks. relative lokaliseringer, kan arketypene CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location brukes i SLOTet "Prosedyredetaljer" i denne arketypen. Dersom den anatomiske lokaliseringen inkluderes som en del av "Prosedyrenavn"-elementet ved hjelp av prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Prosedyredetaljer, description=Strukturert informasjon om prosedyren., comment=Bruk for å registrere detaljert, strukturert informasjon om anatomisk lokalisering, metode og teknikker, utstyr som ble benyttet, medisinsk utstyr som ble implantert, funn, etc., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Resultat, description=Resultatet av den utførte prosedyren., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problem ved prosedyre, description=Vanskeligheter eller problemer som det ble støtt på under prosedyren., comment=Eksempler: Pasienten var urolig, magen var ikke skikkelig tømt før gastroskopi, en svulst i gallegangene gjorde det umulig å få skopet gjennom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komplikasjon, description=Detaljer om komplikasjoner oppstått under gjennomføring av prosedyren., comment=Bruk dette dataelementet til å registrere enkle termer eller prekoordinerte komplikasjoner. Dersom registreringskravene for komplikasjoner er mer komplekse er det anbefalt å bruke en spesifikk CLUSTER-arketype i SLOTet "Prosedyredetaljer" i denne arketypen, og i disse tilfellene blir dette dataelementet overflødig. Eksempler: Hematuri etter nyrebiopsi, vevsirritasjon etter innleggelse av venekateter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt dato/tid, description=Dato/tid når prosedyren er planlagt utført., comment=Kun til bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Prosedyre planlagt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for avslutning av prosedyren, description=Datoen og/eller tiden da hele eller den siste av komponentene i en kompleks prosedyre ble avsluttet., comment=Kun for bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Prosedyre utført" og i situasjoner der prosedyren gjentas flere ganger før den fullføres, eller det finnes flere komponenter i prosedyren. Dette kan være det samme som referansemodellens "time"-atributt for prosesssteget "Prosedyre utført"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=2, text=Total varighet, description=Den totale tiden som ble brukt til å fullføre prosedyren. Dette kan omfatte tidsbruk under den aktive fasen av prosedyren, og i tillegg tid da prosedyren var midlertidig stanset., comment=Kun for bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Prosedyre fullført"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=2, text=Multimedia, description=Multimediarepresentasjon av en utført prosedyre., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_capture.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyretype, description=Typen prosedyre., comment=Dette dataelementet kan brukes til å støtte organisering innenfor brukergrensesnittet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for at aktiviteten eller prosesstrinnet for den aktuelle prosedyren ble utført., comment=For eksempel grunnen til at prosedyren ble avlyst eller midlertidig stanset., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av aktivitet eller prosesstrinn som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer prosedyren., comment=Tilsvarer "Placer Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsidentifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar rekvisisjonen., comment=Tilsvarer "Filler Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar prosedyrerekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_526_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre planlagt, description=Prosedyren er planlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0034]_524_at0034, code=at0034, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=X - Prosedyre planlagt, description=Dette prosesstrinnet er satt ut av bruk, siden det ved en feil hadde statusen "initial". Bruk det nye prosesstrinnet "Prosedyre planlagt" (at0004) som har den korrekte statusen "planned"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_526_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyrerekvisisjon sendt, description=Det er sendt rekvisisjon for prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_524_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=X - Prosedyrerekvisisjon sendt, description=Dette prosesstrinnet er satt ut av bruk, siden det ved en feil hadde statusen "initial". Bruk det nye prosesstrinnet "Prosedyre planlagt" (at0007) som har den korrekte statusen "planned"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0038]_527_at0038, code=at0038, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre utsatt, description=Prosedyren er utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_528_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre avlyst, description=Den planlagte prosedyren har blitt avlyst før den ble igangsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0036]_529_at0036, code=at0036, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Fastsatt tidspunkt for prosedyre, description=Tidspunkt for prosedyre er fastsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0068]_245_at0068, code=at0068, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre påbegynt, description=Prosedyren eller en del av en prosedyre som består av flere delprosedyrer er påbegynt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0047]_245_at0047, code=at0047, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre utført, description=Prosedyren eller en del av en prosedyre som består av flere delprosedyrer er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0040]_530_at0040, code=at0040, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre midlertidig stanset, description=Prosedyren er suspendert/ midlertidig stanset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_531_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre avbrutt, description=Prosedyren har blitt avbrutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0043]_532_at0043, code=at0043, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Prosedyre fullført, description=Prosedyren er utført og alle tilknyttede kliniske handlinger er fullførte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0053], code=at0053, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0004], code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer prosedyren., comment=Tilsvarer "Placer Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsidentifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar rekvisisjonen., comment=Tilsvarer "Filler Order Number" i HL7 v2-spesifikasjonene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar prosedyrerekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0064], code=at0064, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]