ARCHETYPE Patologiundersøkelse (openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_pathology_exam.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_pathology_exam.v0
ConceptPatologiundersøkelse
DescriptionFunn og tolkninger av patologiundersøkelser utført på vev, celler og kroppsvæsker.
UseBrukes til å registrere alle patologifunn, mikroskopiske og makroskopiske undersøkelser av vev. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOTet "Undersøkelsesresultat" i arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result, men kan også brukes innen andre ENTRY-arketyper der det er passende. Detaljerte strukturerte funn kan registreres i spesifikke CLUSTER-arketyper som nøstes under denne.
MisuseBrukes ikke til å registrere funn som ikke kommer fra patologiundersøkelser, f.eks. klinisk biokjemi eller mikrobiologi. Brukes ikke for å registrere en obduksjon, selv om funn ved undersøkelser av spesifikke prøver som tas under en obduksjon kan representeres ved hjelp av denne arketypen.
PurposeFor å registrere funn og tolkninger ved patologiundersøkelser utført på vev, celler og kroppsvæsker.
ReferencesDerived from Histopathology test, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-29]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2195
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-23
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from Histopathology test, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-29]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2195, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C1B254C335CD62868AF407C188499397, build_uid=bda6e166-688c-4d2b-9a99-2a6badef3870, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshistopatologi, anatomisk patologi, cytologi
Lifecyclein_development
UID1e94ae5e-f0b7-49f5-a320-77f87b8fdea8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1591
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn og tolkninger av patologiundersøkelser utført på vev, celler og kroppsvæsker., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristin Eik, Kreftregisteret, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Nasjonal IKT redaktør)
Jan-Arne Ludvigsen, DIPS ASA, Norway
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Sveinung Sørbye, UNN HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Torleif Trydal, Fürst AS, Norway
Johan Bjerner, Fürst AS, Norway
Nils Petter Tveranger, Helse Vest IKT AS, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsestype, description=Spesifisering av hvilken type patologiundersøkelse som er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Makroskopisk undersøkelse [Funn er basert på en makroskopisk undersøkelse.]
  • Mikroskopisk undersøkelse [Funn er basert på en mikroskopisk undersøkelse.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=1, text=Patologifunn, description=Detaljer om et individuelt patologifunn, ofte relatert til en spesifikk anatomisk lokalisering eller prøvemateriale., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funnavn, description=Tekstlig navn på det spesifikke funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funnbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologifunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturerte funn, description=Detaljerte strukturerte funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer tolkningen av patologifunnet. Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer undersøkelsen., comment=Flere formater tillates, men innholdet i de forskjellige formatene må representere det samme innholdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvebeholder-ID, description=Referanse ID, URI eller tekst til en prøvebeholder relatert til dette funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vev tilgjengelig, description=Sann dersom vevet er tilgjengelig for undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologiundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder-ID, description=Referanse ID, URI eller tekst til en prøvebeholder relatert til denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsestype, description=Spesifisering av hvilken type patologiundersøkelse som er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Makroskopisk undersøkelse [Funn er basert på en makroskopisk undersøkelse.]
  • Mikroskopisk undersøkelse [Funn er basert på en mikroskopisk undersøkelse.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=1, text=Patologifunn, description=Detaljer om et individuelt patologifunn, ofte relatert til en spesifikk anatomisk lokalisering eller prøvemateriale., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funnavn, description=Tekstlig navn på det spesifikke funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funnbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologifunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturerte funn, description=Detaljerte strukturerte funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer tolkningen av patologifunnet. Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer undersøkelsen., comment=Flere formater tillates, men innholdet i de forskjellige formatene må representere det samme innholdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvebeholder-ID, description=Referanse ID, URI eller tekst til en prøvebeholder relatert til dette funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vev tilgjengelig, description=Sann dersom vevet er tilgjengelig for undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av patologiundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder-ID, description=Referanse ID, URI eller tekst til en prøvebeholder relatert til denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  URI
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]