ARCHETYPE Patologifunn (openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0
ConceptPatologifunn
DescriptionFunn og tolkninger ved patologiske undersøkelser utført på vev og kroppsvæsker.
UseBrukes til å registrere alle patologifunn, inkludert intraoperative, mikroskopiske eller makroskopiske undersøkelser av vev. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOTet "Analysesvar" i arketypen OBSERVATION.laboratory_test, men kan også brukes innen andre arketyper der det er passende. Detaljerte strukturerte funn kan registreres i spesifikke CLUSTER-arketyper som nøstes under denne.
MisuseBrukes ikke til å registrere funn som ikke kommer fra patologiundersøkelser, f.eks. klinisk biokjemi eller mikrobiologi. Brukes ikke for å registrere en obduksjon, selv om funn ved undersøkelser av spesifikke prøver som tas under en obduksjon kan representeres ved hjelp av denne arketypen.
PurposeFor å registrere funn og tolkninger ved patologiske undersøkelser utført på vev og kroppsvæsker.
ReferencesDerived from Histopathology test, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-29]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2195
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-23
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from Histopathology test, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-29]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2195, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7EA19098AFD34CA1ED5CABDA4D761AB8, build_uid=ee33dc32-614f-4550-986c-43bef6a756f5, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID8077bff7-4b7b-4c73-b8b1-e43cf5460313
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1591
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn og tolkninger ved patologiske undersøkelser utført på vev og kroppsvæsker., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristin Eik, Kreftregisteret, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Nasjonal IKT redaktør)
Jan-Arne Ludvigsen, DIPS ASA, Norway
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Sveinung Sørbye, UNN HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Torleif Trydal, Fürst AS, Norway
Johan Bjerner, Fürst AS, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Patologiundersøkelse), description=En gruppering av funn innenfor patologiundersøkelsen. Dette elementets "Runtime name constraint" gjør det mulig å angi hva slags type patologiundersøkelse som er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Intraoperativ undersøkelse [Funn relatert til vev som er undersøkt intraoperativt.]
  • Makroskopisk undersøkelse [Funn ved undersøkelse av makroskopiske egenskaper ved prøven.]
  • Mikroskopisk undersøkelse [Funn ved undersøkelse av mikroskopiske egenskaper ved prøven.]
  • Patologisk undersøkelse [Generiske patologifunn.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Patologifunn, description=Detaljer om et individuelt patologifunn, ofte relatert til en spesifikk anatomisk lokalisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vev tilgjengelig, description=Sann dersom vevet er tilgjengelig for undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologifunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=3, text=Strukturerte funn, description=Detaljerte strukturerte funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Patologisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer tolkningen av patologifunnet. Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svarrepresentasjon, description=Rik tekst eller multimediarepresentasjon av dette spesifikke svaret., comment=Flere formater tillates, men må være semantisk ekvivalente., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av gruppen patologifunn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvedetaljer, description=Detaljer om prøve relatert til funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Prøvedetaljer, description=Detaljer om prøve(r) relatert til undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Patologiundersøkelse), description=En gruppering av funn innenfor patologiundersøkelsen. Dette elementets "Runtime name constraint" gjør det mulig å angi hva slags type patologiundersøkelse som er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Intraoperativ undersøkelse [Funn relatert til vev som er undersøkt intraoperativt.]
  • Makroskopisk undersøkelse [Funn ved undersøkelse av makroskopiske egenskaper ved prøven.]
  • Mikroskopisk undersøkelse [Funn ved undersøkelse av mikroskopiske egenskaper ved prøven.]
  • Patologisk undersøkelse [Generiske patologifunn.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Patologifunn, description=Detaljer om et individuelt patologifunn, ofte relatert til en spesifikk anatomisk lokalisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vev tilgjengelig, description=Sann dersom vevet er tilgjengelig for undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologifunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=3, text=Strukturerte funn, description=Detaljerte strukturerte funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Patologisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer tolkningen av patologifunnet. Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0005]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svarrepresentasjon, description=Rik tekst eller multimediarepresentasjon av dette spesifikke svaret., comment=Flere formater tillates, men må være semantisk ekvivalente., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av gruppen patologifunn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvedetaljer, description=Detaljer om prøve relatert til funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Prøvedetaljer, description=Detaljer om prøve(r) relatert til undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]