ARCHETYPE *Pregnancy summary(en) (openEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0
Concept*Pregnancy summary(en)
Description*Oversikt eller sammenfatning av en graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden.
UseBrukes for å dokumentere en oversikt eller et sammenfattet dokument av en oppdaget graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden (6 uker postpartum). Ideelt sett burde informasjonen i denne arketypen bare bli lagt inn en gang. Det er derimot noen situasjoner hvor det kan være nyttig å duplisere dataelementene. For eksempel, så vil det være nyttig å inkludere i Apgar-skår i konteksten av et graviditetssammendrag, på en annen side så fanges alle detaljene av Apgar-skåren opp i en Apgar arketype bygget for dette formålet. I denne situasjonen kan applikasjonene forsikre at det ikke forekommer et behov for dobbelføring av data, med tanke på brukeren, men at disse dataelementene i sammendraget blir avledet/hentet opp direkte fra det faktiske Apgar-skår dataelementet. I løpet av graviditeten, vil denne arketypen støtte opp om utviklingen av en vedvarende graviditets relatert helse sammenfatning, med informasjon som fortløpende blir akkumulert eller oppdatert gjennom graviditeten, fødsel og barselperioden. Etter hvert som data blir lagt til den vedvarende helsejournalen blir også datoen dokumentert inn i "Sist oppdatert" dataelementet i Protokollen. Dette gjøres for å forsikre seg om at dersom denne graviditetssammenfatningen blir tatt ut av konteksten til helsejournalen til andre formål, som dataoverføring, vil datoen til den siste oppdateringen bli bevart med de kliniske dataene. Etter fødsel, kan denne sammenfatningen bli brukt som grunnlag for å dele nøkkelinformasjon angående denne graviditeten, fødselen og barselperioden med annet helsepersonell. Enhver fullført gravidietssammenfatning lagret i helsejournalen kan blir brukt til å utfylle detaljer i Tidligere graviditetshistorikk i kommende graviditetsjournaler. I situasjoner hvor komplette graviditetssammenfatninger ikke er tilgjengelige for hver tidligere graviditet, kan denne arketypen også blir brukt til dokumentere en relevant delmengde av informasjon som kan brukes til å fylle detaljer i Tidligere gravidtetshistorikk med nye eller aktive graviditetsdata.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere event-based informasjon i løpet av graviditeten, fødsel og barseltiden. Disse vil bli dokumentert ved bruk av OBSERVATION arketyper, for eksempel informasjon som er relatert til historikk og undersøkelser ved svangerskapskontroller og under fødselen. Brukes ikke for å dokumentere sammenfattet informasjon om kvinnens obstetriske historie - bruk EVALUATION.obstetric_summary. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om kvinnens menstruasjonssyklus - bruk OBSERVATION.menstrual_cycle. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om spedbarns måltider/mating - en seperat arketype vil bli brukt til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere en generell sammenfattet menstruasjons historikk eller dagbok - en seperat arketype vil bli brukt til dette formålet.
PurposeFor å støtte dokumentasjonen av et oversiktdokument eller sammendrag ved et identifisert/oppdaget graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og postpartum perioden.
ReferencesPregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013

AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW.

Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06.

Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Pregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013 AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW. Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06. Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=openEHR Foundation, original_publisher=org.openehr, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C340A0CA6430130BF06485999C4D54D4, build_uid=ab76d8a1-0182-4cee-99b4-a0fb7e7edd26, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsgraviditet, svangerskap, foster, spedbarn, neonatal, forløsning, befruktning, termin, termindato, forventet, fødsel, baby, babyer
Lifecyclein_development
UID9122c39a-3817-426e-9ae4-d1f438b1d26b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1592
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*Oversikt eller sammenfatning av en graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Bernadette Lack, Department of Health, Australia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Steven Schatz, Department of Health (Northern Territory), Australia
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Gabriela Alves, Maria Angela Scatena, Marivan Abrahäo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Status (en), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Currently pregnant (en) [*The individual is currently pregnant. (en)]
 • *Previously pregnant (en) [*The individual has been pregnant in the past. (en)]
 • *Never pregnant (en) [*The individual has never been pregnant. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145], code=at0145, itemType=CLUSTER, level=2, text=*Per pregnancy (en), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0146], code=at0146, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Pregnancy label (en), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Assisted reproduction?(en), description=*Var graviditeten et resultat av assistert befuktningsteknologi?, comment=Sant, dersom assistert befruktning var avgjørende for å bli gravid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Assisted reproduction type(en), description=*Hvilken type assistert befruktning ble brukt for å oppnå graviditeten., comment=Kodet med terminologi er foretrukket, dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Number of babies(en), description=*Antall foster identifisert i livmoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Pregnancy outcome(en), description=*Utfallet av graviditeten i sin helhet., comment=Koding av Reslutatet av graviditeten med en terminologi er ønsket, der det er mulig. Dersom individuelle foster har blitt oppdaget/identifisert, dokumenter denne informasjonen ved å bruke dataelementet "Individuelt utfall". Dette dataelementet skal ikke brukes dersom "Individuelt utfall" er dokumentert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Onset of labour(en), description=*Måten fødselen startet på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen fødsel [Ingen fødselsstart.]
 • Spontant [Spontan fødselssart, uten intervensjon.]
 • Indusert [Indusert fødsel(start).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Induction method(en), description=*Induksjonsmetoden som er brukt, comment=Koding av "Induksjonsmetode" med en ønsket teminologi, hvor dette er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Reason for induction(en), description=*Årsaken/indikasjonen til at fødselen blir indusert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Augmentation method(en), description=*Induksjonsmetoden., comment=Koding av "Induksjonsmetoden" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0065], code=at0065, itemType=CLUSTER, level=3, text=*Maternal complication(en), description=*Detaljer angående graviditets komplikasjoner eller fødsels komplikasjoner som påvirker moren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0065]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komplikasjon, description=Identifisering av komplikasjon., comment=Koding av "Komplikasjon" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig. For eksempel postpartum blødning eller pre-eklampsi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0065]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekst beskrivelse av den maternelle komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0065]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Date/Time of onset(en), description=*Start tidspunkt/dato angående komplikasjonen, satt etter en vurdering gjort av en kliniker., comment=Finnes det bare et delvis/ufullstendig tidspunkt, så aksepteres det., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Total duration of labor(en), description=*Total duration of all three stages of labour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0118], code=at0118, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Perineum(en), description=*Coded or narrative description about the condition of the perineum after birth, including injuries and repairs. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • *First degree vaginal tear (en) [*Involve just the skin of the vaginal opening and perineum. (en)]
  • *Second degree vaginal tear (en) [*Involve the skin and muscle of the perineum and might extend deep into the vagina. (en)]
  • *Third degree vaginal tear (en) [*Tear in the vaginal tissue, perineal skin, and perineal muscles that extends into the anal sphincter. (en)]
  • *Fourth degree vaginal tear (en) [*Extend through the anal sphincter and into the mucous membrane that lines the rectum. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Episiotomy (en), description=*Was an episiotomy performed? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0119], code=at0119, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Blood Loss(en), description=*Estimation of maternal blood loss during birth and immediately post delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter: ml, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=3, text=*Per baby(en), description=*Informasjon om et individuelt barn., comment=Selv om de fleste av disse detaljene blir brukt ved dokumenteringen av fødselen av en nyfødt, hender det også at det kan være nyttig å dokumentere detaljer rundt fødselen for et individuelt barn, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0084], code=at0084, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Birth order(en), description=*Rekkefølgen av hvert barn født ved en flerelingefødsel., comment=For eksempel, dokumenter '1' dersom denne nyfødte er den første som er født av flerelinger, dokumenter '4' dersom den nyfødte er den fjerde av flerelingene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Identifikasjon, description=Barnets identifikasjon, comment=Identifikasjon kan være den nyfødte sitt navn eller en etikett gitt til et barn/foster., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Mode of birth(en), description=*Forløsningsmetoden brukt da barnet ble født., comment=Bruk data settet fra (AIHW) Volven, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Spontan (uassistert) [Normal, ikke-instrumental vaginal forløsning.]
 • *Assisted breech delivery (en) [*Vaginal delivery assisted by maneuvers in the delivery of the remainder of the body, arms, and head. (en)]
 • *Total breech extraction (en) [*Vaginal delivery, by which the fetal feet are grasped, and the entire fetus is extracted. (en)]
 • *Vacuum extraction(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of vacuum extraction.(en)]
 • *Vacuum extraction with rotation(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of vacuum extraction.(en)]
 • *Lift-out forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of lift-out forceps.(en)]
 • *Low forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of low forceps.(en)]
 • *High forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of high forceps.(en)]
 • *High forceps with rotation(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of high forceps with rotation.(en)]
 • *Caesarean - lower uterine segment(en) [*Surgical delivery by a transverse approach in the lower uterine segment (LUSCS).(en)]
 • *Caesarean - upper uterine segment(en) [*Surgical delivery by an approach in the upper uterine segment.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Presenting part(en), description=*Presenting part of the baby at birth or delivery., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Vertex(en) [*The vertext is the presenting part.(en)]
 • *Breech(en) [*The breech is the presenting part.(en)]
 • *Face(en) [*The fact is the presenting part.(en)]
 • *Brow(en) [*The brow is the presenting part.(en)]
 • *Foot(en) [*A foot is the presenting part.(en)]
 • *Arm(en) [*An arm is the presenting part.(en)]
 • *Shoulder(en) [*A shoulder is the presenting part.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Position (en), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Left occiput anterior/transverse (en) [*The baby's back was toward the left side of the uterus at onset of labour. (en)]
 • *Right occiput anterior/transverse (en) [*The baby's back was toward the right side of the uterus at onset of labour. (en)]
 • *Unknown (en) [*It is not known which side the baby's back was positioned by onset of labour. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Sex(en), description=*Sex of the baby, as determined by observable physical characteristics.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Male(en) [*Baby appears physically male.(en)]
 • *Female(en) [*Baby appears physically female.(en)]
 • *Indeterminate(en) [*Sex of the baby has not yet been able to be determined from observation of physical characteristics.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Date/Time of birth(en), description=*Date and time of birth., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Gestational age(en), description=*Estimated gestational age of fetus or baby at birth or delivery, based on clinical examination and evaluation., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker
0 uker..50 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Birthweight(en), description=*Weight of the fetus or baby at birth or delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • 0.0..1000.0 g
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..10.0 kg
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Total Apgar at 1 minute(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 1 minute after birth., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Total Apgar at 5 minutes(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 5 minutes after birth., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Total Apgar at 10 minutes(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 10 minutes after birth., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0061], code=at0061, itemType=CLUSTER, level=4, text=*Baby complication(en), description=*Details about complications affecting the baby., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=5, text=*Complication(en), description=*Identification of the complication after birth., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=5, text=*Description(en), description=*Narrative description of complication.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=5, text=*Date/Time of onset(en), description=*Date and/or time of onset of the complication., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0109], code=at0109, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Feeding(en), description=*Narrative description about feeding.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0145]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Pregnancy synopsis(en), description=*Narrative description about the whole of pregnancy., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[], context=[], events=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Last updated(en), description=*The date this pregnancy summary was last updated., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0081], code=at0081, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Last updated(en), description=*The date this pregnancy summary was last updated., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]