ARCHETYPE Alkoholanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.alcohol_consumption_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.alcohol_consumption_summary.v1
ConceptAlkoholanamnese
DescriptionSammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende bruk av alkohol.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende bruk av alkohol. Denne arketypen er tenkt brukt til å registrere informasjon om både nåværende og tidligere bruk av alkohol. Rammen for denne arketypen er å dokumentere alle typer alkoholinntak, fordi konsum av alkohol er forbundet med helserisiko. Historikken knyttet til økt eller redusert bruk av hver type alkoholholdig drikk over tid kan registreres ved å bruke clusteret 'Per episode'. Clusteret kan repeteres. Denne samlingen dataelementer tillater detaljert registrering av alkoholrelatert atferd per type alkoholholdig drikk, for eksempel dersom individet drikker øl hver dag, vin hver fredag og sprit av og til på fest. Avgjørelsen om når én episode avslutter og en ny episode starter, skal reflektere de lokale preferansene for datainnsamling, for eksempel dersom individet: - slutter i en periode av signifikant varighet (hva som er 'signifikant varighet' vil mest sannsynlig være definert lokalt), eller - gjør en signifikant endring i inntaksmengden av, eller mønsteret i sin alkoholbruk. Clusteret 'Per type' tillater registrering av spesifikke detaljer knyttet til ulike typer alkoholholdig drikke. Clusteret kan repeteres for hver type alkoholholdig drikke som konsumeres. Typen alkoholholdig drikke identifiseres i elementet "Type" og man kan velge å angi dette som enten fritekst, eller fra verdisettet som er definert som kodet tekst. I noen tilfeller vil individet konsumere kun én type alkohol, som for eksempel øl. Inntas også andre typer alkoholholdig drikke, legges detaljene i en ny instans av clusteret 'Per type'. Dataelementet 'Overordnet beskrivelse' brukes til å gi fritekstbeskrivelser av alkoholbruk, eller til å overføre data fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseBrukes ikke til registrering av hendelses- eller periodebasert informasjon om drikking av alkohol, som faktisk daglig bruk eller gjennomsnittlig bruk over en gitt periode, som siste 30 dager - bruk arketypen OBSERVATION.alcohol_intake til dette. Brukes ikke til registrering av vurdering av alkoholavhengighet. Bruk spesifikke arketyper til dette formålet, for eksempel OBSERVATION.audit. Brukes ikke til registrering av andre måter å innta alkohol på enn drikking, som for eksempel inhalasjon.
PurposeFor å registrere sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende bruk av alkohol.
ReferencesDerived from: Tobacco smoking summary, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-11-27]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Tobacco smoking summary, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-11-27]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5AC66CEBB1E7A08B981C72FEA865D631, build_uid=b2d969fe-f4d5-446f-97af-2fe88d671776, revision=1.0.0}
Keywordsdrikking, full, alkoholbegjær, alkoholiker, alkoholisme, ethyl, etanol, alkoholforbruk, avhold, rus
Lifecyclepublished
UIDbbdf4b6a-ea11-49bf-ba4d-c65ba8df5467
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1599
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende bruk av alkohol., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Chris Bullen, University of Auckland, New Zealand
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Are Edvardsen, SKDE, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Jørn Henrik Vold, Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Stelios Joseph Karras, Ergobyte, Greece
Adriana Kitajima, CORE Consulting, Brazil
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Ole Kristian Losvik, Losol AS, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
Lisbeth Sommervoll, Akershus Universitetssykehus, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ping-Cheng Wei, New Zealand, originalLanguage=en, translators=
 • Swedish: Carrick Gillespie, Annika Terner, Omniq AB, carrick.gillespie@omniq.se
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke and Vebjørn Arntzen, Nasjonal IKT HF and Oslo University Hospital HF, silje.ljosland.bakke and varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om nåværende atferd og bruk for alle typer alkohol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Drikker [Individet bruker alkohol.]
 • Drukket tidligere [Individet har brukt alkohol tidligere, men drikker ikke nå.]
 • Aldri drukket [Individet har aldri brukt alkohol.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Oppsummering i fritekst om et individs overordnede mønster og historie knyttet til alkoholinntak., comment=Bruk dette elementet for å registrere en beskrivelse i fritekst om drikkevaner for dette individet, eller for å overføre til arketypeformat ustrukturert informasjon om drikkevaner fra et eksisterende eller tidligere brukt klinisk system., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet å drikke regelmessig, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å bruke alkohol hyppig eller regelmessig, men ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. Dette elementet brukes for når et individ begynte å drikke alkohol regelmessig, heller enn første gang individet smakte alkohol. Den første smaken kunne være på et veldig tidlig tidspunkt i livet, og så kan individet ha et opphold til midten av tenårene før det begynte å konsumere alkohol. Dersom det er tilfelle, er det mønsteret som startet i midten av tenårene som er klinisk relevant. For å skille mellom drikkemønster gjennom livet, må man bruke andre elementer i denne arketypen, for eksempel i clusteret "Per episode"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet daglig alkoholbruk, description=Dato eller deldato da individet begynte å bruke alkohol daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0114], code=at0114, itemType=ELEMENT, level=2, text=Første gang beruset, description=Dato eller deldato når et individ ble beruset for første gang., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. Dette dataelementet har ikke til hensikt å registrere tilfeldig og ikke-villet beruselse, men å identifisere når et skadelig drikkemønster eventuelt har startet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per episode, description=Detaljer om en avgrenset eller pågående episode med et vedvarende mønster i drikkevaner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om nåværende atferd for alkoholinntak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nåværende bruker [Individet har inntatt alkohol i denne episoden.]
 • Aldri brukt [Individet har ikke drukket alkohol i løpet av denne episoden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av episoden, description=Oppsummerende beskrivelse i fritekst om individets overordnede drikkemønster innenfor den angitte perioden., comment=For eksempel detaljer om mønster for stordrikking eller fyllekuler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodenavn, description=Identifikasjon av en episode med alkoholbruk, enten som et nummer i en sekvens eller som en navngitt hendelse., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en serie av episoder, eller "Gravid med tvillinger" om en beskriver alkoholbruk under en helserelatert hendelse som for eksempel et bestemt svangerskap., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. Dette dataelementet vil være tomt dersom episoden er pågående., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mønster, description=Typisk bruksmønster for perioden., comment=Bruksmønsteret kan registreres mer detaljert ved å benytte en terminologi eller et lokalt verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Daglig [Individet drikker alkohol minst en gang per dag.]
  • Ikke daglig [Individet drikker ikke alkohol daglig.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=3, text=Frekvens for episodisk høyt forbruk, description=Individets frekvens for episodisk høyt forbruk over korte tidsperioder, der formålet er å bli full, mao hvor ofte har individet "fyllekuler"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Enheter:
  • 0.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..365.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Enheter:
  • 0.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..365.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

  Øvre: Enheter:
  • 0.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 0.0..365.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0113], code=at0113, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av episodisk høyt forbruk, description=Beskrivelse i fritekst om individets typiske mønster for episodisk høyt forbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0110], code=at0110, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alkoholfrie dager, description=Antall dager individet ikke drakk alkohol i den spesifiserte perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • 0.0..<7.0 1/wk
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..<31.0 1/mo
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Typisk bruk (alkoholenheter), description=Estimat på antall alkoholenheter som ble drukket i den spesifiserte perioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • >=0.0 1/d
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 1/wk
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 1/mo
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per type, description=Detaljer om bruk av spesifikk type alkohol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type, description=Navnet på den spesifikke typen eller gruppen av alkohol., comment=Bruk helst det forhåndsdefinerte verdisettet der det er mulig. Alternativt kan man bruke et lokalt verdisett eller en terminologi for å registrere spesifikke type alkoholholdige drikker, for eksempel rød eller hvit vin, brandy eller whisky, vanlig øl eller lettøl, eller denaturert alkohol som rødsprit som en spesifikk type sprit., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Øl [Gjæret alkoholholdig drikke brygget på korn.]
  • Vin [Gjæret alkoholholdig drikke laget av druesaft eller noen ganger av annen frukt.]
  • Sider [Gjæret alkoholholdig drikk laget av råsaft fra epler eller annen frukt.]
  • Mjød [Gjæret alkoholholdig drikk laget av honning, vann og gjær. Noen ganger med tilsatt krydder, som mjødurt.]
  • Pulque [Gjæret alkoholholdig drikk laget av sevje fra agaveplanten, for eksempel tequilla.]
  • Brennevin (Sprit) [Gjæret alkoholholdig drikk laget ved destillasjon. Vanligvis med en alkoholprosent > 20%. Omfatter også likører, coctails og teknisk etanol.]
  • Sterkvin [Vin som er tilsatt brennevin. Tidligere kalt hetvin.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Oppsummering i fritekst om drikkeatferd for den spesifiserte typen alkoholholdig drikke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029]/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk bruk (alkoholenheter), description=Estimat på antall alkoholenheter av den spesifiserte typen alkohol som ble drukket i den spesifiserte perioden., comment=Definisjon på alkoholenhet kan gjøres i protokolldelen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • >=0.0 1/d
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 1/wk
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 1/mo
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029]/items[at0077], code=at0077, itemType=SLOT, level=4, text=Detaljer om typen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte typen alkoholholdig drikke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0029]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om bruk av den spesifiserte typen alkoholholdig drikke, og som ikke er registrert i andre element., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall forsøk på å slutte, description=Totalt antall ganger individet har forsøkt å slutte å drikke alkohol i denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Datoen da individet sluttet å drikke alkohol i denne perioden., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Definisjoner for "Sluttdato" varierer enormt og kan defineres ved å bruke dataelementet "Definisjon på Sluttdato" i protokolldelen av denne arketypen. Denne datoen vil være identisk med "Episodens sluttdato" for den siste episoden. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de første 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om episoden, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte episoden av alkoholbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0064]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentarer til episoden, description=Ytterligere fritekst om episoden med drikking av alkohol, og som ikke er fanget i andre element., comment=For eksempel om individet "reparerer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=SLOT, level=2, text=Overordnede detaljer, description=Ytterligere overordnede strukturerte detaljer om alkoholbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet sluttdato, description=Datoen da individet sist brukte en hvilken som helst type alkohol., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de første 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere fritekst om all bruk av alkohol, og som ikke er fanget i andre element., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen av dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Forsøk på å slutte", description=Den anvendte definisjonen av dataelementet "Antall forsøk på å slutte" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "Sluttet å drikke i en dag eller mer, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Drikker", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Drikker" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Drukket tidligere", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Drukket tidligere" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Aldri drukket", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Aldri drukket" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av Alkoholenhet (mengde), description=Den anvendte definisjonen av en alkoholenhet i dataelementet "Typisk bruk (alkoholenheter)" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • >=0.0 g
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [oz_av]
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når sammendraget av alkoholbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen av dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Forsøk på å slutte", description=Den anvendte definisjonen av dataelementet "Antall forsøk på å slutte" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "Sluttet å drikke i en dag eller mer, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Drikker", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Drikker" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Drukket tidligere", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Drukket tidligere" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på "Aldri drukket", description=Den anvendte definisjonen av verdien "Aldri drukket" i dataelementet "Overordnet status" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av Alkoholenhet (mengde), description=Den anvendte definisjonen av en alkoholenhet i dataelementet "Typisk bruk (alkoholenheter)" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • >=0.0 g
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [oz_av]
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når sammendraget av alkoholbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]