ARCHETYPE Graviditetssammenfatning (openEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0
ConceptGraviditetssammenfatning
DescriptionEn oversikt eller oppsummering av en bekreftet graviditet og utfall, inkludert svangerskapsperioden, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden.
UseBrukes for å registrere en oversikt eller oppsummering av en bekreftet graviditet og utfall, inkludert svangerskapsperioden, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden. Ideelt sett bør informasjonen i denne arketypen bare legges inn én gang, men det er noen situasjoner hvor det kan være nyttig å duplisere dataelementer. For eksempel, så vil det være nyttig å inkludere Apgar-totalskår i konteksten av et svangerskapssammendrag, men den detaljerte poengivningen i Apgar-skåren er registrert ved hjelp av en Apgar-skår arketype bygget for dette formålet. I denne situasjonen kan applikasjonene sikre at det ikke forekommer et behov for dobbelføring av data, med tanke på brukeren, men at disse dataelementene i sammendraget er direkte avledet fra de faktiske Apgar-skår dataene. I løpet av graviditeten støtter denne arketypen registrering av persistente data i en svangerskapsoppsummering, gradvis akkumulert eller oppdatert, gjennom hele svangerskapet, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden. Etterhvert som data blir registrert i journalen, blir også datoen registrert inn i "Sist oppdatert" dataelementet i Protokollen. Dette sikrer at datoen for siste oppdatering forblir bevart med de kliniske dataene, dersom dette svangerskapssammendraget tas ut av konteksten til helsejournalen for andre formål, som dataoverføring. Etter fødsel, kan denne sammenfatningen bli brukt som grunnlag for å dele nøkkelinformasjon angående denne graviditeten, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden med annet helsepersonell. Enhver fullført svangerskapssammenfatning lagret i helsejournalen kan blir brukt til å utfylle detaljer i "Tidligere svangerskapsshistorikk" i kommende svangerskapsjournaler. I situasjoner hvor komplette svangerskapssammenfatninger ikke er tilgjengelige for hver tidligere graviditet, kan denne arketypen også bli brukt til å dokumentere en relevant delmengde av informasjon som kan brukes til å fylle detaljer i "Tidligere svangerskapshistorikk" med nye eller aktive graviditetsdata.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere event-based informasjon i løpet av graviditeten, fødsel og den umiddelbare postpartum perioden. Disse vil bli dokumentert ved bruk av OBSERVATION arketyper, for eksempel informasjon som er relatert til historikk og undersøkelser ved svangerskapskontroller og under fødselen. Brukes ikke for å dokumentere sammenfattet informasjon om kvinnens obstetriske historie - bruk EVALUATION.obstetric_summary. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om kvinnens menstruasjonssyklus - bruk OBSERVATION.menstrual_cycle. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om spedbarns måltider/mating - en seperat arketype vil bli brukt til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere en generell sammenfattet menstruasjonshistorikk eller menstruasjonsdagbok - seperate arketyper vil bli brukt til dette formålet.
PurposeFor å støtte registreringen av en oversikt eller oppsummering av en bekreftet graviditet og utfall, inkludert svangerskapsperioden, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden.
ReferencesPregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013

AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW.

Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06.

Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Pregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013 AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW. Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06. Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=openEHR Foundation, original_publisher=org.openehr, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8CBCB17FD10A2D8DDBCC3F7E1F0FF5E2, build_uid=faba242e-f770-493d-82b5-fd509730ce14, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsgraviditet, svangerskap, foster, spedbarn, neonatal, forløsning, befruktning, termin, termindato, forventet, fødsel, baby, babyer
Lifecyclein_development
UID131ee09b-1b5f-4c8b-a2a6-bea1f0f704e9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1592
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En oversikt eller oppsummering av en bekreftet graviditet og utfall, inkludert svangerskapsperioden, fødselen og den umiddelbare postpartum perioden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Bernadette Lack, Department of Health, Australia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Steven Schatz, Department of Health (Northern Territory), Australia
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Gabriela Alves, Maria Angela Scatena, Marivan Abrahäo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz
 • Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0146], code=at0146, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graviditet (label), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0158], code=at0158, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graviditet bekreftet, description=Bekreftelse på graviditet., comment=Bekreftelsen kan dokumenteres i form av en dato, en avkryssingsrute eller ved å linke til et bekreftende testresultat i den elektroniske journalen. Dataelementet kan brukes til å trigge "Nåværende gravid" status i arketypen EVALUATION.pregnancy_status (Graviditet status)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  URI
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graviditetsutfall, description=Utfallet av graviditeten i sin helhet., comment=Koding av "Graviditetsutfall" med en terminologi er ønsket, der det er mulig. Dette dataelementet er overflødig hvis 'Fødselsutfall' er registrert. Hvis det er nødvendig å registrere utfallet per foster etter fødsel, bruk dataelementet "Fødselsutfall". Vær oppmerksom på - i noen situasjoner kan de mulige verdisettene for 'Graviditetsutfall' og 'Fødselsutfall' overlappe, og det kan være nødvendig for brukergrensesnittet å presentere et sammenslått verdisett i en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graviditetssammenfattning, description=Fritekst beskrivelse som omhandler hele svangerskapet og fødsel, inkludert komplikasjoner., comment=Dette dataelementet kan brukes til å befolke dataelementet "Svangerskap/fødsel sammendrag" i arketypen EVALUATION.birth_detalis i barnets helsejournal., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=Assistert reproduksjon?, description=Var graviditeten et resultat av assistert befuktningsteknologi?, comment=Sant, dersom assistert befruktning var avgjørende for å bli gravid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=2, text=Assistert reproduksjon type, description=Hvilken type assistert befruktning ble brukt for å oppnå graviditeten., comment=Kodet med terminologi er foretrukket, dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall foster, description=Antall foster identifisert i livmoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0159], code=at0159, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graviditetens varighet, description=Svangerskapets varighet inntil det er avsluttet., comment=Også kjent som "Gestasjonsalder ved fødsel" for svangerskap som ender i fødsel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager
0 dager..52 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsstart, description=Måten fødselen startet på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen fødsel [Ingen fødselsstart.]
 • Spontant [Spontan fødselssart, uten intervensjon.]
 • Indusert [Indusert fødsel(start).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=2, text=Induksjonsmetode, description=Induksjonsmetoden som er brukt., comment=Koding av "Induksjonsmetode" med en ønsket teminologi, hvor dette er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=2, text=Induksjonsindikasjon, description=Årsaken/indikasjonen til at fødselen blir indusert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Riestimmulerende metode, description=Metoden brukt for stimulering av rier etter fødselsstart., comment=Koding av "Riestimmulerende metode" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselens totale varighet, description=Den totale varigheten av fødselens alle tre stadier., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0118], code=at0118, itemType=ELEMENT, level=2, text=Perineum, description=Kodet eller fritekst beskrivelse av perineums tilstand etter fødsel, inkludert skader og reparasjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Perinealruptur grad 1 [Overfladisk skade av hud i perineum eller vaginalslimhinne.]
  • Perinealruptur grad 2 [Dyp perinealskade med affeksjon av muskulatur i perineum, men uten affeksjon av m. sphincter ani eksternus (EAS) (eksterne sfinkter).]
  • Perinealruptur grad 3 [Skade av perineum som involverer analsfinkter 3a: Ruptur av <50 % av EAS 3b: Ruptur av ≥50 % av EAS 3c: Ruptur av EAS og m. sphincter ani internus (IAS) (interne sfinkter).]
  • Perinealruptur grad 4 [Skade av perineum som involverer analsfinkter og anal/rektumslimhinne.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=2, text=Episiotomi, description=Ble det utført en episiotomi?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0119], code=at0119, itemType=ELEMENT, level=2, text=Estimert blødning, description=Estimert total blødningmengde iløpet av fødselen og postpartum (første 24 timene)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter: ml, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0161], code=at0161, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer relatert til graviditets sammenfatningen., comment=For eksempel: funn fra undersøkelse av placenta., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065], code=at0065, itemType=CLUSTER, level=2, text=Maternell komplikasjon, description=Detaljer angående graviditetskomplikasjoner eller fødselskomplikasjoner som påvirker moren., comment=Maternelle komplikasjoner registrert i denne maternelle "Graviditets sammenfatning" arketypen, kan brukes til å befolke EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) eller ACTION.procedure (Prosedyre) arketypene som en del av en maternell problemliste eller lignende. Alternativt, kan disse komplikasjonene hentes fra relevante registreringer fra tidligere dokumentert i den maternelle helsejournalen ved bruk av EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) or ACTION.procedure (Prosedyre) arketypene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=3, text=Komplikasjon, description=Identifisering av komplikasjon., comment=Koding av "Komplikasjon" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig. For eksempel postpartum blødning eller pre-eklampsi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av den maternelle komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starttidspunkt/dato, description=Start tidspunkt/dato angående komplikasjonen, satt etter en vurdering gjort av en kliniker., comment=Finnes det bare et delvis/ufullstendig tidspunkt, så aksepteres det., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per nyfødt, description=Informasjon om et single nyfødt barn., comment=Disse dataelementene kan brukes til å registrere detaljer om levedefødte eller dødfødte barn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn (label), description=Identifikasjonen til den nyfødte., comment=Identifikasjonen kan være navnet til det nyfødte barnet, eller en type identifikasjon gitt til ikke levedyktige foster., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fødselsutfall, description=Beskrivelse av fødselsutfallet per nyfødt barn., comment=Det er anbefalt å kode "Fødselsutfall" med en ekstern en terminologi. For eksempel: "Levende født", "Dødfødsel", "Neonatal død". Dette dataelementet er overflødig dersom "Graviditetsutfall" har blitt registrert. Vær oppmerksom på - i noen situasjoner kan de mulige verdisettene for 'Graviditetsutfall' og 'Fødselsutfall' overlappe, og det kan være nødvendig for brukergrensesnittet å presentere et sammenslått verdisett i en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fødselstidspunkt, description=Dato og tid for fødselen., comment=Dette dataelementet kan bli brukt til å befolke den nyfødtes helsejournal ved å bruke dataelementet "Fødselsdato" i arketypen EVALUATION.birth_details (Fødselsdetaljer)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilordnet kjønn, description=Kjønnet til den nyfødte tilordnet ved eller tett opptil fødsel, ved direkte observasjon av ytre genetalia., comment=Kodet med en terminologi er foretrukket, om det er mulig. For eksemplel: Gutt, Jente, Uavklart kjønn. Uavklart kjønn brukes når det ikke er mulig å avgjøre om det er en gutt eller en jente ved å undersøke de ytre kjønnsorganene. Dette dataelementet kan bli brukt til å befolke den nyfødtes helsejournal ved å bruke dataelementet "Tilordnet kjønn ved fødsel" i arketypen EVALUATION.gender (Kjønn)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Gutt [Barnet er tilsynelatende fysisk en gutt.]
 • Jente [Barnet er tilsynelatende fysisk en gutt.]
 • Uavklart kjønn [Barnets kjønn er uavklart, da det ikke er mulig å avgjøre ved observasjon av fysiske karakteristika.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0160], code=at0160, itemType=SLOT, level=3, text=Fødselssammendrag, description=En valgt undergruppe av vedvarende eller oppsummerende informasjon om svangerskapet og fødselen til et spedbarn for bruk i både den maternelle og spedbarnets helsejournal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.birth_summary.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ledende del, description=Ledende del ved forløsning av barnet., comment=Den kliniske konteksten for å registrere dette dataelementet er kun ved forløsning, ikke ved andre tidspunkt i fødselsforløpet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Hodet [Ledende del er hodet.]
 • Sete [Ledende del er setet.]
 • Ansikt [Ledende del er ansiktet.]
 • Pannen [Den ledende del er pannen.]
 • Fot [Den ledende del er en fot.]
 • Arm [Den lendende del er en arm.]
 • Skulder [Den ledende del er en skulder.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=3, text=Leie, description=Leie til barnet ved fødsel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Venstre occiput anterior/transvers [Barnets rygg var mot venstre side av uterus ved fødselsstart. Førsteleie.]
 • Høyre occiput anterior/transverse [Barnets rygg var mot hørye side av uterus ved fødselsstart. Andre leie.]
 • Ukjent [Det er ikke kjent hvilken side barnets rygg lå til ved fødselssart.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vekt, description=Fødselsvekten til den nyøfdte., comment=Dette dataelementet kan bli brukt til å befolke den nyfødtes helsejournal ved å bruke dataelementet "Vekt" og "Fødsel" Hendelse i arketypen EVALUATION.body_weight (Kroppsvekt)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • 0.0..1000.0 g
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..10.0 kg
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0109], code=at0109, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ernæring, description=Fritekstbeskrivelse av det nyfødte barnets inntak av mat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061], code=at0061, itemType=CLUSTER, level=3, text=Nyfødt komplikasjon, description=Detaljer om enhver komplikasjon som angår det nyfødte barnet., comment=Nyfødt komplikasjoner registrert i denne maternelle "Graviditets sammenfatning" arketypen, kan brukes til å befolke EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) eller ACTION.procedure (Prosedyre) arketypene som en del av en problemliste eller lignende i den nyfødtes helsejournal., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komplikasjon, description=Identifisering av komplikasjonen etter fødsel., comment=Koding av "Komplikasjon" med en ønsket terminologi, der det er mulig. For eksempel neonatal hypoglykemi eller hypotermi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Startidspunkt/dato, description=Startidspunkt og/eller dato for komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato/tidspunktet graviditets sammenfatningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0164], code=at0164, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0081], code=at0081, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato/tidspunktet graviditets sammenfatningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0164], code=at0164, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]