ARCHETYPE Graviditets sammenfatning (openEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_summary.v0
ConceptGraviditets sammenfatning
DescriptionOversikt eller sammenfatning av en graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden.
UseBrukes for å dokumentere en oversikt eller et sammenfattet dokument av en oppdaget graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden (6 uker postpartum). Ideelt sett burde informasjonen i denne arketypen bare bli lagt inn en gang. Det er derimot noen situasjoner hvor det kan være nyttig å duplisere dataelementene. For eksempel, så vil det være nyttig å inkludere i Apgar-skår i konteksten av et graviditetssammendrag, på en annen side så fanges alle detaljene av Apgar-skåren opp i en Apgar arketype bygget for dette formålet. I denne situasjonen kan applikasjonene forsikre at det ikke forekommer et behov for dobbelføring av data, med tanke på brukeren, men at disse dataelementene i sammendraget blir avledet/hentet opp direkte fra det faktiske Apgar-skår dataelementet. I løpet av graviditeten, vil denne arketypen støtte opp om utviklingen av en vedvarende graviditets relatert helse sammenfatning, med informasjon som fortløpende blir akkumulert eller oppdatert gjennom graviditeten, fødsel og barselperioden. Etter hvert som data blir lagt til den vedvarende helsejournalen blir også datoen dokumentert inn i "Sist oppdatert" dataelementet i Protokollen. Dette gjøres for å forsikre seg om at dersom denne graviditetssammenfatningen blir tatt ut av konteksten til helsejournalen til andre formål, som dataoverføring, vil datoen til den siste oppdateringen bli bevart med de kliniske dataene. Etter fødsel, kan denne sammenfatningen bli brukt som grunnlag for å dele nøkkelinformasjon angående denne graviditeten, fødselen og barselperioden med annet helsepersonell. Enhver fullført gravidietssammenfatning lagret i helsejournalen kan blir brukt til å utfylle detaljer i Tidligere graviditetshistorikk i kommende graviditetsjournaler. I situasjoner hvor komplette graviditetssammenfatninger ikke er tilgjengelige for hver tidligere graviditet, kan denne arketypen også blir brukt til dokumentere en relevant delmengde av informasjon som kan brukes til å fylle detaljer i Tidligere gravidtetshistorikk med nye eller aktive graviditetsdata.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere event-based informasjon i løpet av graviditeten, fødsel og barseltiden. Disse vil bli dokumentert ved bruk av OBSERVATION arketyper, for eksempel informasjon som er relatert til historikk og undersøkelser ved svangerskapskontroller og under fødselen. Brukes ikke for å dokumentere sammenfattet informasjon om kvinnens obstetriske historie - bruk EVALUATION.obstetric_summary. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om kvinnens menstruasjonssyklus - bruk OBSERVATION.menstrual_cycle. Brukes ikke for å dokumentere detaljert informasjon om spedbarns måltider/mating - en seperat arketype vil bli brukt til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere en generell sammenfattet menstruasjons historikk eller dagbok - en seperat arketype vil bli brukt til dette formålet.
PurposeFor å støtte dokumentasjonen av et oversiktdokument eller sammendrag ved et identifisert/oppdaget graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og postpartum perioden.
ReferencesPregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013

AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW.

Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06.

Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010.
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-28
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Pregnancy Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-02-21]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1013 AIHW 2003. Perinatal National Minimum Data Set: National Health Data Dictionary, Version 12. National Health Data Dictionary. Cat. no. HWI 59. Canberra: AIHW. Northern Territory Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. HM424-12/06. Queensland Government, Department of Health. Pregnancy Health Record. SW071 - v1.00 - 06/2010., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=openEHR Foundation, original_publisher=org.openehr, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=FA63433B66399EE893EB2FF5C0F4AAC3, build_uid=c17988be-8536-46e6-967e-90d072b3ebd4, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsgraviditet, svangerskap, foster, spedbarn, neonatal, forløsning, befruktning, termin, termindato, forventet, fødsel, baby, babyer
Lifecyclein_development
UID9122c39a-3817-426e-9ae4-d1f438b1d26b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1592
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Oversikt eller sammenfatning av en graviditet inkludert antenatal perioden, fødsel og barseltiden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Bernadette Lack, Department of Health, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Steven Schatz, Department of Health (Northern Territory), Australia
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Gabriela Alves, Maria Angela Scatena, Marivan Abrahäo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=2, text=Assistert befruktning?, description=Var graviditeten et resultat av assistert befuktningsteknologi?, comment=Sant, dersom assistert befruktning var avgjørende for å bli gravid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type assistert befruktning, description=Hvilken type assistert befruktning ble brukt for å oppnå graviditeten., comment=Kodet med terminologi er foretrukket, dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Befruktningsdato, description=Den faktiske befruktningsdatoen., comment=Dokumenteres kun dersom den faktiske befruktningsdatoen er kjent, ikke estimert eller kalkulert. Dette forekommer vanligvis i situasjoner hvor assistert befruktning har vært brukt, for eksempel via IVF., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0138], code=at0138, itemType=ELEMENT, level=2, text=TIVF (Befruktning), description=Estimert termin basert på kjent befruktningsdato (in vitro-fertilisering)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prevensjon, description=Sist brukte form for prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0140], code=at0140, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avsluttet prevensjon, description=Datoen da sist brukte prevensjon opphørte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071], code=at0071, itemType=CLUSTER, level=2, text=Termin (T) basert på syklus, description=Detaljer angående estimert termin basert på menstruasjonssyklusen., comment=Termin basert på menstruasjonssyklus kan bare bli kalkulert dersom både siste menstruasjons første dag og sykluslengde er kjent til en viss grad av sikkerhet, som er klinisk akseptert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=3, text=Siste mens (sm), description=Første dag av siste normale menstruasjonssyklus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0134], code=at0134, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sikkerhet, description=Sikkerhet angående siste menstruasjons første dag som pålitelig grunnlag for å beregne termin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sikkert [Dato for siste mens er pålitelig for utregning av Termin.]
 • Usikker [Dato for siste mens er ikke pålitelig for utregning av termin.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=3, text=Syklus lengde, description=Vanlig lengde på menstruasjons syklusen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager
>=0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0110], code=at0110, itemType=ELEMENT, level=3, text=Uregelmessige sykluser, description=Er menstruasjonssyklusen uregelmessig?, comment=Dokumenteres som Sant kun dersom syklusene er uregelmessige., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0137], code=at0137, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fortellende beskrivelse av menstruasjonssyklusen eller menstruasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=3, text=Termin, description=Estimert termin basert på menstruasjonssyklus, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=2, text=TUL (Ultralydtermin), description=Detaljer angående estimert termin (T) basert på en ultralydundersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ultralyd datoen, description=Datoen da ultralyden ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=3, text=Estimert gestasjonsalder/svangerskapsuke, description=Estimert gestasjonsalder/svangerskapsuke basert på ultralydfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..2, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker
>=0 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=3, text=Variasjon, description=Mulig variasjon ut fra estimert gestasjonsalder/svangerskapsuke, dokumentert som positive antall dager., comment=For eksempel, 7 dager indikerer Termin +/- 7 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager
>=0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=TUL (Termin basert på ultralyd), description=Termin basert på ultralydundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0075], code=at0075, itemType=CLUSTER, level=2, text=Fastsatt termin, description=Detaljer angående fastsatt termin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0075]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=3, text=Termin (Fastsatt), description=Termindato som all svangerskapsomsorg og behandling blir basert på., comment=Fastsatt av behandlingsteamet, etter å ha tatt i betraktning all tilgjengelig informasjon angående befruktningsdato, Termin og TUL (ultralydtermin)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0075]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for fastsatt termin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0128], code=at0128, itemType=CLUSTER, level=2, text=Type svangerskapsomsorg, description=Type antenatal/svangerskapsomsorg som tilbys., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0128]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Type antenatal/svangerskapsomsorg., comment=Kodet med den terminologien som er foretrukket, hvor det er mulig. For eksempel, primærhelsetjenesten - fastlege, lege eller jordmor, spesialisthelsetjenesten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0128]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse, description=Begrunnelsen for valgt type antenatal/svangerskapsomsorg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0128]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startdato, description=Oppstartsdato for identifisert type antenatal/svangerskapsomsorg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlangt fødested, description=Planlagt eller tiltenkt fysisk lokasjon for fødsel., comment=En lokal standard med verdisett er ønsket for fremfor fritekstoppføring, slik at en kan gi klinikerne en meningsfull lokal liste, inkludert "Hjemme". Verdisettet kan bli modellert direkte inn i en template eller via inklusjon av et eksternt terminologisk referansesett., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall barn, description=Antall foster identifisert i livmoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utfallet av graviditeten, description=Utfallet av graviditeten i sin helhet., comment=Koding av Reslutatet av graviditeten med en terminologi er ønsket, der det er mulig. Dersom individuelle foster har blitt oppdaget/identifisert, dokumenter denne informasjonen ved å bruke dataelementet "Individuelt utfall". Dette dataelementet skal ikke brukes dersom "Individuelt utfall" er dokumentert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsstart, description=Måten fødselen startet på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen fødsel [Ingen fødselsstart.]
 • Spontant [Spontan fødselssart, uten intervensjon.]
 • Indusert [Indusert fødsel(start).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=2, text=Induksjonsmetode, description=Induksjonsmetoden som er brukt, comment=Koding av "Induksjonsmetode" med en ønsket teminologi, hvor dette er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=2, text=Induksjonsindikasjon, description=Årsaken/indikasjonen til at fødselen blir indusert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Induksjonsmetoden, description=Induksjonsmetoden., comment=Koding av "Induksjonsmetoden" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertelindring, description=Hvilken type smertelindring/analgesi som ble brukt under fødselen., comment=Koding av "Smertelindring" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Varigheten av første fase, description=Total varighet på første fase av fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
>=0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065], code=at0065, itemType=CLUSTER, level=2, text=Maternel komplikasjon, description=Detaljer angående graviditets komplikasjoner eller fødsels komplikasjoner som påvirker moren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=3, text=Komplikasjon, description=Identifisering av komplikasjon., comment=Koding av "Komplikasjon" med en ønsket terminologi, hvor det er mulig. For eksempel postpartum blødning eller pre-eklampsi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekst beskrivelse av den maternelle komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0065]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=3, text=Start Dato/Tid, description=Start tidspunkt/dato angående komplikasjonen, satt etter en vurdering gjort av en kliniker., comment=Finnes det bare et delvis/ufullstendig tidspunkt, så aksepteres det., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=Barnet, description=Informasjon om et individuelt barn., comment=Selv om de fleste av disse detaljene blir brukt ved dokumenteringen av fødselen av en nyfødt, hender det også at det kan være nyttig å dokumentere detaljer rundt fødselen for et individuelt barn, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=Identifikasjon, description=Barnets identifikasjon, comment=Identifikasjon kan være den nyfødte sitt navn eller en etikett gitt til et barn/foster., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0084], code=at0084, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fødsels rekkefølge, description=Rekkefølgen av hvert barn født ved en flerelingefødsel., comment=For eksempel, dokumenter '1' dersom denne nyfødte er den første som er født av flerelinger, dokumenter '4' dersom den nyfødte er den fjerde av flerelingene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lengde på andre fase, description=*Duration of second stage for the baby.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
<=9 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forløsningsmetode, description=Forløsningsmetoden brukt da barnet ble født., comment=Bruk data settet fra (AIHW) Volven, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Spontan (uassistert) [Normal, ikke-instrumental vaginal forløsning.]
 • *Vacuum extraction(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of vacuum extraction.(en)]
 • *Vacuum extraction with rotation(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of vacuum extraction.(en)]
 • *Lift-out forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of lift-out forceps.(en)]
 • *Low forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of low forceps.(en)]
 • *High forceps(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of high forceps.(en)]
 • *High forceps with rotation(en) [*Vaginal delivery assisted by the use of high forceps with rotation.(en)]
 • *Caesarean - lower uterine segment(en) [*Surgical delivery by a transverse approach in the lower uterine segment (LUSCS).(en)]
 • *Caesarean - upper uterine segment(en) [*Surgical delivery by an approach in the upper uterine segment.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Presenting Part(en), description=*Presenting part of the baby at birth or delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Vertex(en) [*The vertext is the presenting part.(en)]
 • *Breech(en) [*The breech is the presenting part.(en)]
 • *Face(en) [*The fact is the presenting part.(en)]
 • *Brow(en) [*The brow is the presenting part.(en)]
 • *Foot(en) [*A foot is the presenting part.(en)]
 • *Arm(en) [*An arm is the presenting part.(en)]
 • *Shoulder(en) [*A shoulder is the presenting part.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Baby Outcome(en), description=*Outcome of the pregnancy for the identified baby.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Liveborn(en) [*Pregnancy resulted in birth of a live baby.(en)]
 • *Stillborn(en) [*Pregnancy resulted in birth of an baby that showed no sign of life.(en)]
 • *Neonatal death(en) [*Pregnancy resulted in initial birth of live infant, but followed by neonatal death.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Sex(en), description=*Sex of the baby, as determined by observable physical characteristics.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Male(en) [*Baby appears physically male.(en)]
 • *Female(en) [*Baby appears physically female.(en)]
 • *Indeterminate(en) [*Sex of the baby has not yet been able to be determined from observation of physical characteristics.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Date/Time of Birth(en), description=*Date and time of birth.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Place of Birth Category(en), description=*The category of the physical location where the birth occurred.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Home(en) [*Baby born at a private home.(en)]
 • *Birth Centre (free-standing)(en) [*Baby born in a birth centre not associated with a hospital.(en)]
 • *Birth Centre (Hospital)(en) [*Baby born in a birth centre associated with a hospital.(en)]
 • *Hospital Delivery Suite(en) [*Baby born in a hospital delivery suite or labour ward.(en)]
 • *Hospital Operating Theatre(en) [*Baby born in a hospital operating theatre.(en)]
 • *In Transit(en) [*Baby born in transit to a healthcare facility.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Specific Place of Birth(en), description=*The actual physical location where the birth occurred.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Gestational Age(en), description=*Estimated gestational age of fetus or baby at birth or delivery, based on clinical examination and evaluation.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker
0 uker..50 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Birthweight(en), description=*Weight of the fetus or baby at birth or delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • >10.0..<10000.0 gm
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Description of Birth(en), description=*Narrative description of the birth or delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Description of Baby(en), description=*Description of the fetus or baby at delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Total Apgar at 1 Minute(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 1 minute after birth.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Total Apgar at 5 Minutes(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 5 minutes after birth.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=3, text=*Total Apgar at 10 Minutes(en), description=*The sum of the 5 scores for each Apgar component recorded at 10 minutes after birth.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061], code=at0061, itemType=CLUSTER, level=3, text=*Baby Complication(en), description=*Details about complications affecting the baby.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Complication(en), description=*Identification of the complication after birth.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Description(en), description=*Narrative description of complication.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0061]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=*Date/Time of Onset(en), description=*Date and/or time of onset of the complication.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Duration of Third Stage(en), description=*Total duration of the third stage of labour.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Total Duration of Labor(en), description=*Total duration of all three stages of labour.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager, timer, minutter
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0118], code=at0118, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Perineum(en), description=*Narrative description about the condition of the perineum after birth, including injuries and repairs.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0119], code=at0119, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Blood Loss(en), description=*Estimation of maternal blood loss during birth and immediately post delivery.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • ml
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0109], code=at0109, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Feeding(en), description=*Narrative description about feeding.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Pregnancy Synopsis(en), description=*Narrative description about the whole of pregnancy.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Date Updated(en), description=*The date this pregnancy summary was last updated.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[], provider=[], source=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0081], code=at0081, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0081]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Date Updated(en), description=*The date this pregnancy summary was last updated.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]